dr Małgorzata Markiewicz


A. Bibliografia

B. Wykształcenie, stopnie i tytuł
• 1997-2002 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek: archeologia. Temat pracy magisterskiej: Śląska ceramika malowana na tle kręgu kultur halsztackich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga

• 2007-2009 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu. Studia podyplomowe: grafika komputerowa

Kursy i szkolenia:
• Warsztaty: ESRI Polska (Teledetekcja w archeologii, Rozwiązania ArcGIS w archeologii, Rozwiązania mobilne ESRI w archeologii), Warszawa, 2010
• Warsztaty: Scanning 3D oraz Digital - Center, Zastosowanie 2D i 3D w archeologii oraz standaryzacja digitalizacji dokumentów, Warszawa, 2010
• Kurs: V-ray - Visualization training, Wrocław, 2009-2010
• Kurs: Autodesk 3ds max - Visualization training, Wrocław, 2009

Języki obce:
język angielski, stopień: zaawansowany

C. Praca badawcza
Obszary zainteresowań zawodowych:
• epoka i obszar geograficzny: okres halsztacki, Europa

Zainteresowania badawcze:
• studia nad ceramiką malowaną okresu halsztackiego
• możliwości wykorzystania grafiki trójwymiarowej w archeologii
• zastosowanie nowoczesnych cyfrowych technik komputerowych do dokumentacji zabytków ruchomych
• wykorzystanie programów do tworzenia grafiki komputerowej w archeologii.

Zakończone projekty badawcze:
"Halsztacka ceramika malowana z Domasławia, stan. 10/11/12, pow. wrocławski"
Rok rozpoczęcia projektu: 2010
Rok zakończenia projektu: 2013
Funkcja w zespole projektowym: wykonawca projektu
Jednostki biorące udział w projekcie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza; Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Jednostka organizująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Gediga

Celem projektu badawczego było porównanie tradycyjnych i nowoczesnych technik analiz jakościowych i ilościowych mas ceramicznych oraz pigmentów stosowanych do zdobienia ceramiki malowanej. Przeprowadzona analiza porównawcza uzyskanych wyników pozwoliła na ocenę przydatności zastosowanych technik badawczych, a w efekcie na opracowanie efektywnej metodologii, która będzie stosowana w badaniach tego typu naczyń. Ustalenie receptury masy garncarskiej, barwników, miejsc pozyskiwania surowców, technik formowania naczyń malowanych wraz z przestrzenną rekonstrukcją grobów przyczyniło się do zarysowania roli ceramiki malowanej w społeczeństwie wczesnej epoki żelaza w Polsce.

Wybrane publikacje:
- B. Gediga. 2010. Śląsk – regionalna prowincja kultury halsztackiej (Schlesien – regionale Provinz der Hallstattkultur). In Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza, Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 8, Prace Komisji Archeologicznej O/PAN we Wrocławiu Nr 18. B. Gediga i W. Piotrowski (red.) 187-218, Biskupin –Wrocław
- B. Gediga. 2010. Łużycki high life. In Świat Nauki, grudzień 2010, 75-79
- B. Gediga. 2010. Rytm przemian kulturowych w pradziejach na południe i północ od Bramy Morawskiej. In Ecce Homo in memoriał Jan Fridrich. Ivana Fridrichová-Sýkorová (red.) 243-260, Praha
- M. Markiewicz. 2011. Cyfrowe techniki dokumentacji zabytków ruchomych na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce. In Digitalizacja dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia, R. Zapłata (red.) 158-174, Lublin
http://wiedzaiedukacja.eu/archives/55353
- B. Gediga. 2011. Lausitzer Kultur – Verständniswandel und neue Forschungen in Polen, Faszinosum Lausitzer Kultur. In Blick über die Grejzen: von Deutschland nach Polen und Tschechien, Heft 2 Schriftenreihe der Spreewälder Kulturstiftung Burg. 21-40, Müschen
- A. Józefowska, D. Łaciak, 2012, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Domasław 10-12, gm. Kobierzyce, (w:) Raport 2007-2008, Narodowy Instytut Dziedzictwa, t. 1, Warszawa, 463-482
- B. Gediga, 2012, Der Kulturwagen aus Domasław in Schlesien, (w:) Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninám, (red.) R. Kujovský, V. Mitáš, Nitra, 79-88

Praktyka terenowa:
Praktyki terenowe odbyte w trakcie studiów (Uniwersytet Wrocławski).

D. Kariera zawodowa
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, od 2002 r., stanowisko: archeolog

E. Organizacja i popularyzacja nauki
Udział czynny w konferencjach:
• 15-18.05.2013 XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne: Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja Archeologiczna PAN. Referat: Czy halsztacka ceramika malowana pochodząca z Dolnego Śląska mogła być wykonywana przy użyciu koła garncarskiego? Kilka uwag o technikach formowania ceramiki z okresu halsztackiego.

• 2.02.2013 Universität Hamburg Archäologisches Institut. Sechster Archäologischer Workshop für junge Wissenschaftler/Innen Naturwissenschaftliche Analysen vor- und frühgeschichtlicher Keramik: Methoden, Anwendungsbereiche, Auswertungsmöglichkeiten. Referat: Interdisciplinary research of Hallstatt painted ceramics from the cemetery at Domasław, location 10/11/12, distr. Wrocław

• 19-20.11.2012 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska. Reprodukcja cyfrowa zabytku – metody, wiarygodność, trwałość. Cyfrowe spotkania z zabytkami 5.
Referat: Archeologia wirtualna - zagrożenie czy przyszłość? Rekonstrukcje 3D w archeologii.

• 19.03.2012 Narodowy Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, Zastosowanie metod fizykochemicznych w obszarze interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego. Poster: Interdyscyplinarne badania nad ceramiką malowaną z halsztackiego cmentarzyska w Domasławiu, stan. 10/11/12, gm. Kobierzyce

• 8-10.11.2010 Instytut Archeologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Cyfrowa przeszłość. Standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego. Referat oraz poster: Trójwymiarowa rekonstrukcja przeszłości.

• 24-26.09.2009 Instytut Historii Sztuki. Uniwersytet Wrocławski. Obraz jako przedmiot i metoda badań. Cyfrowe spotkania z zabytkami 3. Referat: Dwu- i trójwymiarowa ilustracja halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce

• 7-8.05.2009 Instytut Archeologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Cyfrowa przeszłość. Metody komputerowe w archeologii. Referat: Techniki dokumentacji zabytków ruchomych na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce.

Udział w przygotowaniu wystaw:
• 2007 Dom Archeologów - Oddział Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, "Badania ratownicze na autostradzie A4 i autostradowej obwodnicy Wrocławia"

• 2008 Urząd Gminy w Kobierzycach, "Skarby Ziemi Kobierzyckiej"

Warsztaty (organizowanie):
• 20.12.2012 "Warsztaty tworzenia interaktywnych prezentacji 3D/360̊ oraz modeli 3D zabytków archeologicznych". Warsztaty poprowadził Jerzy Maj z firmy TopScan3D w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.