Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński; red. D. Nowakowski, Wrocław 2014

autorzy: Dagmara Adamska, Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Aleksander Paroń, Marcin Siehankiewicz, Robert Sikorski

Jest to efekt 3-letniej pracy interdyscyplinarnego zespołu pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom 1 (wsie powiatu lubińskiego), otwiera szerszą i wieloletnią inicjatywę mającą na celu stopniowe opracowanie słownika wsi w średniowieczu dla całego historycznego Śląska (w jednostkach administracyjnych dzisiejszego powiatu). Jest to nowa i alternatywna propozycja dla przygotowywanych od lat słowników historyczno-geograficznych innych ziem polskich, będąca odpowiedzią na mocno odczuwany deficyt takich badań i brak analogicznego opracowania dla Śląska.

 

Kilka słów o inicjatywie:

1)  Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński to efekt pracy historyków mediewistów: dr Dagmara Adamska i mgr Robert Sikorski (Instytut Historyczny UWr.), dr Aleksander Paroń (IAiE PAN Wrocław); geografa: dr Agnieszka Latocha (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.) oraz kartografa: mgr Marcin Siehankiewicz; pod kierownictwem i z udziałem archeologa (dr Dominik Nowakowski, IAiE PAN Wrocław).

2)    Monografia zawiera obszerne hasła do 104 wsi położonych w średniowieczu w  granicach obecnego powiatu lubińskiego, w tym włączonych dzisiaj w  obszar innych wsi lub miast oraz 11 nieistniejących (niejednokrotnie dotychczas nieznanych).

3)  Monografia zawiera bogaty (w większości niepublikowany dotychczas) materiał ilustracyjny: 139 zdjęć i rysunków czarno-białych i 88 barwnych tablic prezentujących szkice rekonstrukcyjne kształtu, granic i  wyglądu podlubińskich wsi w średniowieczu wraz z dawną kartografią oraz mapę rekonstrukcyjną zbiorczą całego powiatu.

4)   Hasła są prezentacją uporządkowanego i, w naszym przekonaniu, wyczerpującego materiału źródłowego dla poszczególnych wsi: informacje ze źródeł pisanych (przede wszystkich niepublikowanych), dane o wynikach badań i średniowiecznych stanowiskach archeologicznych (współczesnych i archiwalnych) oraz próbę rekonstrukcyjnego opisu geograficznego dawnych wsi.

5)  Monografia zawiera także wstęp, bibliografię, system skrótów do haseł, indeks oraz streszczenie w j. niemieckim.

6)   Słownik jest efektem skrupulatnej kwerendy źródłowej i mamy nadzieję, stanie się przydatnym narzędziem, nie tylko dla osób zainteresowanych przeszłością regionu, ale także różnych grup zawodowych zajmujących się zmianami w  krajobrazie kulturowym Śląska.
menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.