Projekty badawcze

Programy badawcze realizowane w ramach Komitetu Badań Naukowych do 2002 roku.

Tytuł projektu


Kierownik projektu


Struktura osadnictwa neolitycznego w południowopolskiej strefie lessowej. Przykład Zawarża, woj. świętokrzyskie. prof. dr hab. A. Leciejewiczowa
Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia:
– Szczecin. Początki i dzieje wczesnośredniowiecznego miasta, prof. dr hab. W. Łosiński
– Kołobrzeg – wczesne miasto na południowym wybrzeżu Bałtyku,   prof. dr hab. L. Leciejewicz,
dr M. Rębkowski
– Wolin – emporium handlowe nad Bałtykiem, prof. dr hab. W. Filipowiak
– Ostrów Tumski we Wrocławiu we wczesnym średniowieczu (część projektu). dr S. Moździoch


Programy badawcze realizowane w ramach Komitetu Badań Naukowych – Ministerstwa Nauki i Informatyzacji – projekty od 2003 roku

Tytuł projektu


Kierownik projektu


Badania w masywie ślężańskim (Ślęża, Radunia). prof. dr hab. G. Domański
Cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w okolicach Jordanowa Śląskiego. Przemiany  obrządku grzebalnego i stylistyki ceramiki od II  okresu EB i w okresie halsztackim. prof. dr hab. B. Gediga
Przemiany kultury pierwszych rolników na Wyżynie Sandomierskiej. Przykład osady w Samborcu, w woj. świętokrzyskim. prof. dr hab. A. Leciejewiczowa
Socjotopografia lokalnego ośrodka władzy w państwie piastowskim na przykładzie Milicza. prof. dr hab. L. Leciejewicz
Atlas Historyczny Miast Polski, T. IV: Śląsk, zeszyt 9: Legnica, zeszyt 10: Strzelin.
prof. dr hab. M. Młynarska – Kaletynowa
Castrum Reczen – kasztelania i siedziba biskupia? Kształtowanie się sieci ośrodków władzy piastowskiej w Polsce południowo – zachodniej w świetle badań archeologicznych.doc. dr hab. S. Moździoch
Ośrodki okręgów grodowych w państwie wczesnopiastowskim – geneza, struktura,     funkcje. Próba stworzenia modelu w świetle odkryć w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona        Góra
dr  S. Moździoch
Kasztelania graniczna w Tarnowie Jeziernym. Przemiany przestrzenne i funkcjonalne ośrodka władzy książęcej na Śląsku w XIII – XIV w.
dr D. Nowakowski

Atlas historyczny miast Polskich, t.IV Śląsk, zeszyt  13 Wrocław, Zeszyt 14 Jelenia Góra prof. dr hab. M. Młynarska-Kaletynowa

Programy badawcze realizowane w ramach Narodowego Centrum Nauki – od 2011

Tytuł projektu


Kierownik projektu


Słownik historyczno-archeologiczny wsi śląskich w średniowieczu dr D. Nowakowski
Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych 

Przemiany społeczno-gospodarcze doby przełomu lokacyjnego w świetle znalezisk szklanych z ośrodków rezydencjonalnych Śląska 


dr J. Kolendamgr Sylwia Siemianowska


Programy badawcze realizowane w ramach NPRH - od 2014 roku0037/NPRH3/H12/82/2014 Atlas wczesnośredniowiecznych grodzisk polskich Archeo-baza. Cyfrowe archiwum Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych we Wrocławiu Opracowanie i wydanie Atlasu historycznego miast polskich, t. IV: Śląsk, Zeszyt 6: Strzegom, Zeszyt 7: Milicz, Zeszyt 10: Strzelin, Zeszyt 11: Namysłów, Zeszyt 12: Oława, Zeszyt 13: Wrocław, Zeszyt 14: Jelenia Góra, Zeszyt 15: Gliwice 

prof. dr hab. S. Moździoch


prof. dr hab. B. Gediga


prof. dr hab. M. Młynarska-Kaletynowa


menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.