Przegląd Archeologiczny, Tom 58

Spis treści - Contents
Artykuły – Articles

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Środowiskowe uwarunkowania przemian kulturowych u schyłku
późnego glacjału i w początkach holocenu na Niżu Północnoeuropejskim                                                                      5

 Environmental Determinants of Cultural Changes in the Late Glacial and the Early Holocene on the North European
Plain                                                                                                                                                                18

Jarosław Wilczyński, The Techniques of Obsidian Treatment on the Malice Culture Settlement of
Targowisko 11, Lesser Poland                                                                                                                              23

Zenon Woźniak, Kontakty mieszkańców ziem polskich ze światem celtyckim u schyłku okresu halsztackiego i we
wczesnym okresie lateńskim                                                                                                                                39
 
Kontakte der Bewohner vom Gebiet Polens mit der keltischen Welt in der ausgehenden Hallstatt- sowie
frühen Latčnezeit                                                                                                                                             101

Dagmara Łaciak, Henryk Stoksik, Problematyka ceramiki malowanej i „grafitowanej” z wczesnej epoki żelaza w 
świetle badań fizykochemicznych                                                                                                                        105

 The issue of painted and „graphitic” ceramics of the early iron age in the light of physico-chemical analysis                    143

 Beata Miazga, Identyfikacja pozostałości „czarnych substancji” na zabytkach z Wrocławia na podstawie badań spektroskopowych                                                                                                                                            147

 Identyfication of black residues on the archaeological artifacts from Wrocław using spectroscopic analysis                      159

 Andrzej Prinke, Jeszcze o listach Profesora Józefa Kostrzewskiego do córki                                                                161

More on the Letters of Professor Józef Kostrzewski to His Daughter                                                                         168


Dyskusje – Discussions

Stefan Karol Kozłowski, Respons Profesorowi                                                                                                         171

Jacek Lech, Responsibility i badania historii archeologii w XX wieku                                                                            175


 Recenzje – Reviews

La ceramiche impresse nel Neolitico Antico. Italia e Mediterraneo (Jarosław Kopiasz)                                                    187

 Jens Martin, Die Bronzegefäße in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt,
Thüringen und Sachsen (Dagmara Łaciak)                                                                                                            191

Marek Gedl, Die Lanzenspitzen in Polen (Krzysztof Nowaczyk)                                                                                  193

Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych
okresach epoki żelaza (Justyna Baron)                                                                                                                 196

Kazimierz Grążawski, Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w. Studium nad rozwojem
 osadnictwa (Michał Parczewski)                                                                                                                         199


kronika – chronicle

Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu. Biskupin, 07-09 lipca 2010 (Tomasz Gralak)                         207

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.