Przegląd Archeologiczny, Tom 56

Spis treści - Contents
Artykuły – Articles

Janusz Wolski, Azylianizacja – proces dostosowania się grup łowiecko-zbierackich do przemian
klimatycznych i środowiskowych późnego glacjału                                                                                                       5

 L’Azilianisation – le processus d’adaptation des chasseurs-cueilleurs aux transformations climatiques et environnementaux au Tardiglaciaire                                                                                                                                                       39

 Tomasz Chmielewski, Uwagi o chronologii względnej i absolutnej wczesnego i środkowego eneolitu na obszarze Polski południowo-wschodniej i zachodniej Ukrainy                                                                                                             41

 Remarks on relative and absolute chronology of Early and Middle Eneolithic in the area of South-East Poland and West Ukraine                                                                                                                                                              93

Ewa Bugaj, Jarosław Kopiasz, The Early Iron Age elite and their seat in the South West Poland                                     101

 Andrzej Janowski, Herkules i Hydra – o wyobrażeniu na krążku z kości słoniowej z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu       117

 Hercules and Hydra – about image of an ivory disc from Ostrów Tumski in Wrocław                                                    124

 Michał Pawleta, Szanuj swych przodków i dbaj o ich szczątki. Archeolodzy a neopoganie wobec kwestii obchodzenia
się ze szczątkami zmarłych na przykładzie „reburial issue” w Wielkiej Brytanii                                                                  127

 Ehre deine Ahnen und sorge für ihre Überreste. Archäologen und Neuheiden angesichts der Frage des
Umgangs mit den Überresten von Toten am Beispiel von „reburial issue” in Großbritannien                                           144


 Recenzje – Reviews

 Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, (Anna Kulczycka-Leciejewiczowa)              147

 Friedrich Laux, Die Äxte und Beile in Niedersachsen I (Flach-, Randleisten- und Absatzbeile); Die Äxte und Beile in Niedersachsen II (Lappen-, Tüllenbeile, Tüllenmeißel und -hämmer), (Justyna Baron)                                                  151

 Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, (Tomasz Gralak)                                                155

Lynn Meskell, Memory’s Materiality: Ancestral Presence, Commemorative Practice and Disjunctive Locales,
(Magdalena Matczak)                                                                                                                                         160


 kronika – chronicle

 Międzynarodowe Sympozjum Petroarcheologiczne we Wrocławiu, 11-12 października 2007                                         165

Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych
 okresach epoki żelaza (Biskupin, 24-26 czerwca 2008)                                                                                           167

Hanna Lech z domu Młynarczyk (17 lutego 1949 – 6 sierpnia 2008)                                                                          172

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.