Przegląd Archeologiczny, Tom 30

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Anna Pazdur, Miczysław F. PazdurChronometria radiowęglowa jako metoda badawcza w archeologii. Możliwości, 
ograniczenia, perspektywy 
Radiocarbon Dating as a Research Method in Archaeology. Possibilities, 
Limitations, Prospects- Summary

43
Artykuły - Articles
Jacek Lechstyle="font-family: arial; color: rgb(0, 51, 102);">Flint Mining among the Early Farming Communities of Central Europe. 
Part II - The Basis of Research into Flint Workshops
47Artykuły - Articles
Marek ChłodnickiZ badań nad ceramiką z osady neolitycznej w Kadero, Sudan 
Studies on Pottery from a Neolithic Settlement at Kadero, Sudan - Summary
81 
112
Artykuły - Articles
Zdzisław SochackiZ zagadnień wschodniej peryferii kultury ceramiki promienistej w Kotlinie Karpackiej
Problems Concerning Eastern Peripheries of the Baden Culture in the Carpathian 
Basin - Summary
119 
138
Artykuły - Articles
Krzysztof Wachowski,Ziemie polskie a Wielkie Morawy. Problem kontaktów ideologicznych i politycznych 
w świetle archeologii
Polen und Großmähren. Ideologische und politische Kontakte im Lichte 
der Archäologie - Zusammenfassung

141 
179
Artykuły - Articles
Aleksander Posern-ZielińskiInspiracja fenomenologiczna w archeologicznych studiach nad religiami 
społeczeństw pradziejowych. Refleksje etnoreligioznawcze
Phenomenological Inspiration in Archeological Studies on Prehistoric Religions. 
Ethnoreligiological Remarks - Summary
187 
200
Dyskusje - Discussions
Magdalena MidgleyR. Mazurowski, Metodyka archeologicznych badań powierzchniowych - po angielsku201Recenzje - Reviews

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.