Przegląd Archeologiczny, Tom 28

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Jacek Lechstyle="font-family: arial; color: rgb(0, 51, 102);">Flint Mining among the Early Farming Communities of Central Europe5Artykuły - Articles
Tadeusz Makiewicz, Andrzej PrinkeTeoretyczne możliwości identyfikacji miejsc sakralnych 
Theoretical Possibilities of Identifying a Sacral Place - Summmary
57 
84
Artykuły - Articles
Hans-Hermann MüllerZur Kenntnis der frühgeschichtlichen Pferde bei den Slawen zwischen Elben/Saale 
und Oder 
Badania nad koniem wczesnośredniowiecznych Słowian pomiędzy Łabą, Soławą
i Odrą - streszczenie
91 
121
Artykuły - Articles
Michał ParczewskiOsadnictwo wczesnośredniowieczne na pograniczu śląsko-morawskim. 
Ze studiów nad lessowym Płaskowyżem Głubczyckim
Die frühmittelalterliche Besiedlung im schlesisch-mährischen Grenzgebiet. 
Studien zur Głubczyce Lößhochebene - Zusammenfassung
123 
170
Artykuły - Articles
Michał KobusiewiczNowe poglądy na zagadnienie neolityzacji północno-wschodniej Afryki
New Views of Problems Concerning the Neolithization of North-Eastern 
Africa - Summary
177 
184
Dyskusje - Discussions
Ztgmunt KrzakFrom Studies of the Origin of the Corded Ware Culture
Ze studiów nad pochodzeniem kultury ceramiki sznurowej - streszczenie
187 
209
Dyskusje - Discussions
Tadeusz MalinowskiW sprawie genezy popielnic twarzowych i grobów podkloszowych 
w kulturze pomorskiej
Concerning the Genesis of Face Urns and Bell Graves in Pomeranian 
Culture - Summary
211 
217
Dyskusje - Discussions
Krzysztof WachowskiUwagi o pochodzeniu wielkomorawskich ostróg taśmowatych
Bemerkungen über die Herkunft der grossmährischen Bandsporen 
- Zusammenfassung
219 
223
Dyskusje - Discussions
Władysław ŁosińskiStara Ładoga, w świetle ostatnich badań archeologicznych
Staraya (Old) Ladoga in the Light of Recent Archaeological Investigations 
- Summary
225 
237
Dyskusje - Discussions
Zygmunt KrzakS.Kučera, Kitajskaja archeologija 1965-1974 gg.: paleolit - epocha In239Recenzje - Reviews
Zygmunt KrzakShasbi Asthana, Megalithkulturen in Indien. Zur Frage ihrer Herkunft und Verbreitung244Recenzje - Reviews

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.