The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - ''Ceramics and glass in interdisciplinary research'', Wrocław, 27-29 September 2017

Programme/Program
Download/ Do pobrania:
Programme/Program
Poster/Plakat

Trzecie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON

The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON

 

"Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych”

"Ceramics and Glass in interdisciplinary research” 

Wrocław, 27-29 wrzesień ( September)  2017, Poland.

 

 Konferencja współfinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe


PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAMME

 

DZIEŃ 1 (1st day): 27 września (September) 2017 :

 

10:00-12:00 rejestracja uczestników /start of registration

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21,  main hall.

 

Sesja otwierająca/ Opening session

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

12:00-12:10 Otwarcie konferencji/ Opening ceremony.

prof. Kazimierz Pawlak, Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / Dean of the Faculty of Ceramics and Glass The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

 

12:10-12:30 Anna Gruszczyńska-Ziółkowska: Wykład inauguracyjny. Miara dźwiękuCeramiczne instrumenty muzyczne kultury Nasca (Peru). / Inaugural lecture. Sound measure. Ceramic musical instruments of The Nasca culture (Peru).

 

12:30-13:00 Sesja Posterowa/ Posters

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, hol główny na parter /  main hall on ground floor

13:00-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

 

Sesja 1/ Session 1. Ceramika i szkło – badania, refleksje, odkrycia / Pottery and Glass - research, reflections, discoveries.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

15:00-15:20  Olga RumyantsevaWorking glass beyond the limes: new data on the chronology and organisation of the Komarov workshop of the Late Roman time.

15:20-15:40 Luise SchintlmeisterGlass of a Late Antique – Medieval urban quarter in Ephesus (Turkey).

15:40-16:00 Aleksandra Chołuj: Szkło okresu rzymskiego pochodzące z różnych stanowisk na terenie dzisiejszej prowincji Murcji. / Glass of the Roman period originating from various archaeological sites in the present province of Murcia

16:00-16:10 dyskusja/ discussion.

 

16:10-16:30 Ekaterina Stolyarova: Rare glass adornments of the pre-Mongolian period of the Old Rus.

16:30-16:50 Joanna UtzigDisiecta membra. Średniowieczne witraże wykopaliskowe na terenie Polski – zarys problematyki badawczej. / Disiecta membra. Excavated medieval stained glass in Poland – outline of the research issues.

16:50-17:00 dyskusja / discussion.

 

17:00-17:30 przerwa na kawę/ coffee break.

 

17:30-17:50 Dariusz PolińskiTeraźniejszość w badaniach nad późnośredniowieczną i nowożytną ceramiką w Polsce – możliwości i ograniczenia. / The here and now in the research on late-medieval and modern ceramics in Poland – possibilities and limitations.

17:50-18:10 Tatyana Ivanovna Levchenko, Vyacheslav Olegovich Krijanovskiy, Oleg Konstantinovich Ivanov:   European faience from excavations of the Western Palace in the city of Kiev.

18:10-18:30  Marta WołyńskaGdańsk tableware – chosen pottery vessels from excavation of Targ Sienny.

18:30-18:40 dyskusja / discussion.

 

20:00 Kolacja / Welcome dinner

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 612.

 

DZIEŃ 2 (2nd day): 28 września (September) 2017 :

 

Sesja 2/ Session 2. Ceramika i szkło – konserwacja, restauracja, rekonstrukcja / Pottery and Glass – conservation, restoration, reconstruction.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta , Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

8:10-8:30 Urszula Wawrzaszek: Application of thermal imaging camera in cultural heritage studies and examinations.

8:30-8:50 Maria RudyHistoryczny biskwit; problemy technologiczno-konserwatorskie. / Historic bisque; technological and conservational issues.

8:50-9:10 Michał Matuszczyk: Badania farb do punktowania ceramiki metodą „na zimno” eksponowanej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, część II. / Evaluation of paints for “cold” retouching of indoor and outdoorceramics. Part II.

9:10-9:20 dyskusja / discussion.

 

9:20-9:40 Marta Sienkiewicz: A future for the past.

9:40-10:00 Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Natalia MoszakBadania konserwatorskie. Mikroskopia optyczna ekonomicznym narzędziem w analizie techniki wykonania i stanu zachowania szkła archeologicznego. / Conservation research. Optical microscopy as an economic tool in analysing the technique and preservation of archaeological glass

10:00-10:20 Magdalena Ziółkowska, Katarzyna Wantuch-JarkiewiczConservation and restoration of two medieval flute-shaped goblets from Muzeum Powiatowe w Nysie.

10:20-10:30 dyskusja / discussion.

 

10:30-11:00 przerwa na kawę / coffee break.

 

Sesja 3/ Session 3. Ceramika i szkło w badaniach historycznych i studiach nad kulturą / Pottery and glass in historical and cultural studies.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

11:00-11:10 Michał KruegerCeramika z początków epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego – stan badań i perspektywy. / Early Iron Age pottery from the south-western part of the Iberian Peninsula – state of the art and perspectives.

11:10-11:30 Iwona Modrzewska-PianettiBetyckie amfory na sosy i konserwy rybne importowane na tereny Galii Cisalpejskiej. / Amphorae from Baetica used on the fish product imported  into the territory of Cisalpine Gaul.

11:30-11:40 Wawrzyniec OrlińskiDecorated on the siegburg pitcher from archaeological excavations carried on the area former "Neptune" cinema”.

11:40-12:00 Katarzyna TatońCeramiczne narzędzia dźwiękowe i proste instrumenty muzyczne, na przykładzie grzechotek z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Ceramic musical devices and primitive ceramic instruments. The clay rattles from Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej in Kalisz.

12:00-12:10 Sylwia Kucharska: The challenge of engaging young people in museum trough the archaeomusicology.

12:10-12:20 dyskusja/ discussion.

 

12:20-12:40 Inna KuzinaGlassware as an identifier of the status of part of the Rusian town.

12:40-13:00 Olga KrukowskaSzkło w stylu weneckim jako przejaw wielokulturowości mieszkańców Gdańska. / Venetian style glass vessels as reflection of multicultural society of Gdańsk.

13:00-13:10  dyskusja / discussion.

 

13:10-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

 

15:00-15:20 Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Siemianowska: Wczesnośredniowieczne szklane pierścionki z terenu Śląska. / Early medieval glass rings from Silesia.

15:20-15:40    Kateřina BřečkováAssortment of glass products in the Czech Silesia in the 13th century.

15:40-16:00    Kamila Valoušková: Pressed glass from East-Moravian glassworks in the late of 19th and first half on the 20th centuries.

16:00-16:10  dyskusja / discussion.

 

16:10-16:30 Krystian Chrzan: Koniec starego świata. Ceramika z przełomu X i XI w. z wczesnośredniowiecznego grodu w Miliczu – niemy świadek przemian polityczno-kulturowych w dorzeczu Baryczy u zarania polskiej państwowości. / The end of the old world. Pottery from the turn of the 10th and 11th centuries from the early medieval stronghold in Milicz – a silent witness of political and cultural changes in the Barycz River basin at the dawn of the Polish statehood.

 

16:30-16:50 Bogusław Franczyk: Funerary jars in north-western Burkina Faso. An Ethnoarchaeological point of view.

16:50-17:00 dyskusja / discussion.

 

17:00-17:30 przerwa na kawę / coffee break.

 

17:30-17:50 Aleksandra Lis:  Zróżnicowanie zespołów naczyń ceramicznych z zamku ciechanowskiego a socjotografia? / Variety of the pottery complex from Ciechanów castle and its sociotopography

17:50-18:10 Sylwia Wajda: Wczesnośredniowieczne paciorki z metalową folią z Mazowsza./

Early medieval beads with metallic film from Mazovia region.

 

 

Sesja 4/ Session 4. Ceramika i szkło: dawne technologie i umiejętności – współczesne techniki i nowe możliwości / Pottery and Glass:  old technologies and skills - modern technology and new possibilities.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta , Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 411.

 

11:00-11:10 Michał Borowski: Paint it black: scanning electron microscopy as a method for characterization of the Neolithic graphite-coated pottery from the Głubczyce Plateau.

11:10-11:30 Halina Dobrzańska: Roman period grey pottery in the lab: techniques and technology.  

11:30-11:50 Sylwia Rodak: Późnośredniowieczna ceramika ze skarbów – wstęp do problematyki badań. / The late medieval pottery from hoards - introduction to research issues.

11:50-12:10 Beata Miazga: Ceramic vessels from Boguszów (near Wałbrzych, SW, Poland) as containers for a hoard of Prague groschen; the results of non-destructive archaeometric studies.

12:10-12:20  dyskusja / discussion.

 

12:20-12:40 Ivona VlkolinskáThe comparation of the vessels from Nitra locality - the cemetery and the pottery kilns - on the basis of the archaeological and natural methods.

12:40-13:00 Svetlana ValiulinaGlass and glazed dishes from the pottery workshop in the center of the Bilyar fortress.

13:00-13:10  dyskusja / discussion.

 

13:10-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

 

15:00-15:20 Kateřina Tomková – Zuzana Zlámalová Cílová - Šárka Jonášová - Tomáš Vaculovič: Lead glasses in early medieval Bohemia (10th - 12th centuries).

15:20-15:40    Paweł Rzeźnik, Henryk Stoksik: W kwestii technologii i asortymentu produkcji pracowni szklarskiej z Obiszowa na Dolnym Śląsku. / Remarks on technology and the product range of a glasswork in Obiszów in Lower Silesia.

15:40-16:00    Dagna Krysiak, Maciej Zaborski:  Współczesne możliwości technologiczne a kopia średniowiecznej szklanicy św. Jadwigi ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Nysie. /

Modern technological possibilities versus a copy of medieval Hedwig's beaker from the collections of the Muzeum Powiatowe w Nysie.

16:00-16:10  dyskusja / discussion.

 

16:10-16:30 Samuel Španihel, Jan Petřík, Karel Slavíček: Archeometry of post-medieval ceramics from north-western Slovakia.

16:30-16:50 Katarzyna Zdeb, Wawrzyniec Orliński: Modern functional ceramics from Gdańsk in the light of the results of archaeometric research.

16:50-17:00 dyskusja / discussion.

 

17:00-17:30 przerwa na kawę / coffee break.

 

17:30-17:50 Małgorzata Pytlak, Paweł Piotr Szymański, Jarosław Maciej SałańskiKoła garncarskie: dwutarczowe sponowe i ręczne jednotarczowe – rekonstrukcje na wzór kół średniowiecznych. Glosa do produkcji naczyń w późnym średniowieczu Potter's wheels: a two-disc wheel with struts and an one-disc manual wheel - medieval-wheel-based reconstruction. A gloss on vessel making in the late Middle Ages.

17:50-18:10 Sylwia Siemianowska, Krzysztof Sadowski, Paweł Rzeźnik, Henryk Stoksik: Średniowieczne szkliwa ołowiowe w świetle badań ceramiki z Raciborza. / Medieval lead glazes in the light of an analysis of pottery from Racibórz.

 

 

18:15-18:30 Zamknięcie naukowej części konferencji / Closure of the academic part of the conference.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 


 

DZIEŃ 3 (3rd day): 29 września (September) 2017 :


9:15-18:00 Wycieczka autokarowa do hut szklarskich w Piechowicach i Harrachovie / A bus trip to glassworks in Piechowice and Harrachov.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, parter, wejście główne.

 

11:30-12:30 – zwiedzanie Huty Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach

13:30-14:30 – zwiedzanie Sklárny a minipivovaru Novosad & Syn w Harrachowie

 


Sesja Posterowa/ Posters

Svitlana Biliaieva, Olena FialkoHistorical geography of the Ottoman possessions in Ukraine (on collections of Turkish ceramics).

Oleksandr Buhay, E. Pochynok, O. Buhay, V. BilykStudy of forest glassmaking in Kyivan Polissya region in the 17th – 19th centuries.

Oleksandr Buhay, Lesia Chmil, L. Chmil, O. Buhay, V. Bilyk, M. Zakharets:  PIXE analysis of Turkish ceramics from Kyivan excavations.

Olga Kotsuibanska, Nadiya Levitska: Mosaic of nowadays Ukraine as a resurrection of Kyiv Rus traditions.

Marta Krzyżanowska: „Z kropli czy z półfabrykatów?”. Technika produkcji szklanych żetonów z okresu wpływów rzymskich znalezionych w Polsce/ 'From a drop or pieces'? Manufacturing methods of glass counters from the Roman Iron Age found in Poland

Sylwia Kucharska:  The challenge of engaging young people in museum trough the archaeomusicology.

Iryna Teslenko:  Experience of Interdisciplinary Study of Crimean Medieval Glazed Pottery (Historiographical Review).

 

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.