2013.11.15-16. Radices Silesiae – Silesiacae Radices 3

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Pracownia Badań nad Najdawniejszymi Dziejami Europy Środkowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji
Silesia et orbis, 
Wrocław 15.11.2013 
(Radices Silesiae – Silesiacae radices 3/1)
 

Program konferencji

 

Silesia et orbis.  Śląsk w przestrzeni własnej, sąsiedzkiej i globalnej

a kształtowanie się więzi społecznych i śląskich tożsamości

(do końca XVIII wieku)

 

 

 

13.45. Powitanie (Prof. Sławomir Moździoch)

Wprowadzenie do obrad: >>Silesia et orbis<< jako perspektywa badawcza  (dr hab. Stanisław Rosik)

 

 

14.00-15.00

Prof. Thomas Wünsch (Passau), Identity politics am Beispiel Schlesiens in Mittelalter und Früher Neuzeit

 

Prof. Przemysław Wiszewski (Wrocław), Procesy regiogenetyczne: Śląsk, Katalonia, Transylwania w średniowieczu. Czy istniała wspólna ścieżka formowania regionów?

 

Dyskusja

 

Kawa/herbata

 

 

15.15-16.45

Dr Przemysław Siekierka, Soudeta ore<< czyli góry Sudety? Problem lokalizacji Śląska w przekazach starożytnych

 

Prof. Krzysztof Jaworski, dr Aleksandra Pankiewicz, Przesieka Śląska w oczach archeologa

 

Mgr Piotr Piętkowski, Zagadka „regnum ablatum” a podporządkowanie terenów Śląska władzy pierwszych Piastów

 

Prof. Sławomir Moździoch, Regnum ablatum, czyli słów kilka o tym, jak historycy utracili „ministerstwo prawdy”

 

Dr Dominik Nowakowski, Dr Agnieszka Latocha, Mgr Marcin Siehankiewicz, Mgr Robert Sikorski (Wrocław), Słownik historyczno-archeologiczny wsi śląskich (pow. lubiński). Na półmetku

 

Dyskusja

 

Kawa/herbata

 

 

17.15-18.45

Dr hab. Piotr Oszczanowski (Wrocław), „Utracony” Śląsk, czyli rzecz o tożsamości reliktowej

 

Mgr Roman  Barczyński (Wrocław), Der Einfluss der Schlesischen Kunst an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert auf die Nachbarländer am Beispiel des künstlerischen Schaffen den Breslauer Meister von Gerd Hendrik, Johannes Pfitzners und  Bartholomeus Strobels

 

Mgr Gianluca Olcese (Wrocław)

Rozwój kultu św. Jana Chrzciciela na Śląsku w efekcie działań Zakonu Szpitalników – od średniowiecza do epoki nowożytnej

 

Prof. Wojciech Kunicki, Ślęża w systemie symboliki wolnomularskiej

 

 

19.00 Uroczysta kolacja

 

 

Organizatorzy

 

Instytut Historyczny                                                                  Ośrodek Badań nad Kulturą

Uniwersytet Wrocławski                                Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

                          Instytut Archeologii i Etnologii

                                     Polskiej Akademii Nauk

Przy merytorycznej współpracy

 Historische Kommission für Schlesien

 

 

Miejsce obrad:

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ul. Więzienna 6, Wrocław

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Stanisław Rosik, tel. +48 603 751 743, e-mail: staszek_rosik@yahoo.com
oraz 
Civitas et regio w Europie Środkowej 


 Wrocław, 16.11.2013 


 (Radices Silesiae – Silesiacae radices 3/2) 

 

 

 

Program konferencji

 

 

Civitas et regio w Europie Środkowej. 


Problematyka tożsamości i władzy ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Śląska

 

 

9.15. Otwarcie obrad (Prof. Sławomir Moździoch)

Wprowadzenie (Dr hab. Stanisław Rosik)

 

9.30-10.45

Prof. Marek Cetwiński, Swoi czy obcy?- Ślązacy w kronikach polskiego średniowiecza

 

Prof. Wojciech Drelicharz, „Genealogia sanctae Hedvigis”. Między tożsamością śląską a tożsamością ogólnopolską

 

Prof. Sławomir Gawlas, Zapis regionalnej tożsamości widzianej z zewnątrz: Jan Długosz o bitwie legnickiej

 

Dyskusja

 

Kawa/herbata

 

 

11.00-12.15

Dr Robert Antonin, Kníže a biskup. Střety mezi světskou a církevní mocí na území Slezska jako součást společenské proměny ve středoevropském prostoru ve 13. století

 

Prof. Lenka Bobkova (Praha), Dr Mlada Hola (Praha), Návštěvy slezských knížat v rezidenci Jana Zhořeleckého

 

Mgr Robert Sikorski, Leman spod Świdnicy i famulus spod Głogowa. Nieszlacheccy lennicy na Śląsku w późnym średniowieczu

 

Dyskusja

           

Przerwa

 

 

12.25-13.55

Prof. Leszek Ziątkowski, Żydzi na Śląsku czy śląscy żydzi? W poszukiwaniu tożsamości regionalnej społeczności diasporycznej

 

Prof. Piotr Boroń, Gliwice w czasach nowożytnych  – od miasta homogenicznego narodowo i wyznaniowo do społeczeństwa wielonarodowego i wielowyznaniowego

 

Prof. Ryszard Kaczmarek, W  języku polskim, niemieckim czy śląskim? Dylematy administracji  pruskiej i niemieckiej w rejencji opolskiej

 

Mgr Jakub Grudniewski, Landraci na Górnym Śląsku po 1871 roku – biografia zbiorowa

 

Dyskusja

 

 

14.00. Zakończenie obrad i obiad

 

 

 

 

 

Organizatorzy

  Ośrodek Badań nad Kulturą                                 Pracownia Badań nad Najdawniejszymi         Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza                          Dziejami Europy Środkowej

Instytut Archeologii i Etnologi                                                                Instytut Historyczny

Polskiej Akademii Nauk                                                                   Uniwersytet Wrocławski

 

 

Przy merytorycznej współpracy

 

Historische Kommission für Schlesien

 

 

 

Miejsce obrad:

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ul. Więzienna 6, Wrocław

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Stanisław Rosik, tel. +48 603 751 743, e-mail: staszek_rosik@yahoo.com 


menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.