2015.12.31 -  Ogłaszamy nabór na studium podyplomowe z zakresu bizantynistyki. Zajęcia rozpoczną się w marcu 2016 roku

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: - Archeologia kultury bizantyjskiej - Historia Bizancjum - Bizancjum a Europa Łacińska - Dzieje Kościoła, teologii i liturgii bizantyjskiej - Sztuka bizantyjska - Literatura bizantyjska - Paleografia grecka - Greka - Podstawy języka nowogreckiego - Wykłady gościnne uznanych bizantologów dotyczące wybranych zagadnień - Udział w badaniach wykopaliskowych lub warsztatach związanych z tematyką studium


BIZANTYNISTYKA


PROGRAM STUDIÓW


Wkład kultury bizantyńskiej do dziedzictwa kulturowego Europy dla historyków wieków średnich jest oczywisty, aczkolwiek podejmowanie tematyki Wschodniego Cesarstwa i związanej z nim Wspólnoty Bizantyjskiej nie jest w tym środowisku zbyt popularne ze względu na specyfikę warsztatową (poczynając od znajomości greki). Tym samym trudno już na etapie badań naukowych należycie docenić wagę bizantyńskich korzeni naszej cywilizacji. Z drugiej strony silny wpływ modelu "europeizacyjnego" – "kolebkę" Europy ukazującego na Zachodzie, w kręgu karolińskiej jedności – na interpretację przeszłości sprawia, iż marginalizowanie problematyki Wschodu w podręcznikach szkolnych czy nawet akademickich, wydaje się wręcz uzasadnione. Potrzebna jest więc "praca u podstaw", która pozwoli uwrażliwić na problematykę bizantyńską w namyśle nad dzisiejszą tożsamością Europejczyków nie tylko środowiska naukowe, ale także inne środowiska wpływające na opinię społeczną (pracownicy kultury, oświaty, mediów itd.).Wkład kultury bizantyńskiej do dziedzictwa kulturowego Europy dla historyków wieków średnich jest oczywisty, aczkolwiek podejmowanie tematyki Wschodniego Cesarstwa i związanej z nim Wspólnoty Bizantyjskiej nie jest w tym środowisku zbyt popularne ze względu na specyfikę warsztatową (poczynając od znajomości greki). Tym samym trudno już na etapie badań naukowych należycie docenić wagę bizantyńskich korzeni naszej cywilizacji. Z drugiej strony silny wpływ modelu "europeizacyjnego" – "kolebkę" Europy ukazującego na Zachodzie, w kręgu karolińskiej jedności – na interpretację przeszłości sprawia, iż marginalizowanie problematyki Wschodu w podręcznikach szkolnych czy nawet akademickich, wydaje się wręcz uzasadnione. Potrzebna jest więc "praca u podstaw", która pozwoli uwrażliwić na problematykę bizantyńską w namyśle nad dzisiejszą tożsamością Europejczyków nie tylko środowiska naukowe, ale także inne środowiska wpływające na opinię społeczną (pracownicy kultury, oświaty, mediów itd.).

Powołanie studium bizantynistycznego ma zatem sens w perspektywie kształtowania kultury historycznej, co w Polsce, w dobie postępującej integracji europejskiej, ma duże znaczenie ze względu na położenie geopolityczne. Polskie środowiska mogą odegrać dużą rolę w otwarciu "Europy" (UE) na współpracę z jej wschodnimi sąsiadami. Zrozumienie kultury i mentalności kręgu tak silnie dziedziczącego dorobek cywilizacyjny Bizancjum stanowi czynnik ułatwiający rzeczywisty dialog międzynarodowy. Co istotne, w ten sposób odkrywa się też własne korzenie "środkowo-europejskie". Liczy się więc podnoszenie poziomu intelektualnego osób zaangażowanych w pracę nie tylko naukową, ale też w szeroko rozumianej sferze instytucji kulturalnych, politycznych i kościelnych.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studium będzie ono w stanie integrować badania absolwentów różnych kierunków humanistyki, a przedstawicielom innych nauk dostarczać wiedzy podstawowego warsztatu badawczego otwierającego możliwość fachowego rozwijania zainteresowań historycznych i filologicznych.

Cele podstawowe studiów podyplomowych:

Celem studiów jest podnoszenie poziomu intelektualnego osób zaangażowanych w pracę nie tylko naukową, ale też w szeroko rozumianej sferze instytucji kulturalnych, politycznych i kościelnych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studium będzie ono w stanie integrować badania absolwentów różnych kierunków humanistyki, a przedstawicielom innych nauk dostarczać wiedzy podstawowego warsztatu badawczego otwierającego możliwość fachowego rozwijania zainteresowań historycznych oraz filologicznych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

- Archeologia kultury bizantyjskiej
- Historia Bizancjum

- Bizancjum a Europa Łacińska
- Dzieje Kościoła, teologii i liturgii bizantyjskiej
- Sztuka bizantyjska
- Literatura bizantyjska
- Paleografia grecka
- Greka
- Podstawy języka nowogreckiego
- Wykłady gościnne uznanych bizantologów dotyczące wybranych zagadnień 
- Udział w badaniach wykopaliskowych lub warsztatach związanych z tematyką studium


Opis kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów:

Studia mają charakter dokształcający. Słuchacz studiów nabędzie wiedzę z zakresu archeologii i historii terenów Cesarstwa Bizantyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego, kulturalnego i religijnego. Zapozna się z kwestią relacji i wzajemnego oddziaływania Bizancjum i Europy Zachodniej. Dodatkowo zaznajomi się z twórczością literacką i rzemiosłem artystycznym, jak również z językiem obcując z bizantyjskimi manuskryptami.

Warunki uzyskania świadectwa:

Obecność na zajęciach nie mniejsza niż 80% obowiązującego wymiaru godzin, uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów:

marzec 2016 – czerwiec 2017                
[nabór trwa do 4 marca 2016]

Zajęcia będą się odbywać przez trzy semestry
co drugi bądź trzeci weekend miesiąca (sobota i niedziela)
w godzinach rannych i popołudniowych
w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu, przy ul. Więziennej 6 (ulica boczna od Rynku, 5 minut pieszo od Rynku).

Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 370 (po 45 minut) 
w tym:
Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady) – 270
Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia) – 80

Praktyki i warsztaty - 20

 
Informacja o niektórych zajęciach i wykładach jakie odbywały się w I semestrze trwającego kursu:

 

 

 

Paleografia:

 

Pierwszy semestr paleografii greckiej jest wprowadzeniem do badań nad greckimi rękopisami. Jest to pierwsza część kursu, która poprzedza dwie kolejne części poświęcone nauce odczytywania rękopisów. Podczas zajęć prezentowana jest historia greckiej książki rękopiśmiennej od zwoju papirusowego po pergaminowe i papierowe kodeksy, budowa i specyfika obu form książki. Omawiana jest praca nad rękopisem, od wyrobu nośnika po przygotowanie karty pod zapis. Ponadto poruszane są również zagadnienia z zakresu krytyki i edycji tekstu.

 

Podstawy nowogreckiego:

 

Kurs uczy podstaw współczesnego języka greckiego (tzw. kini neoelliniki lubdimotiki) na poziomie podstawowym (poziom biegłości językowej A1) w mowie i piśmie. Program zajęć jest zaplanowany tak, aby zapoznać z podstawami gramatyki nowogreckiej. W połączeniu z odpowiednio dobranym słownictwem wyćwiczy on umiejętność podstawowej komunikacji w języku nowogreckim: prostych rozmów i komunikacji w życiu codziennym, rozumienia ze słuchu, porozumiewania się na piśmie oraz odczytywania uproszczonych tekstów. Kurs zapoznaje także z kulturą i zwyczajami współczesnej Grecji (tekstami piosenek, zwyczajami świątecznymi, kuchnią).

 

Historia Bizancjum:

 

Przedmiot zawiera pełny wykład dziejów Cesarstwa Bizantyjskiego. W toku kształcenia uwzględnione zostaną także zasadnicze, tj. konstytutywne dla Bizancjum elementy kultury oraz czynniki, które określały znaczenie Bizancjum wśród państw Europy i Bliskiego Wschodu.

 

 

WYKŁADY GOŚCINNE które odbyły się w semestrze I (2014/2015) trwającego kursu bizantynistyki:

   

1.      Między Palermo a Konstantynopolem - Normanowie i Bizancjum w XII w. - dr Marcin Böhm - Opole  

 

2.      Byzantine Archaeology. New Approaches and Discoveries regarding Christianisation of the Eastern and Central Europe - prof. Aleksander Musin – St. Petersburg  - Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk

 

3.      Mennictwo bizantyjskie - dr hab. Mateusz Bogucki – Instytut Archeologii i Etnologii PAN   

 

4.      Bizantyjskie odniesienia w kulturze materialnej i architekturze średniowiecznego Chełma i jego zaplecza osadniczego - prof. dr hab. Andrzej Buko - Instytut Archeologii i Etnologii PAN   

  

5.      Politica normanna nell'edilizia ecclesiastica, motivi e risultati - prof. Vladimir Zorić  - Palermo   

 

6. Teofilakt Simokatta i Słowianie znad brzegu Oceanu Zachodniego, czyli barbarzyńcy oczyma Bizantyńczyków (VI/VII w.) - dr hab. Marcin Wołoszyn - Instytut Archeologii i Etnologii PAN  - Kraków

 

7.      Konstantynopol - niedoceniana metropolia późnoantycznej edukacji - dr Andrzej Kompa – „Ceraneum”, Katedra Historii Bizancjum Unwiersytetu Łódzkiego


Kolejne wykłady do odczytania na stronie Instytutu w rubryce aktualności.

 

 


menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.