Pozycje bibliograficzne dla: Stanisławski BłażejStanisławski Błażej

1997

Konotacja motywu tura w tekstach sztuki naskalnej w Sarmishsaj a identyfikacja modelu kultury, (w:) Sztuka naskalna Uzbekistanu, Poznań, s. 161-204.

i Rączkowski W., Profanum i sacrum: kontekst osadniczy rytów naskalnych w Sarmishsaj,(w:) Sztuka naskalna Uzbekistanu, Poznań, s. 141-160.

i Rozwadowski A., Archeologiczne tło kulturowe Azji Środkowej, (w:) Sztuka naskalna Uzbekistanu, Poznań, s. 23-42.

Wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska z Wolina – portu a procesy dystrybucji naczyń, “Materiały Zachodniopomorskie”, XLIII, s. 159-192.

1998

Ceramika wczesnośredniowieczna z osady południowej przy Wzgórzu Wisielców w Wolinie a analiza procesów osadniczych, “Materiały Zachodniopomorskie”, XLIV, s. 247-272.

i Malepszak S., Wykopaliska archeologiczne w Luboniu, Luboń, ss. 96.

1999

i Brorsson T., Ceramika słowiańska typu Feldberg i Fresendorf w Skanii na tle produkcji garncarskiej wczesnośredniowiecz.nego Wolina, "Materiały Zachodniopomorskie", XLV, (2001), s. 283-320.

2000

Wildschweinkiefer mit Pfeilspitze, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 68.

Zwei Messergriffe, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 77.

Gefäss mit Deckel, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 81.

Gussform, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 92.

Skandinavischer Kamm, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 96-97.

Spinnwiertel, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 97.

Thorshammer, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 100.

Anhänger in Form eines Stiefels (s. 100).

Runenholz, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 133.

Swantewit-Figur, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 138.

Köpfchen einer Gottheit, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 139.

Pferdfigur, (w:) Europas Mitte Um 1000. Katalog, Stuttgart, s. 139.

Wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska oraz bałtycko-wendyjska z Wyspy Bornholm,"Materiały Zachodniopomorskie", XLVI, s. 107-123.

Ceramika typu Fresendorf w badaniach nad wczesnośredniowieczną ceramiką słowiańską,"Materiały Zachodniopomorskie", XLVI, s. 125-156.

Dysk drewniany z Wolina, jako kompas słoneczny - następny krok w badaniach nad wczesnośredniowieczną nawigacją, "Materiały Zachodniopomorskie", XLVI, s. 157-176 .

2003

The Mammen style from West Pomerania (Wolin and Kamień Pomorski), "Viking Heritage Magazine", 2/2003, s. 3-5.

The Glass beads from Wolin, "Viking Heritage Magazine", 3/2003, s. 20.

Kompas wikingów, "National Geographic Polska", 6(45), 2003;

Sztuka dla wikinga, "National Geographic Polska",  11(50), 2003. 

 menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.