Pozycje bibliograficzne dla: Kowalska Anna Bogumiła


Kowalska Anna Bogumiła

1994

i Dworaczyk M., Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994 (kwartał 6, wykop główny), "Materiały Zachodniopomorskie", XL s.75-112.

rec.: Ch. Schnack, Die mittelalterliche Schuhe aus Schleswig. Ausgrabung Schild 1971-1975, "Przegląd Archeologiczny", 42, s. 144-148.

1997

Szczecin in the Early Middle Ages in the light of recent Research, (w:) Beiträge zum Oder-Projekt, 2, Berlin, s. 59-61.

Późnośredniowieczne zabytki skórzane z Pyrzyc, "Materiały Zachodniopomorskie", XLII, s. 219-273.

1998

i Dworaczyk M., Z dziejów suburbium w Szczecinie. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 1992-1997 na terenie kwartału 6, "Sprawozdania Archeologiczne", 50, s. 83-116.

i Dworaczyk M., Próba podsumowania wyników ostatnich badań nad dziejami wczesnośredniowiecznego Szczecina, "Acta Archaeologica Pomoranica", 1, s. 303-316

rec.: O. Goubitz, Eight Exeptional Medieval Shoes from Netherlands. ROB "Berichten van de Rijksdients voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek", Volume 42 (1996-1997), s. 425-55, "Materiały zachodniopomorskie", XLIV, s. 550-553.

rec.: A. B. Kypбaмoв A.W. Раннесредневековая обув Поволховья и вопросы сложения городского ремесла, Древности Поволховья, Санкт Пербург, s. 117-128, "Przegl№d Archeologiczny", 46, s. 201-203.

 1999

Wczesnośredniowieczne wagi ze Szczecina, "Przegląd Archeologiczny", 47, s. 141-154.

Obróbka krzemienia na osadzie ludności kultury lendzielskiej w Zarzycy, pow. Strzelin, "Silesia Antiqua", XL, s. 32-57.

Wczesnośredniowieczne obuwie skórzane z Wolina, "Materiały Zachodniopomorskie", XLV, s.219-258.

Zabytki skórzane ze średniowiecznej studni odkrytej na terenie szczecińskiego suburbium,"Materiały Zachodniopomorskie", XLV, s. 259-282.

2002

i Dworaczyk M., Łosinski W., Die Frühstadt Stettin, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch-Germanische Forschungen, 60,s. 207-217.
menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.