Pozycje bibliograficzne dla: Kolenda Justyna

1998
• Forschungsprobleme bei der frühmittelalterlichen Graphitkeramik in Schlesien, (w:) Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa, Internationale Tagungen in Mikulčice, IV, s. 21–31.

• z: Gediga B., Nowaczyk W., Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu w 1997 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 387–393.

1999
• Zaplecze wczesnośredniowiecznego miasta na przykładzie Wrocławia, "Mediaevalia Archaeologica", 1, Praga–Wrocław, s. 141–149.

2000
• z: Gediga B., Nowaczyk W., Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu,"Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku", s. 145–156.

2001
• Osada wczesnośredniowieczna, (w:) Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi, Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach, „Wratislavia Antiqua", 4, Wrocław, s. 108–142.

2006
• Rec: Biermann F i Mangelsdorf G. (Hrsg.) Die bäuerliche Ostsiedlung des Mittelalters in Nordostdeutschland. Untersuchungen zum Landesausbau des 12. bis 14. Jahrhunderts im ländlichen Raum, „Przegląd Archeologiczny“, t. 54, s. 221-226.

2007
• Komunikat: Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, Konferencja naukowa w Miliczu, woj. dolnośląskie, „Slavia Antiqua”, t. 48, s. 321-322.

2008
• (red.) Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, Wrocław.

• Wczesnośredniowieczny Milicz w świetle wykopalisk, (w:) Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, red. Justyna Kolenda, Wrocław, s. 9-61.

2009
• Odkrycia w warowni Milicz, „Archeologia Żywa”, ISSN 1426-7055, nr 4, 2009, s. 18-22.

2011
• Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe pogranicze Śląska i Wielkopolski w świetle analiz dendrochronologicznych (w:) Populi terrae marisque, Prace poświęcone pamięci Profesora Lech Leciejewicza, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław s. 41-66.

2012
• z: Chrzan K., Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009, [w:] red. S. Kadrow, Raport 2007 – 2008, t. 1, Warszawa 2012, s. 281-301.

2013
• (red.) z: Mierzwiński A., Moździoch S., Żygadło L., Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Wrocław.

• Znalezisko gromadne narzędzi żelaznych ze stanowiska 3 w Sadkowie jako źródło do badań zmian gospodarczych, osadniczych i społecznych na terenie Dolnego Śląska w młodszych fazach wczesnego średniowiecza, (w:) Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, red. J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło, Wrocław, s. 387-396.

• Okucia z wczesnośredniowiecznego grodu w Miliczu, „Archeologia Polski", LVIII, z. 1-2, s. 129-141.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.