Pozycje bibliograficzne dla: Dworaczyk Marek

Dworaczyk Marek

1994

i Kowalska A.B., Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994 (kwartał 6, wykop główny), "Materiały Zachodniopomorskie", XL s.75-112.

1998

Die frühmittelalterliche Stettiner Vorburg im Lichte neuer archäologischer Untersuchungen, Beiträge zum Oder-Projekt, t. 5, s. 27-40.

i Słowiński S., Przebieg umocnień wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie w świetle ostatnich badań, "Acta Archaeologica Pomoranica", I, s. 279-298.

Średniowieczna ceramika z Pyrzyc, "Materiały Zachodniopomorskie", XLIV, s. 273-334.

i Kowalska A.B., Próba podsumowania wyników ostatnich badań nad dziejami wczesnośredniowiecznego Szczecina, "Acta Archaeologica Pomoranica", I, s. 303-316.

i Kowalska A.B., Z dziejów suburbium w Szczecina. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 1992-1997 na terenie kwartału 6, "Sprawozdania Archeologiczne", 50, s. 83-116.

2002

Kowalska A.B., Łosinski W., Die Frühstadt Stettin, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch-Germanische Forschungen, 60, s. 207-217.

2003

 

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Gryficach, gm. loco, (w:) XIII Sesja Pomorzoznawcza. Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, Gdańsk, 2, s. 199-207.

 

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.