Pozycje bibliograficzne dla: Chrzan Krystian

2012
• z: Kolenda J., Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009, [w:] red. S. Kadrow, Raport 2007 – 2008, t. 1, Warszawa 2012, s. 281-301.

• Głos w dyskusji nad problematyką wczesnośredniowiecznych nakładek na tarczę koła garncarskiego, Silesia Antiqua, t. 48, 2012, s. 97-107.

2014
• Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od 2 poł. IX w. do poł. XI w. [w:] red. K. Chrzan, K. Czapla, S. Moździoch, Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej, Wrocław - Głogów 2014, s. 191-225.

• red. z: K. Czapla, S. Moździoch, Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej, Wrocław - Głogów 2014.

2015
• red. z: S. Moździoch, Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii, Spotkania Bytomskie t. VII, Wrocław 2015.

• red. z: S. Moździoch, O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza, Spotkania Bytomskie t. VIII, Wrocław 2015.

2017
• red. z: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław 2017.

• red. z: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON. Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Wrocław 2017.

• The end of the old world. Pottery from the turn of the 10th and 11th centuries from the early medieval stronghold in Milicz – a silent witness of political and cultural changes in the Barycz River basin at the dawn of the Polish statehood, [w:] red. S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan, The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON. Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Wrocław 2017.

• red. z: D. Adamska, A. Pankiewicz, Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, Wrocław 2017.

• Bogowie i społeczeństwo. Grody w krajobrazie przedchrześcijańskich Słowian na przykładzie opowieści biskupa merseburskiego Thietmara o Radogoszczy i Lucicach, [w:] red. D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz, Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, Wrocław 2017.

• red. z: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, Pottery and glass in contemporary studies, „Archaeologia Polona” t. 55, 2017 (redakcja tomu).

• z: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, Editorial, [w:] red. S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan, Pottery and glass in contemporary studies, Archaeologia Polona t. 55, 2017.

• z: D. Adamska, C. Buśko, M. Chorowska, K. Demidziuk, R. Eysymontt, A. Gabiś, M. Goliński, J. Ilkosz, T. Kastek, W. Kononowicz, M. Krzywka, M. Małachowicz, M. Młynarska-Kaletynowa, S. Moździoch, J. Piekalski, G. Strauchold, J. Urbanik, A. Zabłocka-Kos, L. Żiątkowski, A. Żurek, Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. IV: Śląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa, z. 13, Wrocław, red. naukowa: R. Eysymontt, M. Goliński, Wrocław 2017.

2018
• Miejsce w krajobrazie oraz funkcje wczesnośredniowiecznych grodów w dorzeczach środkowej i górnej Obry, Baryczy oraz środkowej Prosny w IX i X w., „Przegląd Archeologiczny” t. 66, 261-282. DOI : 10.23858/PA66.2018.011

2019
• z: S. Moździoch, S. Rodak (red.), Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2019.

• z: S. Moździoch, S. Rodak, Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 5, powiat polkowicki, Wrocław 2019.

• z: S. Moździoch, S. Rodak, Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 6, powiat nowosolski, Wrocław 2019.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.