2024.06.11 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko samodzielnego księgowego/księgowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO/KSIĘGOWEJ

INSTYTUCJA: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
MIASTO i jednostka organizacyjna: Wrocław, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
STANOWISKO: sam. księgowy/księgowa (umowa o pracę na zastępstwo, pełny etat)
DATA OGŁOSZENIA: 10.06.2024
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.06.2024
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 01.07.2024
LINK DO STRONY: https://arch.pan.wroc.pl/pl

Wymagania:

Wykształcenie min. średnie
Znajomość podstaw rachunkowości
Znajomość pakietu MS Office
Samodzielność, sumienność
Korzystanie z pełni praw publicznych

Obowiązki:

prowadzenie Kasy Ośrodka, 
obsługa bankowości elektronicznej, 
rozliczanie bieżącej działalności Ośrodka (przychody, koszty - zestawienia, sprawozdania, raporty) we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym w Warszawie
sprzedaż towarów i usług w programie Symfonia Handel
rozrachunki z kontrahentami 
rozliczanie konferencji naukowych, 
rozliczanie projektów badawczych we współpracy z Działem Obsługi Nauki w Warszawie
obsługa administracyjno  - organizacyjna Ośrodka (prowadzenie Sekretariatu)

Oferujemy:
wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
możliwość pracy zdalnej okazjonalnej, 
ruchomy czas pracy między 7-17,
wsparcie socjalne - dofinansowanie do wypoczynku  z ZFŚS  dla pracownika i jego dzieci  oraz niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe,
możliwość przystąpienia do  ubezpieczenia grupowego,
częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych,
miła atmosfera pracy.

Wymagane dokumenty na stanowisko  sam. księgowego/księgowej (w formie elektronicznej):

CV wraz z klauzurą RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji)
List motywacyjny

Dokumenty prosimy nadsyłać na adres elektroniczny Sekretariatu Ośrodka IAE PAN we Wrocławiu
sekretariat-wroclaw@iaepan.edu.pl
W tytule wiadomości proszę zamieścić: „Zatrudnienie księgowość”
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 105
1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pani Weronika Krakówka. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod@iaepan.edu.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.