2022.12.05 - Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości

Przedmiot najmu: dwa pomieszczenia usługowe w amfiladzie, zlokalizowane na parterze zabytkowego budynku położonego we Wrocławiu przy ulicy Więziennej 6.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN stosownie do treści art. 76 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1796) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości

 

PRZEDMIOT NAJMU

• Dwa pomieszczenia usługowe w amfiladzie, zlokalizowane na parterze zabytkowego budynku położonego we Wrocławiu przy ulicy Więziennej 6. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem najmu posadowione są na działce o numerze ewidencyjnym 46, obręb ewidencyjny Stare Miasto.

• Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren jest sklasyfikowany jako tereny zabudowane – Bi).

• Działka stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00105774/2.

• Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

• Dział III wyżej opisanej księgi wieczystej zawiera wpis o ustawowym prawie pierwokupu na rzecz Gminy Wrocław w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

• Dział IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

• Okres najmu: 180 dni

• Termin wypowiedzenia - jeden miesiąc.

• Cel najmu: działalność biurowa, usługowa, usługi związane z turystyką.

 

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest wyceniana nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustanowiony uchwałą nr L/1753/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru Starego Miasta – rejon Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem 8UN-UC-M-ZK – kwartał urbanistyczny z podstawowym przeznaczeniem pod usługi nauki i szkolnictwa wyższego, usługi centrotwórcze, mieszkalnictwo i zieleń komponowaną we wnętrzu kwartału.

Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego pod nr A/2797/169.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Formularz zgłoszenia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym
3. Regulamin przetargów oraz rokowań na najem i dzierżawę nieruchomości Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
4. Regulamin pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na wynajem i wydzierżawianie nieruchomości Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
5. Projekt umowy najmu pomieszczeń

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.