Sprzedaż wydawnictw

Czasopisma
- Monografie
- Serie wydawnicze

Publikacje można zakupić we Wrocławskim Oddziale IAiE PAN, jak również zamówić telefonicznie lub listownie u p. Jarosława Michalaka: tel. (+48 71) 344 16 08 w. 36, ul. Więzienna 6, 50–118 Wrocław 
Adres e-mail: biblioteka@arch.pan.wroc.pl

Lista wydawnctw w pliku PDF 

Tytuł czasopisma Rok wydania Cena zł
Archaeologia Polona, vol. 39 2001 25,00
Archaeologia Polona, vol. 41 2003 25,00
Archeologia, t. XLVI 1995 7,50
Archeologia, t. XLVII 1996 13,00
Archeologia, t. XLVIII 1997 13,00
Archeologia, t. LIII 2003 25,00
Archeologia, t. LIV 2003 27,00
Archeologia Polski, t. XLVI, z. 1-2 2001 22,00
Archeologia Polski, t. XLVIII, z. 1-2 2003 24,00
Etnografia Polska, t. XXXIX, z. 1–2 1995 10,00
Etnografia Polska, t. XL, z. 1–2 1996 15,00
Etnografia Polska, t. XLVI, z. 1–2 2002 25,00
Etnografia Polska, t. XLVII, z. 1–2 2003 25,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. XLIV, z. 2 1996 7,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. XLVII, z. 1–2 1999 17,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. XLVIII, z. 1–2 2000 17,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. XLVIII, z.3–4 2000 17,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. XLIX, z. 1–2 2001 10,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. XLIX, z. 3 2001 10,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. XLIX, z. 4 2001 10,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. L, z. 1–2 2002 13,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. L, z. 3 2002 13,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. L, z. 4 2002 13,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. LI, z. 1 2003 18,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. LI, z. 2 2003 18,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. LI, z. 3–4 2003 18,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. LII, z. 1 2004 18,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. LII, z. 2 2004 18,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. LII, z. 3 2004 18,00
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. LII, z. 4 2004 18,00
Przegląd Archeologiczny, t. 22 1974 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 23 1975 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 24 1976 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 25 1977 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 26 1978 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 27 1980 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 28 1981 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 29 1981 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 30 1983 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 31 1984 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 32 1985 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 38 1990 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 39 1991 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 41 1993 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 42 1994 5,00
Przegląd Archeologiczny, t. 43 1995 7,50
Przegląd Archeologiczny, t. 44 1996 10,00
Przegląd Archeologiczny, t. 45 1997 15,00
Przegląd Archeologiczny, t. 46 1998 17,00
Przegląd Archeologiczny, t. 47 1999 20,00
Przegląd Archeologiczny, t. 48 2000 22,00
Przegląd Archeologiczny, t. 49 2001 23,00
Przegląd Archeologiczny, t. 50 2002 23,00
Przegląd Archeologiczny, t. 51 2003 30,00
Przegląd Archeologiczny, t. 52 2004 30,00

Autor/Redaktor/ Tytuł monografii Rok wydania Cena zł
Balcer Bogdan Ćmielów – Krzemionki – świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia 2002 20,00
Balcer Bogdan, Machnik Jan (red.) Z pradziejów Roztocza 2002 23,00
Bukowski Zbigniew Znaleziska bursztynu w zespołach z epoki brązu 2002 25,00
Dąbrowska M. Klonder A. (red.) Od narodzin do wieku dojrzałego, cz. 1 2002 25,00
Dekówna Maria, Olczak Jerzy (red.) Principes de description des verres anciens 2002 60,00
Domański Grzegorz Ślęża w pradziejach i średniowieczu 2002 25,00
Głosek Marian (red.) Archeologia i starożytnicy 1997 20,00
Kadrow Sławomir (red.) Via Archaeologica 1: Przyroda i człowiek 2001 40,00
Kłosińska Elżbieta Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty 1997 16,00
Kopacz Jerzy Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych 2001 23,00
Kowalska Jolanta (red.) Czas zmiany, czas trwania 2003 30.00
Kulczycka – Leciejewiczowa Anna Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo – zachodniej 1993 5,00
Kulczycka – Leciejewiczowa Anna Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej 2002 30,00
Kurnatowska Zofia (red.) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, tom 2 1996 10,00
Makowiecki Daniel Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych 2003 25,00
Mierzwiński Andrzej Znaki utrwalone w glinie 2003 27,00
Moździoch Sławomir Castrum munitissimum Bytom 2002 40,00
Rębkowski Marian Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu 1995 10,00
Rębkowski Marian (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, tom 2 1997 26,00
Rębkowski Marian (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, tom 3 1998 29,00
Rębkowski Marian (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, tom 4 1999 29,00
Włodarczak Piotr (red.) Via Archaeologica 2: Południowe obejście Krakowa 2002 30,00
Zoll-Adamikowa Helena, Dekówna Maria, Nosek Elżbieta Maria The Early Mediaeval Hoard from Zawada Lanckorońska (Upper Vistula River) 1999 32,00

Autor/Redaktor Tytuł serii Rok wydania Cena zł
Głosek Marian ACTA ARCHAEOLOGICA LODZIENSIA, NR 24 / Dwór murowany w Bąkowej Górze 1998 20,00
Sadowska – Topór Jolanta ADALBERTUS. TŁO KULTUROWO – GEOGRAFICZNE WYPRAWY MISYJNEJ ŚW. WOJCIECHA NA POGRANICZE POLSKO – PRUSKIE, t. 4 / Starożytne drogi w dolinie rzeki Dzierzgoń w świetle badań archeologicznych 1999 12,00
Kasprzycka Maria ADALBERTUS. TŁO KULTUROWO – GEOGRAFICZNE WYPRAWY MISYJNEJ ŚW. WOJCIECHA NA POGRANICZE POLSKO – PRUSKIE, t. 5 / Tło paleogeograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery 1999 12,00
Balke Barbara ARCHEOLOGIA MAZOWSZA I POLESIA. STUDIA I MATERIAŁY, t.2 / Kultura Przeworska nad dolną Pilicą 2003 35,00
Gediga Bogusław Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 2. Badania na autostradzie A–4, cz. 1 2003 35,00
Gediga Bogusław Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 3. Badania na autostradzie A–4, cz. 2 2004 22,00
Baron Justyna Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 4. Przestrzenna organizacja osad kultury łużyckiej na przykładzie stanowiska w polwicy, pow. wrocławski 2005 30,00
Hermanowicz – Nowak Krystyna BIBLIOTEKA ETNOGRAFII POLSKIEJ, t. 53 / Strój górali Beskidu śląskiego. Funkcje społeczne 1997 15,00
Kabzińska Iwona BIBLIOTEKA ETNOGRAFII POLSKIEJ, t. 54 / Wśród "kościelnych Polaków". Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi 1999 15,00
Tylkowa Danuta BIBLIOTEKA ETNOGRAFII POLSKIEJ, t. 55 / Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi 2000 29,00
Scholl Tomasz, Zin'ko Viktor BIBLIOTHECA ANTIQUA vol. 23 / Archaeological Map of Nymphaion (Crimea) 1999 28,00
Dąbrowska Teresa MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA, t. III/ Kamieńczyk 1997 18,00
Leciejewicz Lech i Gringmuth – Dallmer Eike SPOTKANIA BYTOMSKIE, t. 2 / Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym 1996 10,00
Moździoch Sławomir (red.) SPOTKANIA BYTOMSKIE, t. 5 / Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu 2004 30,00
Kowecka Elżbieta STUDIA I MATERIAŁY Z HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, t. 65 / Sprzedać! Kupić! Sklepy warszawskie z artykułami domowymi 1830-1870 1998 11,00
Mazur Elżbieta STUDIA I MATERIAŁY Z HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, t. 67 / Dobroczynność w Warszawie XIX wieku 1999 12,00
Molenda Danuta STUDIA I MATERIAŁY Z HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, t. 69 / Polski ołów na rynkach Europy środkowej w XIII – XVI wieku 2001 18,00
Leciejewicz Lech (red.) WRATISLAVIA ANTIQUA, t. 4 / Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu – Partynicach 2001 25,00

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.