Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacje na studia podyplomowe z zakresów:

  • Promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego
  • Bizantynistyki
  • Archeologii krajobrazu

odbywają się na podstawie złożonych dokumentów, takich jak:

  - wypełniona karta zgłoszenia uczestnictwa (pobierz kartę)


  - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub licencjatu
  - kserokopia dowodu osobistego
  - dwa zdjęcia
  - dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 150,- zł, wpłaconej na konto IAE PAN Oddział we Wrocławiu.

Jeśli liczba chętnych do wzięcia udziału w studium będzie większa niż limit gwarantujący prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, o przyjęciu decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna. Terminy zakończenia rekrutacji upływają:

  • Bizantynistyka – 24 października 2016 r. (nabór trwa)

  • Promocja archeologii i dziedzictwa kulturowego – w przygotowaniu
  • Archeologia krajobrazu – w przygotowaniu

Dokumenty prosimy przesyłać pocztą na adres:

  Studium Podyplomowe
  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza 
  ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław


lub złożyć osobiście w sekretariacie IAE PAN przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu.

Koszt studiów prowadzonych w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu wynosi:

  • Promocja archeologii i dziedzictwa kulturowego – 3000,- zł (1500,- zł za semestr)
  • Bizantynistyka – 3600,- zł (1200,- zł za semestr)
  • Archeologia krajobrazu – 4200,- zł (1400,- zł za semestr)

Istnieje możliwość płatności semestralnej. IAE PAN oferuje zniżki dla osób, które podejmą naukę również na drugim kierunku studiów. Wpłaty za studia należy dokonywać na:

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Oddział we Wrocławiu
  ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław
  Nr konta: 
25 1130 1017 0020 1465 9720 0013   
  Nazwa banku: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE – PROMOCJA lub BIZANTYNISTYKA lub KRAJOBRAZ – WPISOWE lub SEMESTR 1 lub SEMESTR 2.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:


studium@arch.pan.wroc.pl lub smo@arch.pan.wroc.pl

bizantynistyka.pan@gmail.com (STUDIUM PODYPLOMOWE W ZAKRESIE BIZANTYNISTYKI)

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.