Przegląd Archeologiczny, Tom 55

Spis treści - Contents
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Jarosław WilczyńskiEpigrawecka pracownia krzemienia na stanowisku Kraków ul. Spadzista B+B1 
Epigravettian flint workshop in Kraków, Spadzista Str. B+B1
5
49
Artykuły - Articles
Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak- TabakaPóźny paleolit Niżu Srodkowoeuropejskiego w świetle chronostratygrafii późnego glacjału 
Late Palaeolithic of Central European Lowlands in the light of chronostratigraphy of the Late Glacial
53 
69
Artykuły - Articles
Paweł Jarosz, Piotr WłodarczakChronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie 
Absolute chronology of the Corded Ware Culture in south-eastern Poland and Ukraine
71 
107
Artykuły - Articles
Agnieszka MałysaUnstimmigkeiten bei der Geschlechtsbestimmung der Toten - Fehlanzeige, Symbol oder Grabsitte? 
109 

Artykuły - Articles
Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek NiegowskiPróba reinterpretacji zabudowy wyspy w Parsęcku na Pomorzu Srodkowymі Reconstruction attempt of settlement on an island in Parsęcko in Middle Pomerania145
168
Artykuły - Articles
Dariusz BłaszczykCornelius Holtorf, Archaeology is a brand! The meaning of archaeology in contemporary popular culture171Recenzje - Reviews
Aneta BuchnerMarek Gedl, Die Halsringe und Halskragen in Polen (Frühe bis jüngere Bronzezeit)178Recenzje - Reviews
Elżbieta KłosińskaВіктор Войнаровський, Віталій Конопля, Михайло Филипчук, Лукаші.Багатошарова nамтятка археології на Брідщuнi.

182Recenzje - Reviews
Elżbieta KłosińskaЛариса Крушельницька, Культура Ноа на землях України.


184Recenzje - Reviews
Michał ParczewskiJoanna Kalaga, Ciałopalny obrządek pogrzebowy w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny we wczesnym średniowieczu.188Recenzje - Reviews

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.