Przegląd Archeologiczny, Tom 48

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Danuta Minta-Tworzowska Rola i znaczenie pojęcia doświadczenia w archeologii
The importance and meaning of category of experience in archaeology
5
17
Artykuły - Articles
Jacek Lech, Ian Longworth Kopalnia krzemienia Grimes Graves w świetle nowych badań
The Grimes Graves flint mine site in the of new reseach
19
66
Artykuły - Articles
Gilberto Calderoni, Paweł Madej, Paweł Valde-Nowak style="color: rgb(0, 51, 102); font-family: arial;">New data for the chronological assesment of the Mierzanowice culture
in the upper Vistula River Basin
75Artykuły - Articles
Piotr Łuczkiewicz W kwestii genezy i rozprzestrzenienia umb z kolcem z młodszego
okresu przedrzymskiego
Einige Überlegungen über die Herkunft und Verbeitung der vorrömischen
Stangenschildbuckel
83
114
Artykuły - Articles
Gabriel Fusek Relative Chronologie der mittelalterlichen Siedlung in Bielovce/ Slowakei 115Artykuły - Articles
Tadusz Malinowski O roli krzemienia u niektórych społeczności epok metali
Le rôle du silex chez certaines sociétés à ľâge des métaux
127
139
Dyskusje - Discussions
Andrzej Mierzwiński Zagadnienie obronności osiedli typu biskupińskiego. O potrzebie
alternatywnej interpretacji
Die Frage der Verteidigungsfähigkeit der Seidlungen vom Biskupin-Typ.
Über den Bedarf an einer alternativen Interpretation
141
150
Dyskusje - Discussions
Adriana Ciesielska Evžen Neustupný (red.), "Space in Prehistoric Bohemia"153Recenzje - Reviews
Aneta Buchner Mircea Petrescu-Dîmbovicţa, "Der Arm- und Beinschmuck in Rumänien"158Recenzje - Reviews
Andrzej Kokowski Güde Bemmann, Jan Bemmann, Der Oferplatz von Nydam.
Die Funde aus den älteren Grabungen: Nydam-I und Nydam-II
160Recenzje - Reviews

Prof. dr hab. Helena Zoll-Adamikowa (1931-2000)169Kronika - Chronicle

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.