Przegląd Archeologiczny, Tom 44

Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Marta PołtowiczTechnologiczne aspekty wyrobów o cechach lewaluaskich ze stanowisk Kraków-Zwierzyniec I 
("Punkt P" i "wykop przy bramie")
Technologische Aspekte der Artefakte mit Levallois-Merkmalen aus der Fundstelle 
Kraków-Zwierzyniec I ("Punkt P" und "Grabung am Tor")

35
Artykuły - Articles
Andrzej MierzwińskiKonkretyzacja modelu przemian osadniczych a problematyka demograficzna. 
Na przykładzie łużyckiego cyklu chronologicznego mezoregionu Sobiejuchy 
Konkretisierung des Modells von Siedlungswandlungen und die demographische Problematik. 
Am Beispiel des Lausitzer chronologischen Zyklus der Mesoregion Sobiejuch
y
41 
56
Artykuły - Articles
Vladimír Hašek, Ursula Rößler-Köhlerstyle="color: rgb(0, 51, 102); font-family: arial;">Archaeological and geophisical research of an Ancient town near Al.-Ma`Abda in middle Egypt59Artykuły - Articles
Wojciech SzymańskiPosąg ze Zbrucza i jego otoczenie. Lata badań, lata wątpliwości
Das Standbild aus dem Zbrucz und ihre Umgebung. Jahre der Untersuchungen, Jahre der Zweifel
75 
113
Artykuły - Articles
Marek Krąpiec, Jacek PolewskiDwa grodziska wczesnośredniowieczne w Zawadzie Lanckorońskiej i Naszacowicach 
- datowanie metodą archeologiczna i dendrochronologiczną
Zwei frühmittelalterliche Burgwälle in Zawada Lanckorońska und Naszacowice -
- Datierung mit der archäologischen und dendrochronologischen Methode
117 
135
Artykuły - Articles
Tadeusz MalinowskiInstrumenty strunowe z badań archeologicznych w Polsce - przegląd znalezisk
Saiteninstrummente aus den archäologischen Untersuchungen in Polen - Überblick 
über die Funde
139 
148
Artykuły - Articles
Paul M. BarfordDialektyka i dialog: Marksizm i paradygmaty w archeologii europejskiej, na marginesie
książki Randalla Mc Guire`a 1992 "A Marxist Archaeology"
Dialectics and dialogues: Marxism and multiple paradigms in European archaeology 
remark on Mc Guire, R. 1992; "A Marxist Archaeology"
149Dyskusje - Discussions
Andrzej KosickiArcheologia Baltica ed, "Vytautas Kazakevičius and Raymond Sidrys. 
1. Western world. Baltic archeology. Burial practices. Artefacts
161Recenzje - Reviews
Radosław JaryszHarry Wüstemann, Die Dolche und Stabdolche in Ostdeutschland162Recenzje - Reviews
Grzegorz DomańskiCorpus der Römischen Funde im Europäischen Barbaricum, Deutschland, t. 1; 
Bundesländer Brandenburg und Berlin,
166Recenzje - Reviews
Tadeusz MalinowskiMusic-archaeological offprints, No. 1, Papers related to music and dance in rock art of North 
and West Europe, Greece, Central Asia and North America, red Ellen Hickamm
167Recenzje - Reviews
Wojciech FabisiakPłaskorzeźba kamienna z Sobótki, woj. Wrocław173Dyskusje - Discussions

Mgr Stefan Wesołowski177Kronika - Chronicle

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.