Przegląd Archeologiczny, Tom 31

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Włodzimierz WojciechowskiNeolityczne górnictwo dolnośląskich serpentynitów w świetle badań wykopaliskowych
na Jańskiej Górze
Neolithic Mining of Lower Silesian Serpentinite in the Light of Excavations 
on Jańska Góra - Summary

42
Artykuły - Articles
Alekanderv BurscheMoneta i kruszec w kulturze wielbarskiej w okresie późnorzymskim
Coinage and Currency of Wielbark Culture in the Late Roman Period - Summary
47 
84
Artykuły - Articles
Renata Madyda-LegutkoPróba rekonstrukcji pasów z metalowymi częściami na obszarze środkowoeuropejskiego 
Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów
Rekonstruktionsversuch der Gürtel mit Metallteilen auf dem Gebiet des mitteleuropäischen 
Barbaricum in der römischen Kaiserzeit und der Frühphase der Völkerwanderungszeit 
- Zusammenfassung
91 
131
Artykuły - Articles
Magdalena MidgleySome Aspects of Research into the Problem of the Polish and British Earthen Long Barows135Dyskusje - Discussions
Jan DąbrowskiZur Frage der nordwestlichen Auswirkungen der Lausitzer Keramik Bemerkungen 
zur Bearbeitung des Fundmaterials aus Hallunda
145Dyskusje - Discussions
Bogusław GedigaDas Definitionsproblem der Lausitzer Kultur und ihrer inneren Differenzierung,159Dyskusje - Discussions
Lech LeciejewiczI. Ulbricht, Die Geweihverarbeitung in Haithabu; K. Ambrosiani, Viking Age Combs, 
Comb Making and Comb Makers in the Light of Finds from Birka and Ribe
161Recenzje - Reviews
Jerzy WielowiejskiZnaczenie szlaku bursztynowego dla kulturowego rozwoju dorzecza górnej Odry 
we wczesnym okresie wpływów rzymskich
175Dyskusje - Discussions
Jerzy SzydłowskiDrewno w gospodarce ludności Śląska w okresie rzymskim ze szczególnym 
uwzględnieniem wytwórczości naczyń
179Dyskusje - Discussions
Horst GeislerForschungsprobleme der Luboszyce Kultur zwischen mittlerer Oder und mittlerer Elbe 
in der späten römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit
183Dyskusje - Discussions
Stanisław PazdaObce elementy w kulturze przeworskiej na Dolnym Śląsku. Przegląd problematyki187Dyskusje - Discussions
Grzegorz DomańskiZwiązki środkowego Nadodrza z nadłabskim kręgiem kulturowym w okresie lateńskim 
i wpływów rzymskich
197Dyskusje - Discussions

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.