2011.09.28-29. Radices Silesiae – Silesiacae Radices. Nowe badania nad historią regionalną Śląska od średniowiecza do końca XVIII wieku.

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji


 

Spotkanie projektu badawczego: Radices Silesiae – Silesiacae Radices

 

Nowe badania nad historią regionalną Śląska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Praktyka i metody śląskiej historiografii, jej społeczno-historyczne podstawy oraz tendencje w wymiarze historii idei (XIX-XXI w.)


Organizatorzy:

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce obrad:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu,

ul. Więzienna 6, Wrocław

 

Program

 

28.09.2011

 

12.00-14.00. Przyjęcie uczestników

14.00-15.00. Obiad (dla uczestników spoza Wrocławia)

 

15.10. Otwarcie obrad i powitanie uczestników (prof. Sławomir  Moździoch, kierownik IAE PAN oddział we Wrocławiu)

 

Prof. Thomas Wünsch (Passau): „Transgraniczność“ / "transborderness": Ein neues Paradigma für regionale Identität?

 

Prof. Marek Cetwiński (Częstochowa): O paradygmacie Stenzla raz jeszcze

 

Dr Mlada Hola (Praha): Slezsko ve 14.-16. století pohledem české moderní historiografie

 

Dr hab. Stanisław Rosik (Wrocław): Znaczenie przyszłości w obrazie przeszłości. W sprawie koncepcji ujmowania najdawniejszych dziejów Śląska w historiografii XX-XXI  w.

 

Dyskusja

 

16.45-17.00. Kawa/herbata

 

Mgr Przemysław Siekierka (Wrocław): Ex Silesiae Antiquitatibus. Natio, gens, populus i ethnos w użyciu starożytnych łacińskich i greckich autorów, opisujących ziemie późniejszego Śląska

 

Prof. Ryszard Kaczmarek (Katowice): "Niemiecki nacjonalizm" – "pruski patriotyzm" – "polskie postawy narodowe". Problemy terminologiczne i źródłoznawcze w badaniu postaw żołnierzy pułków górnośląskich w XIX wieku

 

Dr Jacek Dębicki (Wrocław): Dyskusja nad terminologią w ramach projektu Radices Silesiae – Silesiacae Radices – stan obecny i zaproszenie do dalszej

 

Dyskusja

 

19.30 Uroczysta kolacja 


29.09.2011

10.00. Początek obrad   Dr hab. Piotr Boroń (Katowice): Zanim powstał Górny Śląsk… Problemy badawcze dziejów dorzeczy górnej Odry i górnej Wisły w X-XII w.   Dr Dagmara Adamska (Wrocław): Nowe lokacje miejskie na Podsudeciu (XIV-XV w.). Kilka uwag w sprawie osadnictwa   Dr Dominik Nowakowski (Wrocław): Rewolucja czy ewolucja? Przemiany struktur osadniczych w późnym średniowieczu na przykładzie północnej Śląska   Dyskusja   
11.20-11.35 Kawa/herbata   
Dr Aleksander Paroń (Wrocław): Bitwa legnicka i najazd mongolski z 1241 roku w przekazie Jana Długosza – przykład kreowania pamięci zbiorowości   
Dr Piotr Oszczanowski (Wrocław): Jak sztuka śląska reagowała na zmiany polityczne, konfesyjne i demograficzne w czasach nowożytnych? Przyczynek do kwestii tożsamości sztuki śląskiej  

Dyskusja

 

12.20. Dyskusja zamykająca

Dyskusja nad tomem ze spotkania w Środzie Śląskiej (2009) i podsumowanie obrad. Postulaty w sprawie dalszych badań i działań w ramach projektu Radices Silesiae – Silesiacae Radices

 

13.30. Obiad i zakończenie spotkania

 

Śniadania dla osób przyjezdnych będą w hotelach (dla osób mieszkających w pokojach goscinnych IAE PAN w pobliskim Hotelu Zaułek).

 

Udział w spotkaniu – poza wyżej wymienionymi – zapowiedzieli również: Prof. Marta Młynarska-Kaletynowa (Wrocław), Dr Lucyna Harc (Wrocław), Dr Justyna Kolenda (Wrocław), Dr Dr hsc. Winfried Irgang (Marburg), Prof. Mateusz Goliński (Wrocław), Prof. Krzysztof Jaworski (Wrocław), Prof. Tomasz Jurek (Poznań), Dr Waldemar Könighaus (Göttingen), Dr Wojciech Mrozowicz (Wrocław), Prof. Tomasz Torbus (Leipzig), Prof. Przemysław Wiszewski (Wrocław), Dr Filip Wolański (Wrocław), Mgr Chrystian Chrzan (Wrocław).

 

Zgłoszenia udziału w spotkaniu będą przyjmowane do końca sierpnia. W wypadku zgłoszenia nowych wystąpień bądź ze względu na inne potrzeby organizacyjne program spotkania może zostać zmodyfikowany. Organizatorzy proszą o dostarczenie streszczeń referatów do końca sierpnia br. w celu przetłumaczenia ich na język obcy.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Stanisław Rosik, tel. +48 603 751 743, e-mail: staszek_rosik@yahoo.com

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.