Informacje o czasopiśmie


Przegląd Archeologiczny

Czasopismo poświęcone archeologii przedhistorycznej i numizmatyce średniowiecznej


Redaktor czasopisma:
- obecny:  Bogusław Gediga
- byli redaktorzy: 1919–1969 Józef Kostrzewski; 1973 – 1989 Tadeusz Wiślański 
ISSN: 0079-7138
Język publikacji: polski, niemiecki, angielski, włoski, słowacki i czeski, hiszpański
Streszczenia w językach obcych : angielskim, niemieckim, rosyjskim

Kontakt:
przeglad.archeologiczny@gmail.com
telefon: +48 71 344 16 08 wew. 32


Redakcja „Przeglądu Archeologicznego” zmierza do publikowania na swoich łamach przede wszystkim większych monograficznych opracowań i studiów z zakresu archeologii pradziejów i wczesnego średniowiecza, głównie krajów europejskich, jak również metodologii i metodyki oraz historii badań archeologicznych. Przewidujemy również publikację wyników badań, będących rezultatem współpracy archeologów z badaczami głównie nauk przyrodniczych. Znaczące miejsce na łamach zajmują również recenzje i omówienia literatury oraz dyskusje i polemiki. Większość prac jest publikowana w języku polskim z obszernymi streszczeniami w języku przewidywanego głównego odbiorcy, a więc po angielsku, niemiecku i rzadziej już po rosyjsku i francusku. Prace archeologów sąsiednich krajów słowiańskich (Czech, Słowacji, ewentualnie Ukrainy i Rosji oraz Białorusi) mogą być publikowane w języku oryginalnym z obszernym streszczeniem w języku kongresowym. Wynika to z faktu przywiązywania dużej wagi do literackiej strony tekstów. Jak wiadomo, tłumaczenia nawet dobre są komunikatywne w szerszej skali międzynarodowej, ale wymagają przeważnie od posługujących się na co dzień danym językiem kongresowym wyrozumiałości. Przyjmowane do druku są wyłącznie teksty dotąd nigdzie nie publikowane, ani też w innej wersji językowej.

Czasopismo znajduje się w następujących bazach:
1. Index Copernicus Journals Master List
2. CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
3. BazHum
4. European Reference Index for the Humanities (ERIH)

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.