Pozycje bibliograficzne dla: Kosicki Andrzej

Epoka brązu, okres halsztacki Raszowice, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XXX, s. 218–221. 1988
Prace o zróżnicowanej chronologii Mirosławice, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XXXI, s, 178–179. 1989
Prace o zróżnicowanej chronologii Stary Zamek, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XXXI, s. 186–189. 1989
Prace o zróżnicowanej chronologii i Domański G., Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych na terenach objętych kompleksową melioracją przy miejscowościach Gubin i Sękowice w latach 1987–1988, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 51–55. 1989
Prace o zróżnicowanej chronologii Inspekcja i badania ratownicze przeprowadzone na wielokulturowym stanowisku Biecz 1, woj. zielonogórskie, w 1988 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 407–414. 1990
Epoka brązu, okres halsztacki Ratownicze badania przeprowadzone na stanowisku 6 w Nowym Raduszcu, gm. Krosno Odrzańskie, w 1989 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXII, s. 113–115. 1991
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe na osadzie kultury celtyckiej w Kurzątkowicach, stan. 1, gm. Domaniów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIII, s. 57–64. 1992
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Kamiński L., Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych na cmentarzysku kultury celtyckiej w Tyńcu nad Ślężą , "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIII, s. 51–55. 1992
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Materiały do badań nad osadnictwem celtyckim na Dolnym Śląsku w świetle odkryć z lat 1931–1943, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIV, s. 451–466. 1993
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Der Forschungsstand über die Laténekeltur in Niederschlesien, (w:) Kontakte längs der Bernsteinstrasse /zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten/ in der Zeit Christi Gebunt, Kraków, s. 273–279. 1996
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania wykopaliskowe na osadzie kultury lateńskiej i wielokulturowym stanowisku 1 w Kurzątkowicach, gm. Domaniów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVII, s. 165–171. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych w Namysłowie, stan. 69, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVII, s. 357–358. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe na cmentarzysku birytualnym kultury lateńskiej w Tyńcu nad Ślęzą, gm. Kobierzyce, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVII, s. 173–178. 1996
Prace o zróżnicowanej chronologii Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych we Wrocławiu na Partynicach, stan. 6/79, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVIII, s. 387–390. 1996
Prace o zróżnicowanej chronologii rec.: ed. Vytautas Kazakevičius and Raymond Sidrys, Archaeologia Baltica, 1. Wester World Blatic archaeology. Burial practices, Artefacts. Institute of Lithuanian History, Vilnius, Lithuania,1995, "Przegląd Archeologiczny", 44, s. 161–162. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Powiązania Dolnego Śląska z obszarem nadłabskim w Czechach w okresie lateńskim, (w:) Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza, s. 143–150. 1997
Prace o zróżnicowanej chronologii Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 69 w Namysłowie, województwo opolskie, "Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicza w 1993 roku", Katowice, s. 53–57. 1997
Prace o zróżnicowanej chronologii i Domański A., Kłosińska E., Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Łagiewniki – Jordanów Śląski, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 273–282. 1998
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku 69 w Namysłowie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 299–312. 1998
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania ratownicze na stan. 1 w Kurzątkowicach gm. Domaniów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 363–372. 1998
Prace o charakterze ogólnym rec. Bibliografie zur Vor– und Frühgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin, "Przegląd Archeologiczny", 46, s.165. 1998
Prace o zróżnicowanej chronologii i Gralak T., Żygadło L., Badania ratownicze przy budowie drogi A–4 w woj. wrocławskim w 1998 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLI, s. 567–569. 1999
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Chrzanowska W., Konsumpcja mięsa w społeczeństwie kultury lateńskiej i przeworskiej w okresie lateńskim, (w:) Szczątki zwierzęce jako źródło badań nad zróżnicowaniem poziomów życia materialnego i kulturowego ludzi w różnych okresach archeologicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wydział Nauk Weterynaryjnych, s. 85–90. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii i Domański G., Kłosińska E., Sprawozdania z badań ratowniczych osady w miejscowości Ślęza, gm. Kobirzyce, stam. 11/12, "Sprawozdania Archeologiczne", 51, s. 273–296. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii i Domański G., Kłosińska E., Dwojak A., Badania archeologiczne na trasie budowy gazociągu Jawor–Legnica, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 5, s. 101–107. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii Dzieje badań środowiska naturalnego, (w:) Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach, "Wratislavia Antiqua", 4, s. 7–10. 2001
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Osadnictwo okresu przedrzymskiego, (w:) Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach, "Wratislavia Antiqua", 4, s. 70–86. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bronowicki J., Domański G., Badania wielokulturowego stanowiska Ślęza 10, woj. dolnośląskie, gm. Kobierzyce, "Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych, seria B. Warszawa", s. 109–129. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bronowicki J., Gediga B., Żygadło L., Badania archeologiczne na budowie autostrady A–4 na odcinku dolnośląskim i opolskim w latach 1997–2000, Budowa Autostrady A–4, Odcinek Wrocław – Nogawczyce, red. J.Biliszczuk, A.Szydło, Gen. Dyrekcja Dróg Publicznych Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 41–61. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Gediga B., Bronowicki J., Żygadło L., Badania wykopaliskowe na autostradzie A–4 w 2000 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLIII, s. 177–193. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Gediga B., Żygadło L., Wyniki ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na trasie budowy autostrady A–4 w latach 1997–2000. Ogólna charakterystyka, "Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych", Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996–1999, Seria I B, Materiały Archeologiczne, s. 100–108. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Żygadło L., O badaniach archeologicznych na terenie dolnośląskiego odcinka autostrady A–4, Inżynieria i Budownictwo11, s. 21–23. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Noworyta E., Żygadło L., Wystawa pt. "Autostradą A–4 przez pradzieje", "Silesia Antiqua", 42, 245–249. 2001
Epoka brązu, okres halsztacki i Bugaj E., Gediga B., Szwed R., Żygadło L., Badania ratownicze na stanowisku Milejowice, pow. Wrocław w latach 1999–2001, 2002, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", 44, s. 235–251. 2002
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Produkcja żelaza w osadzie kultury przeworskiej w Namysłowie, (w:) Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, Kielce, s.117–120. 2002
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bronowicki J., Gediga B., Żygadło L., Badania wykopaliskowe prowadzone na odcinku opolskim i dolnośląskim autostrady A–4 w 2000 roku, (w:) Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B, Materiały Archeologiczne Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce w roku 2000, s. 159–177. 2003
Prace o zróżnicowanej chronologii i Waniek W., Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku Piskorzówek 11, gm. Domaniów, woj. Dolnośląskie, (w:) Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B, Materiały Archeologiczne Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce w roku 2000, s. 218–233. 2003

Legenda
–  Paleolit i mezolit
–  Neolit
–  Epoka brązu, okres halsztacki
–  Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów
–  Średniowiecze
–  Prace o zróżnicowanej chronologii
–  Prace o charakterze ogólnym

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.