Pozycje bibliograficzne dla: Kłosińska ElżbietaKłosińska Elżbieta

1986

Kurhan kultury trzcinieckiej w Zemborzycach-Dąbrowie, woj. Lublin, "Sprawozdania Archeologiczne", XXXVIII, s. 201-206.

i Czopek S., Bibliografia prac doc. dra. Jana Gurby, "Mèmoires archèologiques", I, s. VII-XII.

1987

Zagadnienie cmentarzysk kurhanowych kultury trzcinieckiej, (w:) Kultura trzciniecka w Polsce (Materiały z Sympozjum), Kraków, s. 35-52.

1988

Mikowice, gm. Namysłów, stanowisko 1. Wstępne wyniki badań na cmentarzysku kurhanowym, "Oploski Informator Konserwatorski", s. 38-45.

i Kadrow S., Obiekty kultury lubelsko-wołyńskiej na stanowisku 10 w Łańcucie, woj. Rzeszów, "Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 9-25

i Butent-Stefaniak B., Maryniak B., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym ze starszego i środkowego okresu epoki brązu w Mikowicach, gm. Namysłów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXX, s. 55-59.

1989

i Mierzwiński A., Sprawozdania z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1985 roku na osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVIII, s. 31-33.

i Mierzwiński A., Sprawozdania z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1986 roku na osadzie obronnej kultury łużyckiej w Kunicach, (stan.1) woj. legnickie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXIX, s. 57-59.

1990

Wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym w Mikowicach, gm. Namysłów, prowadzonych w 1988 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 137-154.

Konferencja naukowa "Grody epoki brązu i wczesnej epoki żelaza – geneza i funkcja, "Sprawozdania Archeologiczne", XLI, s. 379-380.

kom.: Najstarsi rolnicy Jordanowa Śląskiego, "Gazeta Jordanowska", nr 4, październik, s. 1-2.

kom.: Mieszkańcy Jordanowa Śląskiego w epoce brązu, "Gazeta Jordanowska", nr 5, listopad, s. 1-2.

1991

Early Phase of Lusatian Culture barrow burial ground in Lower Silesia at Mikowice, Opole Voivodship site 1, "Antiquity", 65, s. 651-661.

Mikowice, gm. Namysłów, stan. 1. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym z epoki brązu w miejscowości Mikowice – drugi sezon badań, "Opolski Informator Konserwatorski, Opole, s. 27-37.

Osada kultury trzcinieckiej w Rakszawie, stanowisko 12, woj. Rzeszów, "Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980-84", s. 157-163.

rec.: Novyje pamiatniki jamnoj kultury stiepnoj zony Ukrainy, red. O.G.Szaposznikova, Kijev 1988, "Sovietskaja Archeologija", z. 4, s. 249-255.

1992

Analiza osadnictwa pierwszych okresów epoki brązu w dorzeczu Warty w aspekcie sytuacji kulturowej, "Przegląd Archeologiczny", 39, s. 87-100.

Kurhan 5 na cmentarzysku “wschodnim" w Mikowicach, gm. Namysłów, stan. 1, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIII s. 165-173.

Z badań nad osadnictwem dorzecza Warty w starszym okresie epoki brązu, (w:) Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, Wrocław, s. 143-160.

rec.: Novyje pamiatniki jamnoj kultury stiepnoj zony Ukrainy, red. O.G.Szaposznikova, Kijev 1988, "Przegląd Archeologiczny", 39, s. 168-174.

1993

La situation des civilisations du bassin de la Prosna et de la Warta /Pologne Centrale/ : au début de l’âge de bronze, (w:) Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 Septembre 1991, Bratislava, 3, s. 30-38.

rec.: M. Gedl, Die Vorlausitzer Kultur, Prähistorische Bronzefunde, Arbeitung XXI, Bd. 2, Stuttgart 1992, "Przegląd Archeologiczny", 41, s. 106-111.

1994

Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Prosny i Warty, (w:) Problemy kultury trzcinieckiej. Materiały z konferencji w Rzeszowie, Rzeszów, s. 7-22.

Uwagi o kilku obiektach kurhanowych odkrytych w Mikowicach, woj. Opole, "Silesia Antiqua", XXXVI-XXXVII, s. 7-27.

rec.: M. Gedl, Die Vorlausitzer Kultur, Prähistorische Bronzefunde, Arbeitung XXI, Bd. 2, Stuttgart 1992, "Zeitschrift für Archäologie", 28, z. 2, s. 374-379.

1996

Ziemie Polski północno-zachodniej w I i II okresie epoki brązu – stan i potrzeby badań, (w:) Człowiek a środowiska w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra - i wczesnodziejowym, Spotkania Bytomskie, 2, Wrocław, s. 67-80.

1997

Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty, Wrocław.

Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 81-33, "Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i na ziemiach pogranicznych w 1993 roku", Katowice, s. 238-273.

1998

Ratownicze badania wykopaliskowe w okolicach Laskowic Oławskich na stanowiskach w Dębinie i Kopalinie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 509-511.

i Domański G., E., Kosicki A., Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Łagiewniki - Jordanów Śląski, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 273-282.

1999

i Domański G., Kosicki A., Sprawozdania z badań ratowniczych osady w miejscowości Ślęza, gm. Kobirzyce, stan. 11/12, "Sprawozdania Archeologiczne", 51, s. 273-296.

i Domański G., Kosicki A., Dwojak A., Badania archeologiczne na trasie budowy gazociągu Jawor-Legnica, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 5, s. 101-107.

 menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.