Pozycje bibliograficzne dla: Cehak-Hołubowiczowa Helena

Cehak-Hołubowiczowa Helena

 

1954

Rzemiosła plemion polskich na Śląsku we wczesnym średniowieczu, (w:) Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN Wrocław, I, s. 110-117.

Trzewiki opolskie, "Dawna Kultura", I, z.1, s. 7-18.

1955

Cmentarzyska kurhanowe z VI-VII w. w miejscowości Karmazyny koło miasta Troki w Litewskiej SRR, "Wiadomości Archeologiczne", XXII, s. 312-331.

O życiu mieszkańców Śląska przed tysiącem lat, (w:) Dzieje Śląska, Warszawa, s, 11-36.

1957

Relikty pogańskich wierzeń religijnych, "Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN", Warszawa-Wrocław, s. 376-377.

Wykopaliska na górze Kościuszki w 1956 roku, "Archeologia Śląska", I, s. 149-159.

Zoomorficzne wycinanki ze skóry z wczesnośredniowiecznego Opola, "Archeologia Śląska", I, s. 99-112.

1958

Der schlesiche Olymp, (w:) Beiträge zur Geschichte Schlesiens, Berlin, s. 14-34.

Dlaczego Śląsk od Ślęży?, "Rocznik Wrocławski", I, Wrocław, s. 23-43.

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na Ślęży w 1958 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I s. 21-23.

Ślęża i jej okolice w dziesięcioleciu polskich badań archeologicznych, "Ślęża" Biblioteka Archeologii Śląska, Wrocław, I, s. 3-21.

1959

Kamienne kręgi kultowe na Raduni i Ślęży, "Archeologia Polski", III, z. 1 s. 51-100.

Wykopaliska na górze Ślęży w 1957 roku, "Archeologia Śląska", III, s. 156-158.

1960

Śląskie zabytki kultowe, "Z przeszłości Śląska", Wrocław-Warszaw, s. 39-31.

Kamienna konstrukcja kultowa pod szczytem na północnym stoku góry Ślęży, "Światowit", XXIII s. 479-493.

Z prac badawczych na stanowisku hutniczym z okresu wpływów rzymskich koło Tarchalic w pow. Wołów w roku 1960, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 12-19.

1961

i Hołubowicz W., Z badań wczesnośredniowiecznego Opola na Ostrówku w roku 1961,"Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV s. 31-39.

1962

i Hołubowicz W., Sprawozdania z prac wykopaliskowych na Ostrówku w Opolu w 1962 r.,"Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", V, s. 43-46.

1963

Studia Zaoczne Archeologii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckie Studia dla pracujących, (w:) Materiały Konferencji Ministra Szkolnictwa Wyższego Wrocław-Ossolineum, s. 99-105.

1964

Badania wykopaliskowe na górze Raduni w 1964 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VII, s. 21-22 i 58.

1965

Dwie drewniane maski z grodu - miasta na Ostrówku w Opolu, "Archeologia Polski", X, z.1, s. 305-317.

Starożytne centrum plemienne i miejsce kultu na Osobowicach we Wrocławiu, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", z. 4, s. 461-471.

1967

Opolskie rzemiosło przed tysiącem lat, (w:) Księga Rzemiosła Opolszczyzny, Opole, s. 11-25.

1968

Badania nad wierzeniami religijnymi w starożytności i wczesnym średniowieczem na terenie Śląska, (w:) Religia pogańskich Sesja Naukowa w Kielcach, Kielce, s. 69-80.

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na kurhanie koło wsi Niedary w pow. Trzebnickim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", X, s. 23-24.

1970

Odkrycia związane z kultem pogańskim na Śląsku we wczesnym średniowieczu, (w:) I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Warszawa, V, s. 393-409.

Sprawozdania z pierwszego etapu badań kurhanu koło wsi Ludgierzowice, pow. Trzebnica, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XIII, s. 16.

1972

Ludgierzowice, pow. Trzebnica, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 34-36.

1974

Sprawozdanie naukowe z przeprowadzonych badań wykopaliskowych na kurhanie 2 w Ludgierzowicach pow. Trzebnica "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 31-32.

1977

Dzieje Śląska na podstawie analizy ceramiki z wykopów na szczycie, (w:) Śladami dawnych wierzeń, s. 7-29.

 

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.