Pozycje bibliograficzne dla: Buchner Anetarec.: M. Petrescu Dimbovitcta "Der Arm– und Beinschmuck in Rumänien", "Przegląd Archeologiczny", t. 48, s. 158–160. 2000

rec.: Luboš Jiráň "Die Messer in Böhmen", "Przegląd Archeologiczny", t. 52, s. 193–196.
2004


rec.: M. Gedl "Die Halsringe und Halskragen in Polen"," Przegląd Archeologiczny", t. 55, s. 178-182.
2007

"Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza (Biskupin, 24-26 czerwca 2008)", "Przegląd Archeologiczny", t. 56, s. 167-171.
2008

rec.: H. Taras (red.) "Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu", "Sprawozdania Archeologiczne", t. 60, s. 475-485.
2008

wspólnie z P. Dąbrowskim "Grób kultury łużyckiej w Zębowicach, stan. 16, pow. Jawor", "Archeologiczne Zeszyty Autostradowe", z. 9, "Badania na autostradzie A-4", cz. VII, s. 65-83.
2009

rec.: M.S. Przybyła, W. Blajer "Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej miedzy Wisłokiem i Sanem", "Sprawozdania Archeologiczne", t. 61, s. 503-514.
2010

"Kompleks osadowy ludności kultury unietyckiej z wczesnej epoki brązu na stanowisku Domasław 10,11,12, gm Kobierzyce", Raport 2007-2008, t. I, s. 429-443.
2012

Legenda
–  Paleolit i mezolit
–  Neolit
–  Epoka brązu, okres halsztacki
–  Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów
–  Średniowiecze
–  Prace o zróżnicowanej chronologii
–  Prace o charakterze ogólnym

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.