2019.12.11 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN

Przegląd Archeologiczny, Tom 67 (2019)

PRZEGLĄD ARCHEOLOGICZNY 67 (2019)
SPIS TREŚCI

Na stulecie rocznika Przegląd Archeologiczny (s. 5)
On the one-hundredth anniversary of our journal Przegląd Archeologiczny (s. 7)

ARTYKUŁY – ARTICLES
Zbigniew Kobyliński
Od archeologii osadnictwa do biografii krajobrazu: archeologia polska wobec współczesnych perspektyw badań relacji między człowiekiem a środowiskiem w przeszłości (s. 9)
From the archaeology of settlement to the biography of landscapes: Polish archaeology and the contemporary prospects for research on the relationship between humans and the environment in the past (s. 25)

Tomasz Goslar
Chronologia i periodyzacja cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Domasławiu, pow. wrocławski, na podstawie datowania radiowęglowego (s. 31)
The chronology and periodization of the Bronze and the early Iron Age burial ground in Domasław, Wrocław district, based on radiocarbon dating (s. 45) 

Bogusław Gediga
Uwagi do datowania i periodyzacji użytkowania cmentarzyska w Domasławiu-Chrzanowie, pow. Wrocławski (s. 49)
Comments on dating and the periodization of the use of the burial ground in Domasław-Chrzanów, Wrocław district (s. 67) 

Jerzy Maik
70 years of Polish research on archaeological textiles (s. 73)

Joanna Słomska
Loom weights – a general typology of finds from Poland (s. 89) 

Małgorzata Markiewicz
Visual presentation of settlement complexes from the early Iron Age from Milejowice, site 19, and selected problems of 3D modelling in archaeology (s. 101)

Sylwester Czopek
Enklawa scytyjskiego kręgu kulturowego w południowo-wschodniej Polsce (s. 119)
An enclave of the Scythian cultural circle in south-eastern Poland (s. 144)

Beata Polit
Canine burials from the Roman period on the northern Black Sea coast in the light of materials from the Neyzats cemetery (s. 149)

Enrico Lehnhardt, Artur Błażejewski, Paweł Madera, Julia Meister
Pielgrzymowice – A Przeworsk culture iron smelting site from the Roman period in Silesia (s. 177) 

Anna Kubica-Grygiel
The population of the early Polish Christian cemetery in Grodowice on the basis of archaeological, anthropological, and molecular research (s. 231)

Anna Kubica-Grygiel, Veronika Csáky, Balázs Gusztáv Mende
MtDNA analysis of early-medieval human remains from the cemetery in Grodowice (PL) (s. 291) 

Piotr Strzyż
A hackbut from the Museum in Jarosław – a contribution to the knowledge of hand-held firearms of Polish infantry in the 16th c. (s. 307)

 

RECENZJE – REVIEWS

Bogusław Gediga, Anna Józefowska, Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski (Joanna Urban)  (s. 313)

Bogusław Gediga, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski (red.), Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej (Michał Pawleta) (s. 317)

Elisabeth Nowotny, Thunau am Kamp – Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese (Justyna Kolenda) (s. 325)

Marta Osypińska, Krowie królestwa. Zwierzęta w historii Doliny Środkowego Nilu. Studium archeozoologiczne (Michał Kobusiewicz) (s. 333)

Claudia Theune, A shadow of war. Archaeological approaches to uncovering the darker sides of conflict from the 20th century (Jolanta Adamek) (s. 336)


KRONIKA – CHRONICLE
Prof. dr hab. Tadeusz Malinowski (8 kwietnia 1932 – 12 grudnia 2018) (Bogusław Gediga) (s. 343)

Prof. dr hab. Jerzy Lodowski (29 marca 1934 – 1 marca 2019) (Grzegorz Domański) (s. 346)

Prof. dr hab. Karol Modzelewski (23 listopada 1937 – 28 kwietnia 2019) (Bogusław Gediga) (s. 348)

Lidia Nowacka (14 stycznia 1955 – 3 lutego 2019) (Małgorzata Markiewicz) (s. 352)


menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.