2019.04.19 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/19 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
Wrocław dn. 19.04.2019 r.

Zamawiający:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza
ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

Adresat: wszyscy Wykonawcy


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/19 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

1. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/4/19 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

Oferta nr 3 Wykonawcy: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz; ul. Zwycięstwa 10;
15-703 BIAŁYSTOK
Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:
kryterium nr 1 – cena – 70 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27 pkt, łącznie 97 pkt.

2. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 3 dni od daty przekazania niniejszego Zawiadomienia.

3. Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1: Aldabra sp. z o.o. sp. k.; ul. Jana III Sobieskiego 32; 05-083 TOPOLIN; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 37,38 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 28 pkt., łącznie 65,38 pkt.
Oferta nr 2: Agencja Reklamowa TOP; ul. Toruńska 148; 87-800 WŁOCŁAWEK; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 42,97 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27,7 pkt., łącznie 70,47 pkt.


Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.