2018.11.19 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/11/18 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
Wrocław dn. 19.11.2018 r.

Zamawiający: 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku 
i Wczesnego Średniowiecza
ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław
 

Adresat:   wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/11/18 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

1. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/11/18 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

Oferta nr 2 Wykonawcy: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz; ul. Zwycięstwa 10; 
15-703 BIAŁYSTOK
Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:
kryterium nr 1 – cena –  70 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27,5 pkt, łącznie 97,5 pkt.

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 3 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia. 

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1: Centrum Poligrafii Sp. z o.o.; ul. Łopuszańska 53; 00-001 WARSZAWA; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 50,91 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27 pkt., łącznie 77,91 pkt.


Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.