2017.02.27 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/1/17 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Wrocław dn. 27.02.2017 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       


Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/1/17  na dostawę  publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

1.  Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/1/17  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

 

Oferta nr 2 Wykonawcy: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz; ul. Zwycięstwa 10;
15-703 BIAŁYSTOK

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – cena –  70 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26,5 pkt, łącznie 96,5 pkt.

 

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 5 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN; ul. Lelewela 4; 53-505 WROCŁAW, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 28,98 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt., łącznie 54,8 pkt.

Oferta nr 3: Drukarnia Kolejowa Kraków Spółka z o.o.; ul. Forteczna 20A; 32-086 WĘGRZCE; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 30,56 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26,5 pkt., łącznie 57,06 pkt

Oferta nr 4: Agencja Reklamowa TOP; ul. Toruńska 148; 87-800 WŁOCŁAWEK; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 68,72 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt., łącznie 94,22 pkt

Oferta nr 5: Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna; ul. Tygrysia 50, Sobolewo, 15-509 BIAŁYSTOK; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 38,92 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26,5 pkt., łącznie 65,42 pkt

Oferta nr 6: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy; ul. Pułaskiego 6/10; 26-600 RADOM, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 35,52 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26 pkt., łącznie 61,52 pkt,

                                                                   

 

 

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                       Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.