2016.09.15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/21/16 na usługę prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Wrocław dn. 15.09.2016 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       

 

Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/21/16 na usługę, prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

1. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/21/16 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

 

Oferta nr 1 Wykonawcy: VIA NOVA Elżbieta Klimek, ul. Włodkowica 11, 50-072 Wrocław


Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – cena –  5 pkt, kryterium nr 2 – jakość – 5 pkt, kryterium nr 3 – czas realizacji – 5 pkt, łącznie 15 pkt.

 

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: VIA NOVA Elżbieta Klimek specjalizuje się w tego typu wielkoformatowych, niestandardowych publikacjach, które charakteryzują się doskonałą jakością. Ponadto VIA NOVA w ubiegłych latach współpracowała przy wydawaniu innych zeszytów Atlasów historycznych miast Polski. Na wyborze oferty zaważyło kryterium  czasu realizacji – do końca 2016 r.

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 2: STUDIO TSB, ul. Karłowicza 38, 51-610 Wrocław; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 5 pkt, kryterium nr 2 – jakość5 pkt, kryterium nr 3 – czas realizacji – 2 pkt, łącznie 12 pkt

                                                                   

 

 

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

                                                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                        Kierownik Zamawiającego

                                                                                                           Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.