2015.03.26 - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/15 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Wrocław dn. 26.03.2015 r.  


Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       


Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/15  na dostawę  publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/4/15 odrzuca ofertę nr 1 złożoną przez PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10; 15-703 BIAŁYSTOK

 

 

Uzasadnienie

 

 

W postępowaniu o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/15 na dostawę  publikacji ofertę, której nadano nr 1 złożył: PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10; 15-703 BIAŁYSTOK.W wyniku weryfikacji oferty pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu okazało się, że oferta ta nie została złożona do wiedzionego postępowania, tylko postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez inny podmiot. Wskazuje na to widniejący na ofercie nr postępowania, do którego oferta jest składana oraz przedmiot postępowania wskazany w formularzu ofertowym. W tych okolicznościach konieczne i uzasadnione stało się odrzucenie oferty nr 1.

 

 

 

    Na oryginale podpisał:

                                                                        Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.