2014.12.15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAEPAN/W/7/14 na dostawę publikacji
Wrocław dn. 15.12.2014r

Zamawiający: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Oddział Wrocław ul. Więzienna 6, 50-118 WrocławWykonawca: Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie z dziedziny nauki
nr ZDN/IAEPAN/W/7/14


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAEPAN/W/7/14 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

1. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAEPAN/W/7/14 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 3 Wykonawcy: Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna, ul. Kleeberga 14b, 15-691 Białystok

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:
kryterium nr 1 – cena – 70,00 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27,00 pkt., łącznie 97 pkt.


2. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrana Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów dla poszczególnej części zamówienia i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta w terminie ok. 4 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia.

3. Nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok
oferta uzyskała:
kryterium nr 1 – cena – 63,68 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 18 pkt., łącznie 81,68 pkt.

Oferta nr 2: Pasaż Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków
oferta uzyskała:
kryterium nr 1 – cena – 45,27 pkt., kryterium nr 2 – portfolio – 24 pkt., łącznie 69,27 pkt.

Oferta nr 3: Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna, ul. Kleeberga 14b, 15-691 Białystok
oferta uzyskała:
kryterium nr 1 – cena – 70 pkt., kryterium nr 2 – portfolio – 27 pkt., łącznie 97 pkt.

Oferta nr 4: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. S. Kulczyńskiego Spółka z. o.o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław
oferta uzyskała:
kryterium nr 1 – cena – 61,82 pkt., kryterium nr 2 – portfolio – 30 pkt., łącznie 91,82 pkt.


Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.Na oryginale podpisał
Prof. Sławomir Moździoch
Kierownik Zamawiającego
menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.