2012.04.11.-12. - Konferencja: ''Usura – Usury: the forgotten sin''

Konferencja organizowana przez Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo - Università degli Studi di Genova

Programme of the Conference
– Usura –
Usury: the forgotten sin
organized by
Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies
of the University of Wrocław
and
Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo
of the University of Genoa
Conference venue:
The Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences,
Wrocław Branch, ul. Więzienna 6.
Wednesday 11th April
8.30 – Registration opens
9.15 – Opening of the Conference and Welcome
Session I:
9.30-10.00 Rev. Mariusz Rosik (Pontificia Facultas Theologica
Wratislaviensis), L’amministratore disonesto (Luca 16,1-9).
Ma davvero?
10.00-10.30 Agnieszka Kotlińska-Toma (Uniwersytet Wrocławski),
οὐδέποτ' εἶ τοῦ σοῦ κύριος ἀργυρίου. Gallows humor on the
concept of banking in the Greek Anthology and New Comedy
10.30-11.00 Joanna Pieczonka (Uniwersytet Wrocławski), Comoedia
palliata on the usury - terminological and legal research
11.00–11.30 Coffee break
Session II:
11.30-12.00 Rev. Jan Flis (Uniwersytet Szczeciński), Gewinn im Lichte
des Philipperbriefes
12.00–12.30 Anna Rambiert (Uniwersytet Wrocławski), Diritto Biblico
contro l’usura. Studio comparatistico dei frammenti nella
Tora (Es 22, 24; Lev 25, 35-38; Det 23, 20-21)
12.30–13.00 Adam Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski), Ptolemy XII
and the Romans: an Alexandrian money story
13.00–13.30 Leonardo Paganelli (Università degli Studi di Genova),
Il tokos, le Nuvole, I Vangeli
14.00 Lunch
Session III:
15.00-15.30 Sonia Maura Barillari (Università degli Studi di Genova),
Contabilità terrena e contabilità divina: ‘investire’ nella fede
all’alba del XIII secolo
15.30-16.00 Alessandro Pozza (Université Paris IV - Sorbonne),
Les beubans d’Usure. Banchieri e classe dirigente nella
letteratura artesiana del XIII secolo
16.00-16.30 Paolo Aldo Rossi (Università degli Studi di Genova),
Il giusto prezzo
16.30–17.00 Denis Ramelet (Université de Lausanne), Aquinas‘
argument against usury
20.00 Dinner
Thursday 12th April
Session III continuation:
9.30-10.00 Martina di Febo (Università degli Studi di Macerata),
L’usura assente nelle visiones dei secc. XII-XIII
10.00–10.30 Massimo Angelini (Università degli Studi di Genova),
Nell'attenuazione del peccato di usura, il tramonto del
medioevo
10.30–11.00 Coffee break
Session IV:
11.00-11.30 Giacomo Montanari (Università degli Studi di Genova),
Usurai, falsari, alchimisti
11.30–12.00 Gianluca Olcese (Uniwersytet Wrocławski), Ombre
metropolitane e usurai medievali
12.00–12.30 Jacek Karwowski (Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu), Riba from the economic perspective
13.00 Lunch
Session V:
14.00-14.30 Maria Chantry (Uniwersytet Wrocławski), L’usurier Alfius
va-t-il renoncer à l’usure? Polémique de Maciej Kazimierz
Sarbiewski avec Horace
14.30–15.00 Massimo Stella (Università degli Studi di Pavia),
Figli dell’usura
15.00-15.30 Dolores Pesce (Università degli Studi di Torino), Teatro
“povero” e teatro “di usura” L’insegnamento di Jerzy
Grotowski
15.30-16.00 Paweł Wolski (Uniwersytet Szczeciński), Greed is
Holocaust. Money, Shoah and the fundaments of modernity
16.00-16.30 Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski), usura,
lichva, riba, Wucher – some etymological remarks on usury
20.00 Dinner

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.