2011.10.20-21 Konferencja: ''Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu''

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji... Z powodu dużej frekwencji obrady odbywają się w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej 49.

                             


 

 

Kultura skandynawska na ziemiach polskich

we wczesnym średniowieczu

 

WROCŁAW 20-21.10.2011

 

DZIEŃ 1 (20.10.2011)

 

11.00-11.15  – Otwarcie konferencji: dr Błażej Stanisławski, prof. dr hab. Andrzej Buko, prof. dr hab. Rościsław Żerelik,

 

11.15-11.40 − Prof. dr hab. Władysław Duczko: „Obecność Skandynawów w Polsce wczesnośredniowiecznej. Przedstawienie problemu”

11.40-12.05 − Dr hab. Piotr Boroń: „Normanowie a ziemie polskie we wczesnym średniowieczu – teorie, pomysły i domysły historiografii”

12.05-12.30 – Dr hab. Przemysław Wiszewski, prof. UWr.: „Dlaczego Norman straszny czyli kontrowersje wokół sędziego Dagome”

12.30-12.55 – Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk: „Czy budowniczowie Rusi byli Skandynawami? Na marginesie dyskusji na temat skandynawskich początków państwa Piastów”

12.55-13.20 – Dyskusja

 

13.20-14.45 – Przerwa obiadowa

 

14.45-15.10 − Dr Mateusz Bogucki:  „Nie tylko wikingowie, czyli o nierespektowaniu naukowych podziałów kulturowych i chronologicznych przez mieszkańców rejonu ujścia Wisły w okresie od ok. 400 do ok. 800 roku n.e.”

15.10-15.35 − Dr Marek F. Jagodziński: „Korzenie Truso”

15.35-16.00 − Prof. dr hab. Wojciech Chudziak: „O niektórych skandynawskich śladach na Pomorzu”

16.00-16.25 – Mgr Zdzisława Ratajczyk: „Cmentarzysko w Ciepłem – aktualne wyniki badań”

 

16.25-16.35 – Przerwa na kawę

 

16.35-17.00 − Prof. dr hab. Andrzej Buko, dr hab. Michał Kara, dr Iwona Sobkowiak-Tabaka: „Bodzia. Niezwykłe cmentarzysko z grobami komorowymi z końca X-początku XI w.”

17.00-17.25 – Mgr Joanna Wojtkowiak: „Znaleziska przedmiotów osobistych a kulturowa przynależność ich posiadaczy. O przydatności badań w myśl kulturowej antropologii historycznej na przykładzie znalezisk wolińskich”
17.25-17.50 − Dr Błażej Stanisławski: „Wolin – Jómsborg? – konfrontacja przekazów skandynawskich sag ze źródłami archeologicznymi”

 

17.50-18.00 − Przerwa na kawę

 

18.00-18.25 − Dr Anna B. Kowalska: „Elementy kultury skandynawskiej we wczesnośredniowiecznym Szczecinie”

18.25-18.50 – Dr Kinga Zamelska-Monczak: „Ślady kultury wikingów w Santoku”

18.50-19.50 − Dyskusja

 

20.00 − Kolacja

 

Dzień 2 (21.10.2011)

 

9.00-9.25 − Prof. dr hab. Leszek Słupecki: „Polskie rzeki w mitologii staronordyckiej”

9.25-9.50 − Dr Jakub Morawiec: „Słowianie i Słowiańszczyzna w średniowiecznej literaturze skandynawskiej”

9.50-10.15 − Mgr Leszek Gardeła: „Żywi czy umarli? Groby komorowe i ich „mieszkańcy” w literaturze staronordyckiej”

10.15-10.40 – Mgr Przemysław Tworkowski: „Obecność wojowników skandynawskich w siłach zbrojnych pierwszych Piastów w świetle relacji Ibrahima ibn Jakuba”
10.40-11.05 – Dyskusja

 

11.05-11.15 – Przerwa na kawę

 

11.15-11.40 – Mgr Piotr Pranke: „Echa kontrowersji pomiędzy normanistami a antynormanistami w hipotezach dotyczących genezy państwa pierwszych Piastów”

11.40-12.05 − Dr Jerzy Sikora: „Etnos czy etos? Z problematyki badań nad interpretacją wczesnośredniowiecznych pochówków elitarnych w Polsce północnej”

12.05-12.30 − Dr Marek Skarbek-Kozietulski, dr Maciej Oziembłowski: „Pochodzenie wrocławskiego komesa Magnusa, palatyna Skarbimira i Piotra Własta w świetle genealogii genetycznej”

12.30-12.55 – Mgr Paweł Kucypera, mgr Piotr Pudło: „Miecz wikiński – prawda czy fałsz? O ważkości pewnego problemu terminologicznego”

 

13.00-14.30 – Przerwa obiadowa

 

14.30-14.55 − Dr Andrzej Janowski: „Groby komorowe na cmentarzysku w Pniu – czy na pewno skandynawskie?”

14.55-15.20 − Dr Marcin Szydłowski: „Możliwości identyfikacji obecności Skandynawów na terenie Polski w świetle badań petroarcheologicznych”

 

15.20-15.30 − Przerwa na kawę

 

15.30-15.55 − Dr George Indruszewski: „ Szkutnictwo wczesnośredniowieczne na Bałtyku: technologiczna sfera wyodrębnienia tożsamości kulturowej”

15.55-16.20 − Prof. Felix Biermann: „Wczesne miasto – słowiańskie czy wikińskie? Wykopaliska w Wolinie w latach 1933-1941 i ich współczesna interpretacja”

16.20-17.30 − Dyskusja podsumowująca

 

 

Miejsce konferencji:

konferencja odbędzie się w budynku Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu

 

Telefon kontaktowy:

Błażej Stanisławski 510 272 483

http://www.arch.pan.wroc.pl/download/do_pobrania/konferencja_skandynawia_wroclaw_2021_x_program.doc

 

 

                           

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.