Forschungsprojekte

Forschungsprogramme im Rahmen des Komitees für wissenschaftliche Forschungen / Komitet Badań Naukowych (KBN)
.

Titel des Projektes


Leiter des Projektes


Struktura osadnictwa neolitycznego w południowopolskiej strefie lessowej. Przykład Zawarża, woj. świętokrzyskie. prof. dr hab. A. Leciejewiczowa
Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia:
– Szczecin. Początki i dzieje wczesnośredniowiecznego miasta, prof. dr hab. W. Łosiński
– Kołobrzeg – wczesne miasto na południowym wybrzeżu Bałtyku,   prof. dr hab. L. Leciejewicz,
dr M. Rębkowski
– Wolin – emporium handlowe nad Bałtykiem, prof. dr hab. W. Filipowiak
– Ostrów Tumski we Wrocławiu we wczesnym średniowieczu (część projektu). dr S. Moździoch


Forschungsprogramme im Rahmen des Komitees für wissenschaftliche Forschungen – des Ministeriums für Wissenschaft und Informatisierung – Projekte seit 2003

Titel des Projektes


Leiter des Projektes


Badania w masywie ślężańskim (Ślęża, Radunia). prof. dr hab. G. Domański
Cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w okolicach Jordanowa Śląskiego. Przemiany  obrządku grzebalnego i stylistyki ceramiki od II  okresu EB i w okresie halsztackim. prof. dr hab. B. Gediga
Przemiany kultury pierwszych rolników na Wyżynie Sandomierskiej. Przykład osady w Samborcu, w woj. świętokrzyskim. prof. dr hab. A. Leciejewiczowa
Socjotopografia lokalnego ośrodka władzy w państwie piastowskim na przykładzie Milicza. prof. dr hab. L. Leciejewicz
Atlas Historyczny Miast Polski, T. IV: Śląsk, zeszyt 9: Legnica, zeszyt 10: Strzelin.
prof. dr hab. M. Młynarska – Kaletynowa
Castrum Reczen – kasztelania i siedziba biskupia? Kształtowanie się sieci ośrodków władzy piastowskiej w Polsce południowo – zachodniej w świetle badań archeologicznych.doc. dr hab. S. Moździoch
Ośrodki okręgów grodowych w państwie wczesnopiastowskim – geneza, struktura,     funkcje. Próba stworzenia modelu w świetle odkryć w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona        Góra
dr  S. Moździoch
Kasztelania graniczna w Tarnowie Jeziernym. Przemiany przestrzenne i funkcjonalne ośrodka władzy książęcej na Śląsku w XIII – XIV w.
dr D. Nowakowski


Forschungsprogramme im Rahmen des Nationalen Zentrums der Wissenschaft – seit 2011

Titel des Projektes


Leiter des Projektes


Słownik historyczno-archeologiczny wsi śląskich w średniowieczu dr D. Nowakowski
Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych dr J. Kolenda
Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.