Pozycje bibliograficzne dla: Kowalska Anna Bogumiła


Kowalska Anna Bogumiła

1994

i Dworaczyk M., Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994 (kwartał 6, wykop główny), "Materiały Zachodniopomorskie", XL s.75-112.

rec.: Ch. Schnack, Die mittelalterliche Schuhe aus Schleswig. Ausgrabung Schild 1971-1975, "Przegląd Archeologiczny", 42, s. 144-148.

1997

Szczecin in the Early Middle Ages in the light of recent Research, (w:) Beiträge zum Oder-Projekt, 2, Berlin, s. 59-61.

Późnośredniowieczne zabytki skórzane z Pyrzyc, "Materiały Zachodniopomorskie", XLII, s. 219-273.

1998

i Dworaczyk M., Z dziejów suburbium w Szczecinie. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 1992-1997 na terenie kwartału 6, "Sprawozdania Archeologiczne", 50, s. 83-116.

i Dworaczyk M., Próba podsumowania wyników ostatnich badań nad dziejami wczesnośredniowiecznego Szczecina, "Acta Archaeologica Pomoranica", 1, s. 303-316

rec.: O. Goubitz, Eight Exeptional Medieval Shoes from Netherlands. ROB "Berichten van de Rijksdients voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek", Volume 42 (1996-1997), s. 425-55, "Materiały zachodniopomorskie", XLIV, s. 550-553.

rec.: A. B. Kypбaмoв A.W. Раннесредневековая обув Поволховья и вопросы сложения городского ремесла, Древности Поволховья, Санкт Пербург, s. 117-128, "Przegl№d Archeologiczny", 46, s. 201-203.

 1999

Wczesnośredniowieczne wagi ze Szczecina, "Przegląd Archeologiczny", 47, s. 141-154.

Obróbka krzemienia na osadzie ludności kultury lendzielskiej w Zarzycy, pow. Strzelin, "Silesia Antiqua", XL, s. 32-57.

Wczesnośredniowieczne obuwie skórzane z Wolina, "Materiały Zachodniopomorskie", XLV, s.219-258.

Zabytki skórzane ze średniowiecznej studni odkrytej na terenie szczecińskiego suburbium,"Materiały Zachodniopomorskie", XLV, s. 259-282.

2002

i Dworaczyk M., Łosinski W., Die Frühstadt Stettin, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch-Germanische Forschungen, 60,s. 207-217.
Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.