Pozycje bibliograficzne dla: Kosicki Andrzej

Epoka brązu, okres halsztacki Raszowice, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XXX, s. 218–221. 1988
Prace o zróżnicowanej chronologii Mirosławice, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XXXI, s, 178–179. 1989
Prace o zróżnicowanej chronologii Stary Zamek, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XXXI, s. 186–189. 1989
Prace o zróżnicowanej chronologii i Domański G., Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych na terenach objętych kompleksową melioracją przy miejscowościach Gubin i Sękowice w latach 1987–1988, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 51–55. 1989
Prace o zróżnicowanej chronologii Inspekcja i badania ratownicze przeprowadzone na wielokulturowym stanowisku Biecz 1, woj. zielonogórskie, w 1988 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 407–414. 1990
Epoka brązu, okres halsztacki Ratownicze badania przeprowadzone na stanowisku 6 w Nowym Raduszcu, gm. Krosno Odrzańskie, w 1989 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXII, s. 113–115. 1991
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe na osadzie kultury celtyckiej w Kurzątkowicach, stan. 1, gm. Domaniów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIII, s. 57–64. 1992
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Kamiński L., Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych na cmentarzysku kultury celtyckiej w Tyńcu nad Ślężą , "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIII, s. 51–55. 1992
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Materiały do badań nad osadnictwem celtyckim na Dolnym Śląsku w świetle odkryć z lat 1931–1943, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIV, s. 451–466. 1993
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Der Forschungsstand über die Laténekeltur in Niederschlesien, (w:) Kontakte längs der Bernsteinstrasse /zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten/ in der Zeit Christi Gebunt, Kraków, s. 273–279. 1996
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania wykopaliskowe na osadzie kultury lateńskiej i wielokulturowym stanowisku 1 w Kurzątkowicach, gm. Domaniów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVII, s. 165–171. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych w Namysłowie, stan. 69, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVII, s. 357–358. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe na cmentarzysku birytualnym kultury lateńskiej w Tyńcu nad Ślęzą, gm. Kobierzyce, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVII, s. 173–178. 1996
Prace o zróżnicowanej chronologii Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych we Wrocławiu na Partynicach, stan. 6/79, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVIII, s. 387–390. 1996
Prace o zróżnicowanej chronologii rec.: ed. Vytautas Kazakevičius and Raymond Sidrys, Archaeologia Baltica, 1. Wester World Blatic archaeology. Burial practices, Artefacts. Institute of Lithuanian History, Vilnius, Lithuania,1995, "Przegląd Archeologiczny", 44, s. 161–162. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Powiązania Dolnego Śląska z obszarem nadłabskim w Czechach w okresie lateńskim, (w:) Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza, s. 143–150. 1997
Prace o zróżnicowanej chronologii Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 69 w Namysłowie, województwo opolskie, "Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicza w 1993 roku", Katowice, s. 53–57. 1997
Prace o zróżnicowanej chronologii i Domański A., Kłosińska E., Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Łagiewniki – Jordanów Śląski, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 273–282. 1998
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku 69 w Namysłowie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 299–312. 1998
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania ratownicze na stan. 1 w Kurzątkowicach gm. Domaniów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 363–372. 1998
Prace o charakterze ogólnym rec. Bibliografie zur Vor– und Frühgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin, "Przegląd Archeologiczny", 46, s.165. 1998
Prace o zróżnicowanej chronologii i Gralak T., Żygadło L., Badania ratownicze przy budowie drogi A–4 w woj. wrocławskim w 1998 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLI, s. 567–569. 1999
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Chrzanowska W., Konsumpcja mięsa w społeczeństwie kultury lateńskiej i przeworskiej w okresie lateńskim, (w:) Szczątki zwierzęce jako źródło badań nad zróżnicowaniem poziomów życia materialnego i kulturowego ludzi w różnych okresach archeologicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wydział Nauk Weterynaryjnych, s. 85–90. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii i Domański G., Kłosińska E., Sprawozdania z badań ratowniczych osady w miejscowości Ślęza, gm. Kobirzyce, stam. 11/12, "Sprawozdania Archeologiczne", 51, s. 273–296. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii i Domański G., Kłosińska E., Dwojak A., Badania archeologiczne na trasie budowy gazociągu Jawor–Legnica, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 5, s. 101–107. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii Dzieje badań środowiska naturalnego, (w:) Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach, "Wratislavia Antiqua", 4, s. 7–10. 2001
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Osadnictwo okresu przedrzymskiego, (w:) Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach, "Wratislavia Antiqua", 4, s. 70–86. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bronowicki J., Domański G., Badania wielokulturowego stanowiska Ślęza 10, woj. dolnośląskie, gm. Kobierzyce, "Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych, seria B. Warszawa", s. 109–129. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bronowicki J., Gediga B., Żygadło L., Badania archeologiczne na budowie autostrady A–4 na odcinku dolnośląskim i opolskim w latach 1997–2000, Budowa Autostrady A–4, Odcinek Wrocław – Nogawczyce, red. J.Biliszczuk, A.Szydło, Gen. Dyrekcja Dróg Publicznych Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 41–61. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Gediga B., Bronowicki J., Żygadło L., Badania wykopaliskowe na autostradzie A–4 w 2000 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLIII, s. 177–193. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Gediga B., Żygadło L., Wyniki ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na trasie budowy autostrady A–4 w latach 1997–2000. Ogólna charakterystyka, "Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych", Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996–1999, Seria I B, Materiały Archeologiczne, s. 100–108. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Żygadło L., O badaniach archeologicznych na terenie dolnośląskiego odcinka autostrady A–4, Inżynieria i Budownictwo11, s. 21–23. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Noworyta E., Żygadło L., Wystawa pt. "Autostradą A–4 przez pradzieje", "Silesia Antiqua", 42, 245–249. 2001
Epoka brązu, okres halsztacki i Bugaj E., Gediga B., Szwed R., Żygadło L., Badania ratownicze na stanowisku Milejowice, pow. Wrocław w latach 1999–2001, 2002, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", 44, s. 235–251. 2002
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Produkcja żelaza w osadzie kultury przeworskiej w Namysłowie, (w:) Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, Kielce, s.117–120. 2002
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bronowicki J., Gediga B., Żygadło L., Badania wykopaliskowe prowadzone na odcinku opolskim i dolnośląskim autostrady A–4 w 2000 roku, (w:) Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B, Materiały Archeologiczne Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce w roku 2000, s. 159–177. 2003
Prace o zróżnicowanej chronologii i Waniek W., Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku Piskorzówek 11, gm. Domaniów, woj. Dolnośląskie, (w:) Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B, Materiały Archeologiczne Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce w roku 2000, s. 218–233. 2003

Legenda
–  Paleolit i mezolit
–  Neolit
–  Epoka brązu, okres halsztacki
–  Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów
–  Średniowiecze
–  Prace o zróżnicowanej chronologii
–  Prace o charakterze ogólnym

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.