Pozycje bibliograficzne dla: Kolenda Justyna

1998
• Forschungsprobleme bei der frühmittelalterlichen Graphitkeramik in Schlesien, (w:) Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa, Internationale Tagungen in Mikulčice, IV, s. 21–31.

• z: Gediga B., Nowaczyk W., Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu w 1997 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 387–393.

1999
• Zaplecze wczesnośredniowiecznego miasta na przykładzie Wrocławia, "Mediaevalia Archaeologica", 1, Praga–Wrocław, s. 141–149.

2000
• z: Gediga B., Nowaczyk W., Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu,"Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku", s. 145–156.

2001
• Osada wczesnośredniowieczna, (w:) Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi, Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach, „Wratislavia Antiqua", 4, Wrocław, s. 108–142.

2006
• Rec: Biermann F i Mangelsdorf G. (Hrsg.) Die bäuerliche Ostsiedlung des Mittelalters in Nordostdeutschland. Untersuchungen zum Landesausbau des 12. bis 14. Jahrhunderts im ländlichen Raum, „Przegląd Archeologiczny“, t. 54, s. 221-226.

2007
• Komunikat: Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, Konferencja naukowa w Miliczu, woj. dolnośląskie, „Slavia Antiqua”, t. 48, s. 321-322.

2008
• (red.) Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, Wrocław.

• Wczesnośredniowieczny Milicz w świetle wykopalisk, (w:) Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, red. Justyna Kolenda, Wrocław, s. 9-61.

2009
• Odkrycia w warowni Milicz, „Archeologia Żywa”, ISSN 1426-7055, nr 4, 2009, s. 18-22.

2011
• Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe pogranicze Śląska i Wielkopolski w świetle analiz dendrochronologicznych (w:) Populi terrae marisque, Prace poświęcone pamięci Profesora Lech Leciejewicza, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław s. 41-66.

2012
• z: Chrzan K., Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009, [w:] red. S. Kadrow, Raport 2007 – 2008, t. 1, Warszawa 2012, s. 281-301.

2013
• (red.) z: Mierzwiński A., Moździoch S., Żygadło L., Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Wrocław.

• Znalezisko gromadne narzędzi żelaznych ze stanowiska 3 w Sadkowie jako źródło do badań zmian gospodarczych, osadniczych i społecznych na terenie Dolnego Śląska w młodszych fazach wczesnego średniowiecza, (w:) Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, red. J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło, Wrocław, s. 387-396.

• Okucia z wczesnośredniowiecznego grodu w Miliczu, „Archeologia Polski", LVIII, z. 1-2, s. 129-141.

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.