Pozycje bibliograficzne dla: Domański Grzegorz

Średniowiecze Sprawozdanie z badań ratowniczych na terenie Rynku w Legnicy, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", V, s. 67–68. 1962
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Dobrzeniu Wielkim, pow. Opole, "Sprawozdania z terenowych badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa opolskiego w 1962 r.", s. 24. 1962
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania osady z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 25–28. 1963
Średniowiecze Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznych kamieniołomów na stokach góry Ślęży, koło miejscowości Sobótka–Górka, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 43–46. 1963
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1963", s. 19–20. 1963
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań na cmentarzysku w Luboszycach, pow. Lubsko, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VII, s. 28–29. 1964
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VII, s. 30–31. 1964
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Jędrzychowicach, pow. Zgorzelec, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VII, s. 32–33. 1964
Średniowiecze Z badań archeologicznych Legnicy–Miasta, "Szkice Legnickie", 2, s. 123–135. 1964
Średniowiecze Wytwórnie kamieni żarnowych na stokach góry Ślęży, "Silesia Antiqua", VII, s. 211–218. 1965
Średniowiecze Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznych kamieniołomów na stokach góry Ślęży, "Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 140–146. 1965
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań osady produkcyjnej z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole, "Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 148–151. 1965
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1964", s. 16–17. 1965
Prace o zróżnicowanej chronologii Prace wykopaliskowe na cmentarzysku w Luboszycach, pow. Lubsko w 1965 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VIII, s. 16–17. 1965
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania zwiadowcze na osadzie i cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Grabicach, pow. Lubsko, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VIII, s. 18–19. 1965
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grób z okresu wpływów rzymskich w Dobrzeniu Wielkim, pow. Opole, "Silesia Antiqua", VIII, s. 69–74. 1966
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań w 1966 roku zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich położonego w okolicy wsi Luboszyce, pow. Lubsko, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 28–33. 1966
Epoka brązu, okres halsztacki Badania wykopaliskowe w Jędrzychowicach, pow. Zgorzelec w 1966 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 79–83. 1966
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania archeologiczne na cmentarzysku w Luboszycach, pow. Lubsko w 1964 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 134–137. 1966
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Wyniki prac wykopaliskowych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Groszowicach, pow. Opole w 1964 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 138–140. 1966
Epoka brązu, okres halsztacki Wąsosz, pow. Góra, "Z Otchłani Wieków", 32, s. 130–131. 1966
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Osada z IV–V wieku w Nowej Wsi Goszczańskiej, pow. Syców, "Silesia Antiqua", IX, s. 179–188. 1967
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań osady z okresu wpływów rzymskich w Opolu–Groszowicach w 1967 roku, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1967", s. 10–11. 1967
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe zespołu osadniczego z okresów późnolateńskiego i wpływów rzymskich koło wsi Luboszyce, pow. Lubsko w 1967 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", X, s. 28–31. 1967
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Opolu–Groszowicach w 1967 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", X, s. 32–34. 1967
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Prace wykopaliskowe w Grabicach, pow. Lubsko, –Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 391–395. 1967
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań na cmentarzysku w Luboszycach, pow. Lubsko w 1965 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 386–390. 1967
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Ceramika jeżowata z okresu wpływów rzymskich znaleziona w Polsce, "Archeologia Polski", XII, s. 137–150. 1967
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Szlaki handlowe w okresie późnolateńskim i wpływów rzymskich w Sudetach polskich, "Acta Archaeologica Carpatica", IX, s. 85–89. 1967
Prace o zróżnicowanej chronologii Bolkowice, pow. Jawor, "Silesia Antiqua", IX, s. 249. 1967
Neolit Wszemirów, pow. Trzebnica, "Silesia Antiqua", IX, s. 260. 1967
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów rec. A. Kietlińska, Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej, "Archeologia Polski", XII, s. 185–188. 1967
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania rozpoznawcze osady z okresu wpływów rzymskich w Borkach, pow. Opole, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XI, s. 36–37. 1968
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań sondażowych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Krzanowicach, pow. Opole, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XI, s.38–39. 1968
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Wuszkan S., Sprawozdanie z ratowniczo–rozpoznawczych badań przeprowadzonych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Krzykowie, pow. Namysłów, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, rok 1968", s. 24–25. 1968
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Ratownicze prace wykopaliskowe w Kujawach, pow. Krapkowice, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, rok 1968". 1968
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań osady z okresu wpływów rzymskich w Borkach, pow. Opole, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, rok 1968", s. 99–100. 1968
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań osady z okresu wpływów rzymskich w Krzanowicach, pow. Opole, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, rok 1968", s. 100–101. 1968
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Luboszyce, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 134–135. 1968
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Opole–Groszowice, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 177–178. 1968
Epoka brązu, okres halsztac Brzostowo, pow. Milicz, "Silesia Antiqua", X, s. 305–307. 1968
Epoka brązu, okres halsztac Datyń, pow. Lubsko, "Silesia Antiqua", X, s. 307-312. 1968
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań wykopaliskowych zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich położonego w pobliżu wsi Luboszyce, pow. Lubsko w 1969 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XII, s. 28–32. 1969
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Tarchalicach, pow. Wołów w 1969 roku, quot;Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XI I, s. 33–34. 1969
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Z zagadnień osadnictwa nad środkową i dolną Odrą w okresie wpływów rzymskich, (w: ) I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, 2, Wrocław, s. 175–180. 1969
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich koło wsi Luboszyce, pow. Lubsko, "Sprawozdania Archeologiczne", XX, s. 153–166 1969
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Wyniki badań zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich w okolicy wsi Luboszyce, pow. Lubsko, "Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 115–122. 1969
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania osady z okresu wpływów rzymskich w Opolu–Groszowicach w latach 1966–1967, "Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 123–127. 1969
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań ratowniczych w Krzykowie, pow. Namysłów, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1969", s. 20. 1969
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bagniewski Z., Sprawozdanie z badań w rejonie Lewina Brzeskiego, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1969", s. 42–45. 1969
Prace o zróżnicowanej chronologii i Kubow P., Sprawozdanie z badań powierzchniowych przeprowadzonych w południowej części powiatu brzeskiego, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1969", s. 46. 1969
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bagniewski Z., Sprawozdanie z badań powierzchniowych w powiecie Głubczyce, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1969", s. 64–68. 1969
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bagniewski Z., Sprawozdanie z inspekcji w rejonie budowy zbiornika Głębinów, pow. Nysa, "Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie 1969", s. 88. 1969
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Borki, pow. Opole, "Informator Archeologiczny. Badania 1968 r.", s. 157–158. 1969
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Krzanowice, pow. Opole, "Informator Archeologiczny. Badania 1968 r.", s. 178–179. 1969
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Krzyków, pow. Namysłów, "Informator Archeologiczny. Badania 1968 r.", s. 179–180. 1969
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Wstępne sprawozdanie z badań zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich koło wsi Luboszyce, pow. Lubsko w 1970 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XIII, s. 28–34. 1970
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Settlement complex from a late La Tené and Roman Period at Luboszyce, Lubsko district, "Archaeologia Polona", 12, s. 321–334. 1970
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Stan i potrzeby badań nad osadnictwem dorzecza Nysy Łużyckiej i Bobru w okresie późnolateńskim i wpływów rzymskich, "Archeologia Polski", 15, s. 115–148. 1970
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Krzyków, pow. Namysłów, "Informator Archeologiczny. Badania 1969&quto;, s. 196–197. 1970
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Jeszcze o Amazonkach, "Z Otchłani Wieków", 37, s. 44–46. 1971
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Osada z okresu rzymskiego z Opola–Groszowic, "Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne", 1, s. 189–249. 1971
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania nad okresem późnolateńskim i wpływów rzymskich w dorzeczu Nysy Łużyckiej i Bobru, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za I–II kwartał 1969, s. 84–89. 1971
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Wstępne sprawozdanie z badań zespołu osadniczego z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich w okolicy wsi Luboszyce, pow. Lubsko w 1971 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 33–37. 1971
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grabice, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1970 r.", s. 117. 1971
Prace o zróżnicowanej chronologii Azów, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1970 r.", s. 120–121. 1971
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Luboszyce, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1970 r.", s. 124. 1971
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów The Problem of Reconstruction of the Smelting Furnaces from Tarchalice, Silesia, "Archeologicke Rozhledy", 24, z. 2, s. 193. 1972
Prace o zróżnicowanej chronologii Luboszyce – zespół stanowisk, "Z Otchłani Wieków", 38, s. 16–21. 1972
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Osada z okresu wpływów rzymskich w Borkach, pow. Opole, "Opolski Rocznik Muzealny", 5, s. 19–27. 1972
Neolit i Lodowskim J., Badania ratownicze osady kultury amfor kulistych w Pęczu, pow. Strzelin, na stanowisku 3/4, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 37–40. 1972
Prace o zróżnicowanej chronologii Wstępne sprawozdanie z badań luboszyckiego zespołu osadniczego w 1972 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 53–56. 1972
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań późnorzymskiej osady we Wrocławiu–Karłowicach w 1972 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 57–59. 1972
Prace o zróżnicowanej chronologii i Lodowskim J., Wachowskim K., Sprawozdanie z badań powierzchniowo–weryfikacyjnych w dorzeczu Małej Ślęzy w 1972 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 71–74. 1972
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Stanowisko hutnicze i osady z Tarchalic, pow. Wołów, stan. 1, "Sprawozdania Archeologiczne", XXIV, s. 391–438. 1972
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grabice, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1971 r.", s. 134. 1972
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Luboszyce, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1971 r.", s. 138–139. 1972
Prace o charakterze ogólnym Ziemia niewykorzystanych możliwości, "Z Otchłani Wieków", 39, s. 2–5. 1973
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grabice, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1972 r.", s. 145, 146. 1973
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Luboszyce, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1972 r.", s. 151. 1973
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Wrocław-Karłowice, "Informator Archeologiczny. Badania 1972 r.", s. 162. 1973
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Zagadnienie tak zwanej kultury burgundzkiej, "Przegląd Archeologiczny", 21, s. 123–163. 1974
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Grabicach, pow. lubski, w 1973 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 41–44. 1974
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań osady z okresu wpływów rzymskich, w Jazowie, pow. lubski, w 1973 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 45–48. 1974
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Rozpoznawcze badania wykopaliskowe osady z okresu wpływów rzymskich w Krzanowicach, pow. Opole, "Sprawozdania Archeologiczne", XXVI, s. 91–96. 1974
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grabice, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1973 r.", s. 142. 1974
Prace o zróżnicowanej chronologii Jazów, pow, Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1973 r.", s. 145. 1974
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Studia z dziejów środkowego Nadodrza w III – I w.p. n. e., Wrocław. 1975
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z badań ratowniczych w okolicy wsi Jazów, Polanowice i Wielotów, w powiecie lubskim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 49–52. 1975
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania na cmentarzysku w Grabicach, pow. lubski w 1974 r, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 53–55. 1975
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania osady z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza w Jazowie, w pow. lubskim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVII, s. 56–59. 1975
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Uwagi o próbach rekonstrukcji dymarki tarchalickiej, "Archeologia Polski", XX, s. 455–459. 1975
Prace o zróżnicowanej chronologii Polanowice, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1974 r.", s. 95. 1975
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grabice, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1974 r.", s. 125. 1975
Prace o zróżnicowanej chronologii Jazów, pow. Lubsko, "Informator Archeologiczny. Badania 1974 r.", s. 128–129. 1975
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Zarys przemian kulturowych w dorzeczu Odry w okresie wpływów rzymskich, (w:) Kultury archeologiczne i strefy kulturowe w Europie środkowej w okresie wpływów rzymskich, s. 113–137, 178–180, 294, 334. 1976
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie w Luboszycach, woj. zielonogórskie (st. 4), "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 48–49. 1976
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania na cmentarzysku w Grabicach, woj. zielonogórskie w 1975 w roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 50–51. 1976
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie w Wielotowie, woj. zielonogórskie (st. 2), "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 57–58. 1976
Prace o zróżnicowanej chronologii Luboszyce, gm. Grabice, woj. zielonogórskie, stanowisko 4, –Informator Archeologiczny. Badania 1975 r.–, s. 63. 1976
Prace o zróżnicowanej chronologii Wielotów, gm. Grabice, woj. zielonogórskie, stanowisko 2, "Informator Archeologiczny. Badania 1975 r.", s. 112–113. 1976
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grabice, gm. Grabice, woj. zielonogórskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1975 r.", s. 121. 1976
Epoka brązu, okres halsztacki Groby z epoki brązu odkryte na cmentarzysku w Luboszycach, powiat Lubsko, "Materiały Komisji Archeologicznej LTN", 3, s. 591–613. 1978
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Die Frage der sog. Burgundischen Kultur, "Etnographisch–Archäologische Zeitschrift", 19, s. 413–444. 1978
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów rec.: A. Leube, Die römische Kaiserzeit in Oder–Spree–Gebiet, "Zetschrift für Archäologie", 12, s. 115–119. 1978
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II–IV wieku, Wrocław. 1979
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Die Luboszyce Kultur zwischen Oder und Elbe in 2.-4. Jh., (w:) Rapport du IIIe Congres International d´Archeologie Slave, 1, Bratislava, s. 177–182. 1979
Prace o zróżnicowanej chronologii Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych w latach 1976–1977 na terenie objętym kompleksową melioracją pól nad Wodrą (woj. zielonogórskie), "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XX, s. 62–65. 1979
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Onzol K., Sprawozdanie z badań ratowniczych w Bieczu, gm. Brody, przeprowadzonych w 1977 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XX, s. 66–68. 1979
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych na terenach objętych kompleksową melioracją nad rzeką Wodrą, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 37–39. 1980
Prace o zróżnicowanej chronologii Nowe odkrycia w Luboszycach i Grabicach, gmina Gubin, woj. zielonogórskie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 40–42. 1980
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Starym Zamku, gmina Sobótka, woj. wrocławskie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 43–45. 1980
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Ratownicze badania wykopaliskowe w Bieczu, gmina Brody, woj. zielonogórskie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 46–49. 1980
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Koło, gm. Brody, woj. zielonogórskie, stan. 4, "Informator Archeologiczny. Badania 1979 r.", s. 127, 128. 1980
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Urgeschichtliche und frühmittelalterliche Granitsteinbrüche an dem Hängen der Ślęża, (w: ) II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław 1980, s. 125–133. 1980
Średniowiecze Osadnictwo wczesnego średniowiecza w regionie gubińskim, "Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego", 36, (1983), s. 56–57. 1981
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Wypowiedź na zamknięcie obrad sympozjum "Problemy kultury wielbarskiej", (w:) Problemy kultury wielbarskiej, Słupsk, s. 267–269. 1981
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Wołągiewicz R., Kultura jastorfska, (w:) Prahistoria Ziem Polskich, V, Wrocław, s. 191–192. 1981
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grupa gubińska, (w:) Prahistoria Ziem Polskich, V, Wrocław, s. 196–200. 1981
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Kultura luboszycka, (w:) Prahistoria Ziem Polskich, V, Wrocław, s. 263–271. 1981
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania archeologiczne nad Wodrą w 1979 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXII, s. 43–50. 1981
Prace o zróżnicowanej chronologii Sprawozdanie z przebiegu akcji zdjęcia archeologicznego Polski w regionie gubińskim w 1980 roku, (w:) Prace badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Ziemi Lubuskiej w latach 1975–1980, Zielona Góra, s. 18–22. 1981
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Cmentarzysko w Luboszycach (II–IV w.), Wrocław. 1982
Prace o zróżnicowanej chronologii Wyniki badań ratowniczych w regionie gubińskim w 1980 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXIII, s. 35–40. 1982
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Czarnowice, woj. Zielona Góra, "Silesia Antiqua", XXIV, s. 199–201. 1982
Prace o zróżnicowanej chronologii Gębice, woj. Zielona Góra, "Silesia Antiqua", XXIV, s. 202–204. 1982
Epoka brązu, okres halsztacki Stargard Gubiński, woj. Zielona Góra, "Silesia Antiqua", XXIV, s. 225–228. 1982
Średniowiecze Osadnictwo nad dolną Nysą Łużycką we wczesnym średniowieczu, "Slavia Antiqua", XXIX, (1984), s. 65–109. 1983
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Związki środkowego Nadodrza z nadłabskim kręgiem kulturowym w okresie lateńskim i wpływów rzymskich, "Przegląd Archeologiczny", 31, s. 197–208. 1983
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Polanowice, woj. Zielona Góra, "Silesia Antiqua", XXV, s. 185–190. 1983
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Jazów, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 3, –Informator Archeologiczny. Badania 1982 r.–, s. 161. 1983
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Lodowski J., Osada z okresu rzymskiego w Starym Zamku, woj. Wrocław, "Silesia Antiqua", XXVI, s. 35–43. 1984
Prace o zróżnicowanej chronologii Ratownicze prace wykopaliskowe na obszarach objętych kompleksową melioracją w regionie gubińskim w 1981 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXIV, s. 59–62. 1984
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Prace wykopaliskowe w Jazowie, woj. zielonogórskie w 1981 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXIV, s. 40–43. 1984
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Jazów, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 3, "Informator Archeologiczny. Badania 1983 r." s. 123, 124. 1984
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Prace wykopaliskowe na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Jazowie, gmina Gubin, woj. zielonogórskie, na stanowisku 3 w 1982 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXV, s. 32–36. 1985
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Prace wykopaliskowe na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Jazowie, gmina Gubin, woj. zielonogórskie, na stanowisku 3, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVI, s. 47–49. 1985
Średniowiecze Początki miast na pograniczu łużycko–śląskim, (w:) Tezy referatów polskiej delegacji na V Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej w Kijowie, Warszawa, s. 134–147. 1985
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grabice, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stan. 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1984 r.", s. 96. 1985
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Jazów, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stan. 3, "Informator Archeologiczny. Badania 1984 r.", s. 98. 1985
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Stan i perspektywy badań nad grupą gubińską kultury jastorfskiej, (w:) Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Kraków, s. 219–222. 1985
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Stan i perspektywy badań nad kulturą luboszycką, (w:) Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Kraków, s. 223–227. 1986
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Głosy w dyskusji, (w:) Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i wpływów rzymskich w Polsce, Kraków, s. 347, 348, 410, 430. 1986
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grabice, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1985 r.", s. 94. 1986
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Jazów, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 3, "Informator Archeologiczny. Badania 1985 r.", s. 97. 1986
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Stargard Gubiński, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 10, "Informator Archeologiczny. Badania 1986 r.", s. 70. 1987
Prace o zróżnicowanej chronologii Grabice, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1986 r.", s. 92. 1987
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Grabicach, gm. Gubin, w 1987 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXX, s. 77–82. 1988
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe zespołu osadniczego z okresu wpływów rzymskich Jazów-Grabice, gm. Gubin, w 1984 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVII, s. 44–47. 1988
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania zwiadowcze na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Nowym Raduszcu, gm. Krosno Odrzańskie, na stanowisku 6, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXX, s. 69–72. 1988
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania ratownicze na terenach meliorowanych w okolicy wsi Koperno i Jazów, gm. Gubin, w 1987, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXX, s. 65–68. 1988
Prace o zróżnicowanej chronologii Grabice, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1987 r.", s. 115–116. 1988
Prace o zróżnicowanej chronologii Nowy Raduszec, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, stanowisko 6, "Informator Archeologiczny. Badania 1987 r.", s. 125. 1988
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Kultura luboszycka a kultura wielbarska, (w:) Kultura wiebarska w młodszym okresie rzymskim, 2, Lublin, s. 127–142. 1989
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Grabicach, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, w 1985 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVIII, s. 36–37. 1989
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe osady kultury luboszyckiej przeprowadzone na stanowisku 3 w Jazowie, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, w 1985 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVIII, s. 38–39. 1989
Prace o zróżnicowanej chronologii Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych na terenach meliorowanych w okolicach wsi Koperno, Czarnowice i Stargard Gubiński, gm. Gubin, woj. zielonogórskie w 1986 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXIX, s. 108–112. 1989
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Grabicach, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, w 1986 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXIX, s. 73–75. 1989
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Grabicach, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, w 1988 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 209–214. 1990
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania cmentarzysk kultury luboszyckiej w dolinie Bobru, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 215–220. 1990
Prace o zróżnicowanej chronologii i Kosickim A., Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na terenach objętych kompleksową melioracją przy miejscowościach Gubin i Sękowice w latach 1987"1989, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 415–422. 1990
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Wyniki prac wykopaliskowych na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Grabicach, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, w 1989 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXII, s. 133–138. 1991
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich, (w:) K. Wachowski, G. Domański, Wczesnopolskie cmentarzysko w Starym Zamku, Wrocław 1992 (1993), s. 101–137. 1992
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Die Frage des Zeithorizonts der Markomannenkriege in Barbaricum, (w:) Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latenčzeit bis zum Frühmittelalter, Kraków, s. 129–139. 1992
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania osadnictwa pradziejowego w mikroregionie gubińskim, (w: ) Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, Wrocław, s. 61–84. 1992
Prace o zróżnicowanej chronologii Wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Grabicach, gm. Gubin, w 1990 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIII, s. 77–81. 1992
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Grabice, woj. zielonogórskie, st. 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1988 r.", s. 72. 1992
Neolit nekr.: Dr Janina Bukowska–Gedigowa, "Zapiski Archeologiczne", N. S. Biuletyn SNAP nr 1 s. 24. 1992
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury luboszyckiej w Grabicach, gm. Gubin, woj. zielonogórskie w 1991 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIV, s. 199–204. 1993
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych na stanowisku 1 w Bieczu, gm. Brody, woj. Zielona Góra w 1991 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIV, s. 499–502. 1993
Średniowiecze Niemcza Łużycka – centrum polityczno gospodarcze w X–XIII wieku, (w:) Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie Środkowo–Wschodniej, Wrocław, s. 173–186. 1993
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Die Kultur und Sielungsumwandlungen Mitteleuropas zur Zeit der Markomannenkriege, (w:) Actes du XIIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, 3, Bratislava, s. 368–372. 1993
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Die Bevölkerungszunahme in Mitteleuropa und die Gründe für den Ausbruch der Markomannenkriege, (w:) Markomannenkriege, Ursachen und Wirkungen, Brno, s. 109–113. 1994
Paleolit i mezolit i Burdukiewicz J. M., Harpun jednorzędowy z Węglin, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXV, s. 529–532. 1994
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Genetyczne i sąsiedzkie związki kultury luboszyckiej z kulturą przeworską, (w:) Kultura przeworska, Lublin, s. 363–372. 1994
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe osady grupy gubińskiej kultury jastorfskiej w Grabicach, gm. Gubin, woj. zielonogórskie, stanowisko 1, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXV, s. 297–300. 1994
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Końcowe sprawozdanie z badań cmentarzyska kultury luboszyckiej w Grabicach, gm. Gubin, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXV, s. 301–;305. 1994
Prace o zróżnicowanej chronologii Neue Untersuchungen zur Förderung und Verbreitung von Mineralrohstoffen auf dem Berg Ślęża, "Veröffentlichungen des Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte", 23, s. 223–227. 1995
Średniowiecze Nowo odkryte grodzisko na stokach góry Ślęży, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVI, s. 179–185. 1995
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Les Burgondes. Leur entré e dans L Historie, (w:) Les Burgondes, apports de l archáologie. Actes du colloque international de Dijon. Dijon, s. 47–54. 1995
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Jastorfkultur in Polen, (w:) Kontakten längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt. Kraków, s. 293–303. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Okres przedrzymski i wpływów rzymskich we wschodnim Nadodrzu, (w:) Człowiek i środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu, Wrocław, s. 151–160. 1996
Średniowiecze Problem plemienia (?) Nice, (w: ) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, Wrocław, s. 61–65. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania wykopaliskowe w Bieczu gm. Brody, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVIII, s. 203–209. 1996
Prace o zróżnicowanej chronologii Wyniki badań kamieniołomów ślężańskich w 1995 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVIII, s. 237–245. 1996
Średniowiecze Badania grodziska na stokach Ślęży, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVIII, s. 375–381. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania na Ślęży w 1994 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXVII, s. 205–215. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów rec.: Corpus der Römischen Funde im Europäischen Barbaricum, Deutschland, t. 1, Bundesländer Brandenburg und Berlin, bearbeitet von Rudolf Laser und Hans Ulrich Voss unter Mitwicklung von Horst Geisler, Sven Gustavs, Horst Keiling, Achim Leube, Florian Sa ra teanu–Müller, Erdmute Schulze, Hartmuth Stange und Ingrid Wetzel, Bonn 1994. "Przegląd Archeologiczny", 44, s.166, 167. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania archeologiczne na Ślęży, "Nauka Wrocławska", nr 7, s. 6–7. 1996
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Mapy: 73H. Osadnictwo w okresie lateńskim (350 lat p. n. e. – 10 r. n. e.) i 74A. Osadnictwo okresu wpływów rzymskich i wczesnego okresu wędrówek ludów (10–450 r. n. e.), (w:) Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Wrocław. 1997
Prace o zróżnicowanej chronologii Wyniki prac wykopaliskowych na terenie kamieniołomów pradziejowych i wczesnośredniowiecznych na Ślęży w 1996 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIX, s. 143–152. 1997
Prace o zróżnicowanej chronologii i Lewczuk J., Badania wykopaliskowe grodziska "Niemcza Łużycka" w Polanowicach, stan. 1, gm. Gubin, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIX, s. 215–222. 1997
Prace o zróżnicowanej chronologii Rozpoznawczo–ratownicze badania wykopaliskowe na osadzie wielokulturowej w Sokolnikach, stan. 12, gm. Łagiewniki, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIX, s. 401–403. 1997
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Bielaszewska–Radlow B., Grób grupy gubińskiej kultury jastorfskiej z Jazowa, gm. Gubin, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIX, s. 449–452. 1997
Średniowiecze Wyniki badań grodziska wczesnośredniowiecznego na Ślęży, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIX, s. 461–463. 1997
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Das Problem der "Ost" – Burgunden, (w:) 20 lat archeologii w Masłomęczu, 2, Lublin, s. 35–41. 1998
Średniowiecze Stary Kraj, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. Poznań 1998, s. 66–77. 1998
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Tornow und Jazów – zwei Siedlungskomplexe der Luboszyce–Kultur, (w:) Haus und Hof im östlichen Germanien, Bonn, s. 217–225. 1998
Prace o zróżnicowanej chronologii i Kłosińska E., Kosicki A., Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Łagiewniki–Jordanów Śląski, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 273–282. 1998
Prace o zróżnicowanej chronologii i Lewczukiem J., Badania wykopaliskowe grodziska "Niemcza Łużycka" w Polanowicach, na stan. 1, gm. Gubin – sezon 1997, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 373–380. 1998
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Rozpoznawcze badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury jastorfskiej w Jazowie, gm. Gubin, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 525–528. 1998
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Die Besiedlungsverschiebungen aus dem Elbe–Oder–Weichsel–Gebiet nach Süden in der Römischen Kaiserzeit, (in:) Roman Frontier Studies XVII/1997, Zalau 1999, s. 853–856. 1999
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Szlak czarnomorski, (w:) Comhlan, Warszawa, s. 179–188. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii Przedmowa, (w:) K. Demidziuk, Archiwalia archeologiczne z terenu Wrocławia (do 1945 r.), Wrocław, s 1. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii i Kłosińska E., Kosicki A., Dwojak A., Badania ratownicze na trasie budowy gazociągu Jawor–Legnica, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 5, s. 101–107. 1999
Średniowiecze Fragmenty dziejów Dolnych Łużyc w okresie wczesnopiastowskim (na marginesie książki Jerzego Nalepy, Granice Polski najdawniejszej. Prologomena T. 1), "Slavia Antiqua", XL, s. 274–279. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii i Kłosińska E., Kosicki A., Sprawozdanie z badań ratowniczych wielokulturowej osady w miejscowości Ślęza, gm. Kobierzyce, stan. 11/12, "Sprawozdania Archeologiczne", 51, s. 273–298. 1999
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów rec.: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Deutschland, Band 2, Freistaat Sachsen bearbeitet von Rudolf Laser und Erdmute Schultze unter Mitwirkung von Lothar Herklotz, Klaus Kroitzsch und Elmar Meyer, Bonn 1995, "Przegląd Archeologiczny", 47, s. 197. 1999
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów rec.: Senkrechtluftaufnahmen Ostmitteleuropas, Bildflüge 1942–1945 der Brandenburg, Ostpreußen, Polen, Pommern und Schlesien. Ortsregister. Bearbeitet von Wolfgang Kreft unter Mitarbeita von Thomas Urban. Verlag Herder–Institut. Marburg 1995. Str. 179, 16 fot., mapa, "Przegląd Archeologiczny", 47, s. 197–198. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii rec.: Archeologie Libereckého kraje, t. 1: 1998, "Przegląd Archeologiczny", 47, s. 198–200. 1999
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Trzy problemy związane z badaniami okresu wpływów rzymskich, (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań, s. 311–318. 2000
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Prace ratowniczo"zabezpieczające na osadzie kultury przeworskiej w Tarchalicach stan. 1, pow. Wołów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLII, s. 189–197. 2000
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania ratownicze w latach 1998–1999 w Bykowie, stan. 2, pow. Wrocław, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLII, s. 179–188. 2000
Prace o zróżnicowanej chronologii Badania archeologiczne w masywie ślężańskim w latach 1998–1999, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLII, s. 199–206. 2000
Prace o zróżnicowanej chronologii Z badań ratowniczych na stanowisku 4 w Jazowie, pow. Krosno Odrzańskie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLII, s. 489–493. 2000
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Celtowie na Ślęży, "Acta Archeologica Carpatica", XXXV, s. 63–76. 2000
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Bemerkungen zu den Kultur und Siedlungswandlungen zwischen der Elbe und Weichsel in der spätrömischen Kaiserzeit, (w:) Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel– und Osteuropa, Łódź, s. 123–131. 2000
Średniowiecze Rola góry Ślęży w życiu plemiennego i wczesnopiastowskiego Śląska, (w:) Śląsk około roku 1000, Wrocław, s. 101–113. 2000
Średniowiecze Ślężański zespół osadniczy i kultowy we wczesnym średniowieczu, (w:) Człowiek, sacrum, środowisko, Spotkania Bytomskie IV, Wrocław, s. 99–109. 2000
Prace o zróżnicowanej chronologii i Bronowicki J., Kosicki A., Badania wielokulturowego stanowiska Ślęza 10, gm. Kobierzyce, woj. Dolnośląskie, Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych, Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 96–99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996–1999, Warszawa, s. 109–129. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii Ślęża w pradziejach i średniowieczu, Wrocław, ss. 178 2002
Średniowiecze Eine Schmiede der mittelalterlichen Burg auf dem Berg Ślęża in Schlesien, (w:) Fasciculi Archaeologiae Historicae, Łódź, 13–14, s. 65–67. 2002
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Die Erforschung der römerzeitlichen Fibeln in Polen, (w:) 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren, Wünsdorf, 5, s. 411–415. 2002
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Badania ratownicze w Bykowie, pow. Wrocław, w latach 2000–2001, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", 44, s. 259–267. 2002
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Die Ślęża in der römischen Kaiserzeit, (w:) Rom und dem Barbaricum, Festschrift för T. Kolnik zum 70. Geburtstag, Nitra, 2002, s. 229–236. 2002
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Cmentarzysko w Bieczu, gm. Brody, pow. Żary, (w:)Varia Barbarica, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 1, s.163–276 2002
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Die ur– und frühgeschichtliche Besiedlung an der Wodra, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch–Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch–Germanische Forschungen, 60, s. 68–86. 2002
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Leube A., Schultze E., Die römische Kaiserzeit im Odergebiet, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch–Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch–Germanische Forschungen, 60, s. 295–303. 2002
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów Die Burgunden, Die Vandalen, Holzminden, 2003,s. 401–403. 2003

Legenda
–  Paleolit i mezolit
–  Neolit
–  Epoka brązu, okres halsztacki
–  Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów
–  Średniowiecze
–  Prace o zróżnicowanej chronologii
–  Prace o charakterze ogólnym

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.