Pozycje bibliograficzne dla: Chrzan Krystian

2012
• z: Kolenda J., Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009, [w:] red. S. Kadrow, Raport 2007 – 2008, t. 1, Warszawa 2012, s. 281-301.

• Głos w dyskusji nad problematyką wczesnośredniowiecznych nakładek na tarczę koła garncarskiego, Silesia Antiqua, t. 48, 2012, s. 97-107.

2014
• Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od 2 poł. IX w. do poł. XI w. [w:] red. K. Chrzan, K. Czapla, S. Moździoch, Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej, Wrocław - Głogów 2014, s. 191-225.

• red. z: K. Czapla, S. Moździoch, Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej, Wrocław - Głogów 2014.

2015
• red. z: S. Moździoch, Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii, Spotkania Bytomskie t. VII, Wrocław 2015.

• red. z: S. Moździoch, O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza, Spotkania Bytomskie t. VIII, Wrocław 2015.

2017
• red. z: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław 2017.

• red. z: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON. Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Wrocław 2017.

• The end of the old world. Pottery from the turn of the 10th and 11th centuries from the early medieval stronghold in Milicz – a silent witness of political and cultural changes in the Barycz River basin at the dawn of the Polish statehood, [w:] red. S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan, The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON. Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Wrocław 2017.

• red. z: D. Adamska, A. Pankiewicz, Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, Wrocław 2017.

• Bogowie i społeczeństwo. Grody w krajobrazie przedchrześcijańskich Słowian na przykładzie opowieści biskupa merseburskiego Thietmara o Radogoszczy i Lucicach, [w:] red. D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz, Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, Wrocław 2017.

• red. z: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, Pottery and glass in contemporary studies, „Archaeologia Polona” t. 55, 2017 (redakcja tomu).

• z: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, Editorial, [w:] red. S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan, Pottery and glass in contemporary studies, Archaeologia Polona t. 55, 2017.

• z: D. Adamska, C. Buśko, M. Chorowska, K. Demidziuk, R. Eysymontt, A. Gabiś, M. Goliński, J. Ilkosz, T. Kastek, W. Kononowicz, M. Krzywka, M. Małachowicz, M. Młynarska-Kaletynowa, S. Moździoch, J. Piekalski, G. Strauchold, J. Urbanik, A. Zabłocka-Kos, L. Żiątkowski, A. Żurek, Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. IV: Śląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa, z. 13, Wrocław, red. naukowa: R. Eysymontt, M. Goliński, Wrocław 2017.

2018
• Miejsce w krajobrazie oraz funkcje wczesnośredniowiecznych grodów w dorzeczach środkowej i górnej Obry, Baryczy oraz środkowej Prosny w IX i X w., „Przegląd Archeologiczny” t. 66, 261-282. DOI : 10.23858/PA66.2018.011

2019
• z: S. Moździoch, S. Rodak (red.), Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2019.

• z: S. Moździoch, S. Rodak, Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 5, powiat polkowicki, Wrocław 2019.

• z: S. Moździoch, S. Rodak, Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 6, powiat nowosolski, Wrocław 2019.

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.