Pozycje bibliograficzne dla: Bronowicki Jarosław

Paleolit i mezolit Osadnictwo mezolityczne w południowo – wschodniej części Kotliny Dzierżoniowskiej, maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 1990
Prace o zróżnicowanej chronologii i Kowalski K., Materiały z epoki kamienia i wczesnego okresu epoki brązu z okolic Bielawy, woj. wałbrzyskie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 103–116 1990
Neolit i Wojciechowski W., Przyczynek do znajomości importu krzemienia świeciechowskiego na Dolnym Śląsku, "Studia Archeologiczne", XXIV, s. 57–66. 1993
Prace o zróżnicowanej chronologii Z badań nad epoką kamienia i wczesnym okresem epoki brązu w Sudetach polskich. Stanowisko Grodziszcze 7, gm. Świdnica, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIV, s. 157–167. 1993
Paleolit i mezolit Nowe ślady paleolitu środkowego w strefie sudeckiej, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIV, s. 481–486. 1993
Prace o zróżnicowanej chronologii Wałbrzych: Sprawozdanie z ochrony i ratownictwa zabytków archeologicznych za lata 1990–1991, "Silesia Antiqua", XXXVI–XXXVII, s. 219–221. 1994
Neolit i Płonka T., Materiały kamienne z Byczenia 5, woj. wałbrzyskie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXV, s. 471–477. 1994
Neolit i Valde–Nowak P., Archeologia Sudetów w świetle wyników badań w Rudawach Janowickich, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXV, s. 479–495. 1994
Prace o zróżnicowanej chronologii Neolit i wczesny okres epoki brązu w Sudetach polskich, maszynopis rozprawy doktorskiej w Archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 1994
Neolit i Bobak D., Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku nr 5 w Samborowiczkach, gm. Przeworno, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIX, s. 405–410. 1997
Neolit Materiały krzemienne z osad kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych z Chociwela, stan. 1, "Studia Archeologiczne", XXX, s. 169–178. 1998
Paleolit i mezolit i Bobak D., Masojć M., Nowe stanowiska z epoki kamienia w Nowym Kościele na Pogórzu Kaczawskim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 31–40. 1998
Neolit Mezolityczny mikroregion osadniczy w okolicach Bielawy u podnóża Gór Sowich, "Studia Archeologiczne", 31, s. 79–116. 1999
Paleolit i mezolit Dotychczasowe rozpoznanie problematyki epoki kamienia, (w:) Początki osadnictwa w Sudetach, Kraków, s. 19–26. 1999
Paleolit i mezolit Sudety polskie w zasięgu neolityzacji, (w:) Początki osadnictwa w Sudetach, Kraków, s. 185–206. 1999
Paleolit i mezolit i Bobak D., Problem mezolitu w Sudetach, (w:) Początki osadnictwa w Sudetach, Kraków, s. 53–74. 1999
Paleolit i mezolit i Bobak D., Schyłkowopaleolityczna pracownia krzemieniarska z miejscowości Ślęza (stanowisko 12) pod Wrocławiem, "Przegląd Archeologiczny", 47, s. 7–25. 1999
Paleolit i mezolit i Valde–Nowak P., Archeologiczne badania powierzchniowe w Górach Stołowych, (w:) Początki osadnictwa w Sudetach, Kraków, s. 143–152. 1999
Paleolit i mezolit i Valde–Nowak P., Próby weryfikacji wykopaliskowej, (w:) Początki osadnictwa w Sudetach, Kraków, s. 153–156. 1999
Paleolit i mezolit i Valde–Nowak P., Archeologiczne badania powierzchniowe w Rudawach Janowickich, (w:) Początki osadnictwa w Sudetach, Kraków, s. 91–108. 1999
Paleolit i mezolit i Burdukiewicz J.M., Grupy myśliwsko – zbierackie w Sudetach w plejstocenie i wczesnym holocenie, (w:) Początki osadnictwa w Sudetach, Kraków, s. 171–184. 1999
Prace o zróżnicowanej chronologii rec.: Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, (w:) Materiały z sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20–22 października 1994 r. , "Przegląd Archeologiczny", 47, s. 188–190. 1999
Paleolit i mezolit Stan i perspektywy rozwoju badań nad epoką kamienia w Sudetach polskich, (w:) Człowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław, s. 11–28. 2000
Prace o zróżnicowanej chronologii Neolit i wczesny okres epoki brązu w Sudetach polskich - zarys problematyki, (w:) Człowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław, s. 99–116. 2000
Paleolit i mezolit i Masojć M., Nowe materiały górnopaleolityczne ze stanowiska Wysoka 4 w Masywie Góry Św. Anny, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLII, s. 435–438. 2000
Paleolit i mezolit i Masojć M., Bobak D., Nowe stanowisko górnopaleolityczne w Masywie Góry Św. Anny – Wysoka 57, "Sprawozdania Archeologiczne", 51, s. 57–70. 2000
Paleolit i mezolit i Masojć M., Nowe materiały z epoki kamienia na Pogórzu Kaczawskim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLII, 321–330. 2000
Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów i Masojć M., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Świętoszynie stan. X, pow. Milicz. II sezon badań, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLII, s. 359–374. 2000
Paleolit i mezolit i Bobak D., Masojć M., Krzemienica mezolityczna ze stanowiska Malnie 3/14, gm. Krapkowice, "Sprawozdania Archeologiczne", 51, s. 71–80. 2000
Neolit Stanowisko kultury ceramiki wstęgowej rytej w Pieszycach, pow. Dzierżoniów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLIII s. 503–506. 2001
Paleolit i mezolit i Masojć M., Krzemienica mezolityczna oraz problematyka krzemieniarstwa z epoki kamienia i okresu halsztackiego ze stanowiska Zakrzów 6, pow. Krapkowice, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLIII, s. 77–94. 2001
Neolit Późnoneolityczne materiały krzemienne ze stanowiska Namysłów 69, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XLIII, s. 507–510. 2001
Paleolit i mezolit Uwagi na temat osadnictwa z epoki kamienia w ok. Wojcieszowa w Górach Kaczawskich, "Silesia Antiqua", 42, s. 43–75. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii Dzierżoniów, pow. Dzierżoniów, "Silesia Antiqua", 42, s.256–258. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii Dziwiszów, pow. Jelenia Góra, "Silesia Antiqua", 42, s. 258–261. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii Bobak D., Jegłowa, pow. Strzelin, "Silesia Antiqua", 42, s. 265–266. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii Mieroszów, pow. Wałbrzych, "Silesia Antiqua", 42, s. 273–276. 2001
Neolit Pieszyce, pow. Dzierżoniów. Ślady osadnictwa ludności kultury pucharów lejkowatych, "Silesia Antiqua", 42, s. 279–282. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii Stanowisko 6 we Wrocławiu–Partynicach w świetle materiałów kamiennych, (w:) Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach, Wratislavia Antiqua , 4, s. 52–63. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Gediga B., Kosicki A., Żygadło L., Badania wykopaliskowe na autostradzie A–4 w 2000 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne",. XLIII, s. 177–193. 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Gediga B., Kosicki A., Żygadło L., Badania wykopaliskowe na autostradzie A–4 w 2000 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne",. XLIII, s. 177–193 2001
Prace o zróżnicowanej chronologii i Gediga B., Kosicki A., Żygadło L., Badania archeologiczne na budowie autostrady A–4 na odcinku dolnośląskim i opolskim w latach 1997–2000, (w:) Budowa Autostrady A–4. Odcinek Wrocław – Nogowczyce, Wrocław, s. 41"61. 2001
Neolit i Domański G., Kosicki A., Badania wielokulturowego stanowiska Ślęza 10, woj. dolnośląskie, gm. Kobierzyce, Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych, seria B. Warszawa, s.109–129. 2001
Paleolit i mezolit Obozowisko mezolityczne Ratno Dolne 2, pow. Kłodzko, "Acta Archaeologica Carpathica", 37, s. 5–18. 2002
Prace o zróżnicowanej chronologii Gediga B., Masojć M., Badania Archeologiczne na trasie budowy autostrady A–4 w woj. Opolskim, (w:) Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych, s. 464–480. 2002
Prace o zróżnicowanej chronologii Gediga B.,. Kosicki A., Żygadło L., Badania wykopaliskowe prowadzone na odcinku opolskim i dolnośląskim autostrady A–4 w 2000 roku, (w:) Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B, Materiały Archeologiczne Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce w roku 2000, s. 159–177. 2003
Neolit Osada ludności kultury amfor kulistych oraz inne przejawy osadnictwa neolitycznego na stanowisku Ślęza 11/12, pow. Wrocław, (w:) Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Badania na Autostradzie A4, część I Wrocław, s. 37–65. 2003
Paleolit i mezolit Bobak D., Schyłkowy paleolit i mezolit na stanowisku Ślęza 11/12, pow. Wrocław, (w:) Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Badania na Autostradzie A4, część I Wrocław, s. 9–35. 2003

Legenda
–  Paleolit i mezolit
–  Neolit
–  Epoka brązu, okres halsztacki
–  Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów
–  Średniowiecze
–  Prace o zróżnicowanej chronologii
–  Prace o charakterze ogólnym

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.