Przegląd Archeologiczny, Tom 28

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Jacek Lechstyle="font-family: arial; color: rgb(0, 51, 102);">Flint Mining among the Early Farming Communities of Central Europe5Artykuły - Articles
Tadeusz Makiewicz, Andrzej PrinkeTeoretyczne możliwości identyfikacji miejsc sakralnych 
Theoretical Possibilities of Identifying a Sacral Place - Summmary
57 
84
Artykuły - Articles
Hans-Hermann MüllerZur Kenntnis der frühgeschichtlichen Pferde bei den Slawen zwischen Elben/Saale 
und Oder 
Badania nad koniem wczesnośredniowiecznych Słowian pomiędzy Łabą, Soławą
i Odrą - streszczenie
91 
121
Artykuły - Articles
Michał ParczewskiOsadnictwo wczesnośredniowieczne na pograniczu śląsko-morawskim. 
Ze studiów nad lessowym Płaskowyżem Głubczyckim
Die frühmittelalterliche Besiedlung im schlesisch-mährischen Grenzgebiet. 
Studien zur Głubczyce Lößhochebene - Zusammenfassung
123 
170
Artykuły - Articles
Michał KobusiewiczNowe poglądy na zagadnienie neolityzacji północno-wschodniej Afryki
New Views of Problems Concerning the Neolithization of North-Eastern 
Africa - Summary
177 
184
Dyskusje - Discussions
Ztgmunt KrzakFrom Studies of the Origin of the Corded Ware Culture
Ze studiów nad pochodzeniem kultury ceramiki sznurowej - streszczenie
187 
209
Dyskusje - Discussions
Tadeusz MalinowskiW sprawie genezy popielnic twarzowych i grobów podkloszowych 
w kulturze pomorskiej
Concerning the Genesis of Face Urns and Bell Graves in Pomeranian 
Culture - Summary
211 
217
Dyskusje - Discussions
Krzysztof WachowskiUwagi o pochodzeniu wielkomorawskich ostróg taśmowatych
Bemerkungen über die Herkunft der grossmährischen Bandsporen 
- Zusammenfassung
219 
223
Dyskusje - Discussions
Władysław ŁosińskiStara Ładoga, w świetle ostatnich badań archeologicznych
Staraya (Old) Ladoga in the Light of Recent Archaeological Investigations 
- Summary
225 
237
Dyskusje - Discussions
Zygmunt KrzakS.Kučera, Kitajskaja archeologija 1965-1974 gg.: paleolit - epocha In239Recenzje - Reviews
Zygmunt KrzakShasbi Asthana, Megalithkulturen in Indien. Zur Frage ihrer Herkunft und Verbreitung244Recenzje - Reviews

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.