Przegląd Archeologiczny, Tom 27

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Barbara JankowskaSzata roślinna okolic Gopła w późnym glacjale i holocenie oraz wpływ osadnictwa 
na jej rozwój w świetle badań paleobotanicznych
The Vegetation in the GopłoRegion in the Late Glacial and the Holocene nad the 
Influence of Settlement on its Development in the Light of Palaeobotanical 
Researches - Summary

37
Artykuły - Articles
Andrzej Prinke, Janusz SkoczylasStone Raw Material Economy in the Neolithic of the Polish Lowlands 
Gospodarka surowcami kamiennymi w neolicie Niżu Polskiego - Streszczenie
43 
85
Artykuły - Articles
Jerzy FogelUzbrojenie ludności kultury wschodniopomorskiej
Die Bewaffnung der Bevölkerung der Ostpommerschen Kultur 
- Zusammenfassung
87 
122
Artykuły - Articles
Tadeusz MakiewiczZwierzęce szczątki kostne jako źródło do badań struktury hodowli pradziejowej
Animal Bone Fragments as a Source for Studies of the Prehistoric Breeding 
Structure - Summary
125 
140
Artykuły - Articles
Ryszard MazurowskiPodstawy wnioskowania o stopniu zniszczenia obiektów archeologicznych, 
opartego na analizie materiału ceramicznego z powierzchni stanowisk 
Reasons for Inferrig the Degree of Devastation of Archaeological Objecs from
Analyses of Ceramic Material Obtained from the Surface of Sites - Summary
145 
183
Artykuły - Articles
Przemysław UrbańczykJ.E. Doran, F. R. Hodson, Mathematics and Computers in Archeology187Recenzje - Reviews
Zygmunt KrzakE. MacKie, The Megalith Builders191Recenzje - Reviews
Dobrochna JankowskaV. Podborský, E. Kazdová, P. Koštuřik, Z. Weber, Numerický kód moravské 
malované keramiký
197Recenzje - Reviews
Tadeusz MakiewiczGroupe de Recherches Archéologiques de Montpellier, Les "autel-foyers" 
en Languedoc
200Recenzje - Reviews
Tadeusz MakiewiczJ.Skaarup, Stengade II. En langelandsk gravplads med grave fra romersk jernalder 
og vikingetid
202Recenzje - Reviews
Lech LeciejewiczO. Olsen, H. Schmidt, Frykat. En jysk vikingeborg I; E. Roesdahl, Fyrkat. 
En jysk vikingeborg II
204Recenzje - Reviews

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.