Przegląd Archeologiczny, Tom 26

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Andrzej KempistyThe Corded Ware culture in the lighe of new stratigraphic evidence
5Artykuły - Articles
Andrzej Prinke, Janusz SkoczylasZ metodyki badań nad użytkowaniem surowców kamiennych w neolicie 
On the Methodology of Studies Concerning the Use Stone Raw Material 
in the Neolithic - Summary
43
63
Artykuły - Articles
Mikulaš DušekZur Problematik der Thraker und Skythen in Mitteleuropa
Ze studiów nad Trakami i Scytami w Europie Środkowej - Streszczenie
67 
105
Artykuły - Articles
Przemysław UrbańczykGeneza wczesnośredniowiecznych metalowych pochew broni białej ze stanowisk 
kultury pruskiej 
The Origins of Early Medieval, Metal Scabbards of Side Arms from Prussian 
Culture Sites - Summary
107 
131
Artykuły - Articles
Stanisław KurnatowskiFunkcje analizy osadniczej w procesach badawczych nauk geograficznych 
i historyczno-społecznych ze szczególnym uwzględnieniem archeologii i prahistorii
The Functions of Settlemnet Analyses in Research Processes of Geographical 
and Socio-Historical Sciences wth Particular Consideration for Archaeology 
and Prehistory - Summary
147 
185
Artykuły - Articles
Michał KobusiewiczA. Rust, Urreligiőses Verhalten und Opferbrauchtum des eiszeitlichen Homo sapiens189Recenzje - Reviews
Ryszard F. MazurowskiI. Lose, Neolitihic Amber Ornaments in the Eastern Part of Latvia191Recenzje - Reviews

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.