Przegląd Archeologiczny, Tom 08

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Kostrzewski JózefCzy ceramika przedhistoryczna była przedmiotem handlu? Z 8 ryc.
La poterie préhistorique etait-elle article de commerce? Avec 8 figures - Sommaire
1Artykuły - Articles
Łuka Leon Jan i Dąbrowski EdwardNowe materiały do pradziejów pow. kaliskiego. Część I. z 17 ryc.
Nouveaux matériaux pour la préhistoire de l`arrondissement de Kalisz. 
Avec 17 figures - Sommaire
5Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski, Józef i Niesiołowska AnnaBransolety brązowe z Witoldzina, w pow. obornickim. Z 5 ryc.
Bracelets en bronze de Witoldzin, arr d`Oborniki. Avec 5 figures - Sommaire
30Odkrycia - Discoveries
Slaski JacekMiecz brązowy z Niewiemka pow. Chodzież. Z 1 ryc.
Epée en bronze de Niewiemko, arr. de Chodzież. Avec 1 figure - Sommaire
36Odkrycia - Discoveries
Cofcianka AleksandraSkarb brązowy z Roska i zapinki łużyckie V okresu epoki brązowej. Z 9 ryc.
Un dépôt de la Ve période de l`âge du bronze de Rosko et les fibules lusaciennes 
de la même période. Avec 9 figures - Sommaire
38Artykuły - Articles
Kowiańska MieczysławaBrązowe wisiorki ażurowe typu pomorskiego. Z 7 ryc.
Les pendeloques ajourés du type poméranienne. Avec 7 figures - Sommaire
46Odkrycia - Discoveries
Kubiczek TeodorNaczynia zasobowe z osady kultury "łużyckiej" w Choruli pow. Strzelce Opolskie. Z 2 ryc.
Vases à provision d`une station de la civilisation lusacienne à Chorula, arr. de Strzelce. 
Avec 2 figures - Sommaire
51Odkrycia - Discoveries
Szołdrska HalszkaRzadka grzechotka z Ziemi Lubuskiej, z 2 ryc.
Un rare type de hochet du territoire de Lubusz. Avec 3 figures - Sommaire
53Odkrycia - Discoveries
Rajewski Zdzisław AdamScytyjski nóż znaleziony w Biskupinie. Z 1 ryc.
Un couteaux scythique trouvé à Biskupin. Avec 1 figure - Sommaire
54Odkrycia - Discoveries
Jasnosz StanisławRysunki figuralne na popielnicach kultury pomorskiej z Bukowca, pow. obornickim. Z 8 ryc. 
Urne cinéraire de la civilisation poméranienne avec dessins figurés de Bukówiec arr. 
d`Oborniki. Avec 8 figures - Sommaire
55Odkrycia - Discoveries
Piaszykówna MariaPopielnice z ornamentyką w kształcie napierśników oraz dwa napierśniki brązowe 
kultury pomorskiej. Z 6 ryc.
Urnes avec représentation de colliers et deux colliers en bronze de la civilisation poméranienne. 
Avec 6 figures - Sommaire
60Odkrycia - Discoveries
Żaki AndrzejPóźnolateńkie stanowisko w Zofipolu, pow. Miechów, z 14 ryc.
Une station de la période de La Tène III à Igołomnia - Zofipol, arr. de Miechów. 
Avec 14 figures - Sommaire
67Odkrycia - Discoveries
Hołowińska ZofiaNaczynia z okresu rzymskiego zdobione kółkiem zębatym znalezione w Polsce. Z 16 ryc.
Vases de la période romaine ornés au moyen d`une rouelle dentée, trouvés en Pologne.
Avec 16 figures - Sommaire
73Odkrycia - Discoveries
Kujawska ŁucjaZnalezisko wczesnohistoryczne ze Strumian w pow. średzkim. Z 22 ryc.
Une trouvaille de la période protohistorique et du bas moyen- âge de Strumiany, arr. de Środa. 
Avec 22 figures - Sommaire
83Odkrycia - Discoveries
Szafrański WłodzimierzDwa odważniki wczesnohistoryczne. Z 2 ryc.
Deux poids protohistoriques. Avec 2 figures - Sommaire
91Odkrycia - Discoveries
Jażdżewski KonradUwagi nad sposobami pracy wykopaliskowej.
Remarques sur les méthodes des recherches préhistoriques - Sommaire
94Artykuły - Articles
Hensel WitoldUwagi uzupełniające do pracy p. t. Gród wczesno-dziejowy w Kłecku, w pow. gnieźnieńskim
Remarques complémentaires au travail: L`enceinte fortifiée protohistorique de Kłecko, 
arr. de Gniezno - Sommaire
106Odkrycia - Discoveries
J. KostrzewskiKarl August Wilde: Die Bedeutung der Grabung Wollin 1934108Recenzje - Reviews
Wł. SzafrańskiP. V. Glob: Studier over den jydske enkeltgravskultur115Recenzje - Reviews
Józef KostrzewskiSowietskaja Archeologia. Tom VIII-IX117Recenzje - Reviews
A. NadolskiJaroslav Böhm: Naše nejstarši mĕsta119Recenzje - Reviews
Józef KostrzewskiArcheologia, Wrocław, tom I123Recenzje - Reviews
Józef KostrzewskiBedřich Svoboda: Čechy a řimskié imperium130Recenzje - Reviews
(J. K.)Jan Filip: Pravĕke Československo131Recenzje - Reviews
Leon Jan ŁukaBibliografia prehistorii polskiej za rok 1947
Bibliographie de la préhistoire de Pologne 1947
132Bibliografia - Bibliographie

Tadeusz Dobrogowski (J.K.)135Kronika - Chronicle

Mgr Jan Bartys (T. R.)135Kronika - Chronicle

Pamięci Mariana Wawrzenieckiego (R. Jakimowicz)136Kronika - Chronicle

Jan Józef Fitzke (T. R.)137Kronika - Chronicle

Aarne Michael Tallgren (J. Kostrzewski)138Kronika - Chronicle

Zofia Jakimowiczowa (J. Kostrzewski)138Kronika - Chronicle

Leon Wilkoński (Ks. L. Majkowski)139Kronika - Chronicle

Wykaz instytucji, z którymi Instytut Prehistoryczny Uniwersytetu Poznańskiego utrzymuje 
wymianę wydawnictw
Liste des institutions, avec lesquelles l`Institut Préhistorique de l`Université de Poznań 
échange des publications
139
Kowalska AnnaCeramika Indian Szipibo. Z 34 ryc. i mapką. 
La céramique das Indiens Chipibo (Tchama) en Perou. Avec 34 figures et une carte - Sommaire
141Artykuły - Articles
Żurowski KazimierzZabytki brązowe z młodszej epoki brązu i wczesnego okresu żelaza z dorzecza górnego Dniestru. 
Z 56 tabl. i 3 mapkami
Objets de branze du récent âge du bronze et du premier âge du fer du bassin du haut Dniester. 
Avec 58 planchcs et 3 cartes - Sommaire
155Artykuły - Articles
Kostrzewski BogdanZnaczenie Odry w pradziejach. Z 23 mapkami
Le rôle de l`Odra aux temps préhistoriques. Aves 23 cartes - Sommaire
248Artykuły - Articles
Dobrogowski TadeuszDwa cmentarzyska kultury pomorskiej w Szemudzie, w pow. morskim. Z 23 ryc.
Deux cimetières de la civilisation poméranienne à Szemud, distr. Maritime. 
Avec 23 figures - Sommaire
299Odkrycia - Discoveries
Jasnosz StanisławNowe znaleziska mezolityczne z Biskupina. Z 6 ryc.
Nouvelles trouvailles mésolithiques à Biskupin. 
Avec 6 figures - Sommaire
315Odkrycia - Discoveries
Kowiańska MieczysławaPrzyczynek do poznania wczesnej epoki brązowej. Z 9 ryc. 
Contribution à la connaissance du premier âge du bronze. Avec 9 figures - Sommaire
323Odkrycia - Discoveries
Hołowińska ZofiaCiekawy przykład wpływów obcych w zakresie zdobnictwa. Z 5 ryc.
Un curieux exemple des influences étrangères dans l`ornementation. 
Avec 5 figures - Sommaire
327Odkrycia - Discoveries
Slaski JacekPrzedpiastowski skarb srebrny z Ochli w pow. kolskim. Z 3 ryc.
Un trésor d`objets d`argent de Ochla, distr. de Koło. Avec 3 figure - Sommaire
330Odkrycia - Discoveries
Mikulski JózefGrodzisko koło wsi Kozłów pod Parzynowem, w pow. siedleckim
Une enceinte fortifiée à Kozłów près de Parysów distr. de Siedlce - Sommaire
333Odkrycia - Discoveries
Kurnatowski StanisławDwa skarby z wczesnego okresu brązowego. Z 6 ryc. 
Deux dépôts du premier âge du bronze. Avec 6 figures - Sommaire
334Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski JózefKilka słów odpowiedzi
Quelques mots de réponse
345Dyskusje - Discussions
(J. K.)B. A. Rybakow: Remeslo drewnej rusi348Recenzje - Reviews
(J. K.)Josef Poulík: Staroslovanská Morava349Recenzje - Reviews
Jan ŻakCarl Axel Althin: Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichungen ven Skåne350Recenzje - Reviews
Witold HenselHolger Arman: Birka I. Die Gräber351Kronika - Chronicle
Józef KostrzewskiKazimierz Majewski: Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich353Recenzje - Reviews
Leon Jan ŁukaBibliografia prehistorii polskiej za rok 1948
Bibliographie de la préhistoire de Pologne 1948
357Bibliografia - Bibliographie

Inż. Władysław Kamiński: (K. Jażdżewski)361Kronika - Chronicle
Żaki AndrzejNowe typy neolitycznej ceramiki malowanej z okolicy Krakowa, z 5 ryc.
Nouveax types de la céramique peinte néolithique des environs de Cracovie. 
Avec 5 figures - Sommaire
378Odkrycia - Discoveries

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.