2024.02.14 - VI Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON - Wrocław, 12-14 czerwca 2024 roku

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zapraszają do udziału w Szóstym Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON – Ceramika i Szkło w relacjach interkulturowych, Wrocław, 12-14 czerwca 2024 roku
Szanowni Państwo,
Drodzy miłośnicy ceramiki i szkła,
Po raz kolejny pragniemy Państwa zaprosić do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON, które odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2024 roku, w Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Szósta już edycja Sympozjum będzie przebiegać pod hasłem: „Ceramika i szkło w relacjach interkulturowych”.
Ceramika i szkło należą do najliczniejszych znalezisk archeologicznych i niejednokrotnie stanowią jedyny wyznacznik chronologiczny i kulturowy. Na ich podstawie możliwe jest przeprowadzenie różnego rodzaju studiów, począwszy od rekonstrukcji dawnych technik i technologii produkcji, organizacji warsztatów, poprzez badania nad zróżnicowaniem wyrobów i ich funkcji, a skończywszy na analizach o charakterze historycznym lub etnograficznym. Przy umiejętnie zadanych pytaniach mogą być one doskonałym narzędziem bądź środkiem służącym rozwiązaniu szerszego problemu historycznego, społecznego, gospodarczego, ekonomicznego, czy socjotopograficznego. Niemniej jednak na gruncie badań interdyscyplinarnych często zauważalny jest brak dogodnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy poszczególnymi badaczami, co jest ściśle związane z niedostateczną ilością spotkań naukowych, w trakcie których badacze mogliby wymieniać się doświadczeniami.
Celem Sympozjum jest skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki, których zainteresowania badawcze koncentrują się na ceramice i szkle zabytkowym. Bezpośrednie rozmowy uczestników w trakcie konferencji, jak i w trakcie imprez im towarzyszących, zaowocują nie tylko wymianą doświadczeń, lecz także nawiązaniem bliższych kontaktów na polu międzynarodowej współpracy naukowej. Szeroki pod względem tematycznym zakres Sympozjum świadczy o interdyscyplinarnym charakterze konferencji, co umożliwi wymianę doświadczeń badaczy z różnych dziedzin. Do czynnego udziału w nim po raz kolejny zapraszamy archeologów, antropologów, artystów technologów, historyków, historyków sztuki, muzealników i kolekcjonerów, muzykologów, chemików, fizyków, pasjonatów, specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D.
Sympozjum ma charakter otwarty i każda zainteresowana osoba będzie mogła wysłuchać referatów oraz uczestniczyć w dyskusji. Cała konferencja będzie transmitowana na żywo w Internecie w wolnym dostępie, na portalu YouTube, na kanale ArcheoTV (największy polski kanał archeologiczny). Nagranie konferencji (wszystkich wykładów oraz dyskusji) zostanie umieszczone w wolnym dostępie w Internecie na kanale ArcheoTV. Prezentowane na konferencji postery również zostaną zdigitalizowane i opublikowane w Internecie w wolnym dostępie.
Zasięg konferencji i jej charakter: międzynarodowy oraz cykliczny
Języki konferencji: polski, angielski, czeski;
Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, główne wnioski itp.) prosimy przygotować w języku angielskim.
Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster
Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości do 1 strony A4, w języku angielskim.
Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Przewidujemy 40 referatów oraz nieograniczoną liczbę posterów. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.
Wysokość opłaty: 200 zł; studenci 100 zł
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II".
W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy będą mieć zapewniony udział w warsztatach, poczęstunek i obiady trakcie obrad oraz dofinansowanie do noclegów.
Wpłaty proszę dokonać na konto Ośrodka lub bezpośrednio przed rejestracją w pierwszym dniu konferencji.
Dane do przelewu:
Bank Gospodarstwa Krajowego 25 1130 1017 0020 1465 9720 0013
waluta prowadzenia rachunku: PLN
IBAN: PL25113010170020146597200013
BIC/SWIFT: GOSKPLPW
Miejsce obrad: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, ul. Traugutta 19/21, sale: 410 i 411.
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia za pomocą formularza Google: https://forms.gle/J7kpvVoiiDoz4XTa7 dnia 31 marca 2024 roku.
Wszystkie pozostałe pytania (dotyczące tematów wystąpień, noclegów, zaświadczeń, opłat, etc.) prosimy o kierowanie do Sekretarzy Konferencji:
dr Krystian Chrzan: k.chrzan@iaepan.edu.pl
dr Sylwia Siemianowska: s.siemianowska@iaepan.edu.pl
Organizatorzy:
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN
Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
ilustracja

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.